Foto: Colourbox.com

Vigtigt nyt om corona-situationen

Over de seneste dage er der kommet vigtigt nyt om situationen omkring COVID-19 og genåbningen af samfundet. Blandt andet er der faldet en aftale på plads, som sikrer de personer i risikogruppen og deres pårørende, som er i job, men som ikke kan arbejde hjemme. Vi gennemgår dét og andre vigtige nyheder her.

18. maj 2020

Der er netop indgået aftale om etablering af en frivillig-app, som alle borgere kan anvende til at afklare, om de har været i nærheden af COVID-19-smittede. Tanken er, at man på denne måde kan få et værktøj til hurtigt og effektivt at opspore smitten, så de enkelte borgere kan handle hurtigt, hvis de har været i nærheden af smittede eller konstateres smittet, og dermed har behov for at varsko andre, som de har været i nærheden af.

Dansk Handicap Forbund har fulgt processen tæt, da vi er meget opmærksomme på, om borgernes privatliv og retssikkerhed holdes i hævd, når man anvender digitale løsninger. Når man implementerer digitale løsninger, skal man holde hovedet koldt, for risikoen for at sprede stærkt personfølsomme oplysninger stiger markant, når løsningerne gøres digitale. Dette gælder særligt i en situation, som den vi oplever netop nu, som kalder på hurtig reaktion.

Vi kan konstatere, at der har været rejst en vigtig debat i forbindelse med tankerne om denne frivillig-app. Debatten har medført, at man er gået væk fra tanker om at lagre informationer om borgeren centralt og i stedet har valgt en model, som er mindre indgribende, da det kun er de enkelte telefoner, som interagerer, og hvor der ikke indsamles og gemmes oplysninger om borgerne, som det først var tiltænkt. En model, med store risici, hvis data lækkes.

Dansk Handicap Forbund opfatter det som særdeles positivt, at man nu ser et skærpet fokus på borgerens datasikkerhed og privatliv.

”For alle os, som i forvejen har svært ved at overskue junglen af digitale løsninger, giver det en tryghed, at ’proppen er taget af flasken’, og man på højt niveau forholder sig til dette vigtige spørgsmål. Vi står nu med en løsning, som ligner mange andre af de apps, som man bruger i dagligdagen. For lægmand er det svært at gennemskue løsningerne og sikkerheden fuldt ud, men i det mindste har der været en debat, som har skærpet sikkerheden betydeligt. Det glæder jeg mig over,” konstaterer landsformand Susanne Olsen.

Det er nu op til den enkelte borger, om man føler sig tryg ved at anvende løsninger, som baserer sig på teknologier fra de store techgiganter Google og Apple. Ønsker man ikke at anvende frivillig-appen, skal man huske, at det jo er en helt frivillig løsning, og alternativet er at passe på sig selv ved at holde fast i anbefalingerne fra myndighederne, altså – hold afstand – hold fast i god håndhygiejne – og anvende evt. værnemidler.

I forhold til værnemidler er det i øvrigt muligt for medlemmer at få tilsendt værnemidler.

Læs mere om udlevering af værnemidler for medlemmer her.

Link til Sundheds- og Ældreministeriets nyhed: http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Maj/Politisk-aftale-om-frivillig-smittesporingsapp-for-covid-19.aspx

Jobstøtte til risikogruppen
Dansk Handicap Forbund er meget glad for, at der er sikret en aftale om at sikre de mange borgere, som befinder sig i risikogruppen, samtidig med at de er i job og ikke kan arbejde hjemmefra. Hvad gør man, fx når arbejdspladsen stiller krav om, at man vender tilbage, når man selv er i risikogruppen eller lever sammen med andre, der er i risikogruppen?

Det har været dilemmaet, som har skabet stor bekymring, for det truer naturligvis jobsikkerheden.

”Støtten til disse mennesker er et udtryk for en kompensationstanke, som er helt central for mennesker med handicap. Det er ikke rimeligt, at man skal sætte liv og helbred på spil for at holde fast i sit arbejde, og derfor er vi glade for den aftale, der er opnået,” siger landsformand Susanne Olsen.

Med aftalen er det sikret, at personer, som er i eller lever tæt sammen med en person i risikogruppen, gennem egen læge kan opnå støtte i form af sygedagpenge i en periode frem til 31. august, hvis personen ikke kan arbejde hjemmefra.

Læs mere på Danske Handicaporganisationers hjemmeside: https://handicap.dk/nyheder/dh-roser-aftale-fjerner-urimeligt-dilemma-mennesker-saerlig-risikogruppe

Fokus på overgang til normale tilstande
I de seneste måneder har vi oplevet en meget speciel situation, hvor nedlukningen af store dele af samfundet har medført, at der er vedtaget en række særbestemmelser, som muliggør, at kommunerne midlertidigt kan suspendere visse former for hjælp og klagesagsbehandling m.v. Disse særbestemmelser har medført, at vi har fået henvendelser fra bekymrede medlemmer omkring, hvor lang tid det skal vare.

Dansk Handicap Forbund forstår bekymringen.

”Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at særbestemmelserne alle indeholder en udløbsdato, så de ikke risikerer at trække ud, og det er også vigtigt at holde sig for øje, at det kun er dele af hjælpen, der kan tilsidesættes,” siger landsformand Susanne Olsen.

Netop nu, hvor det offentlige system er på vej tilbage til normale tilstande, er det noget, vi fokuserer meget på, fortsætter hun.

”Vi ved af erfaring, at kommunerne tolker reglerne meget forskelligt, og derfor åbner dette også mulighed for, at der vil blive set forskellig praksis på tværs af landet. Lige nu er vores anbefaling, at man kontakter vores rådgivning, hvis man personligt oplever problemer. I den situation vil vi give det enkelte medlem sparring på deres rettigheder, og på hvordan de skal håndtere deres situation,” siger Susanne Olsen.

Sideløbende arbejder forbundet tæt sammen med de øvrige handicaporganisationer om at sikre et centralt overblik over situationen og er i dialog med myndighederne om en hurtig tilbagevenden til en situation med fuld kompensation og fulde klagerettigheder.

Vi noterer os, at Social- og Indenrigsministeriet har udsendt retningslinjer om genåbningen – blandt andet med de nye lempede besøgsregler, som kan læses her: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/nye-retningslinjer-skal-hjaelpe-myndigheder-og-sociale-tilbud-med-at-genoptage-aktiviteter-paa-socialomraadet/.

Seneste nyheder

Nyt fra forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg
24. nov. 2020

Nyt fra forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg

Dansk Handicap Forbund til kamp for den gode frivillighed
18. nov. 2020

Dansk Handicap Forbund til kamp for den gode frivillighed

Retssikkerhedshøring viser massivt behov for handling
11. nov. 2020

Retssikkerhedshøring viser massivt behov for handling

Debat: Kommunernes manglende vejledning øger mistilliden
10. nov. 2020

Debat: Kommunernes manglende vejledning øger mistilliden

Handicapområdet kræver ny finansiering – en uddybning
06. nov. 2020

Handicapområdet kræver ny finansiering – en uddybning

Vidnesbyrd cementerer problemerne på handicapområdet
05. nov. 2020

Vidnesbyrd cementerer problemerne på handicapområdet

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT