Vi gør en forskel - gør du?

Læs evalueringen af projektet "Vi gør en forskel - gør du?", som blev afsluttet tidligere i år.

18. nov. 2022

Projektet "Vi gør en forskel – gør du?" er afsluttet og evalueret i andet kvartal af 2022.

Projektet har været et samarbejde mellem Dansk Handicap Forbund og tre kommuner. Formålet med projektet er at få borgeren tilbage i centrum for den virksomhedsrettede indsats både hos jobcentrene og i samarbejdet mellem jobcenter og virksomhed og i engagerede virksomheder, som ønsker at tage et socialt ansvar.

Projektet er støttet af midler fra puljen til udbredelse af virksomheders sociale ansvar under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektets primære målgruppe er mennesker med funktionsnedsættelse med mere end et års ledighed.

Målgruppen er ofte karakteriseret ved begrænset erhvervserfaring og lange ledighedsperioder. Derudover er de ofte udfordret på kendskab til egne kompetencer, evnen til at begå sig på arbejdsmarkedet og negative fordomme fra omverdenen, som bliver en barriere for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Projektets sekundære målgruppe er virksomheder og virksomhedsnetværk, som vil være med til at sætte social ansvarlighed på dagsordenen, som en gevinst og en handlen, og ikke bare som tomme ord i en mere overordnet politik for virksomheden.

Projektets tertiære målgruppe er kommunale jobcentre, som ønsker at sætte ledige med funktionsnedsættelse i centrum for den virksomhedsrettede indsats gennem en mere håndholdt indsats.

Projektet er bygget om fire kerneelementer:

  • Identificering af jobåbninger
  • Overlevering af jobåbninger
  • Match og fastholdelse
  • Udbredelse af socialt ansvar (Dialogforum vil få en nøglerolle)


Under hvert kerneelement er der en række delelementer, som skal være med til at opfylde kerneelementerne.

Projektet, herunder kerneelementer og delelementer, bygger på viden og erfaringer fra projekter, der har fokus på at inkludere mennesker med funktionsnedsættelse på arbejdsmarkedet, samt erfaringer og oplevelser fra projektets primære målgruppe. Projektet tager udgangspunkt i kendte metoder, som netværkstilgang, fastholdelsesstrategier og peer-to-peer metode.

Seneste nyheder

Ny netværksgruppe for forældre med handicap
05. dec. 2022

Ny netværksgruppe for forældre med handicap

International handicapdag 2022: en fejring af fællesskaber
03. dec. 2022

International handicapdag 2022: en fejring af fællesskaber

Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2022 går til Wolturnus
24. nov. 2022

Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2022 går til Wolturnus

Global toiletdag: Når en selvfølge ikke er en selvfølge for alle
19. nov. 2022

Global toiletdag: Når en selvfølge ikke er en selvfølge for alle

Konkurrence: Vind billetter til Jul i Tivoli og til Nøddeknækkeren
15. nov. 2022

Konkurrence: Vind billetter til Jul i Tivoli og til Nøddeknækkeren

Vindere af Handicap-nyts konkurrence er fundet
19. okt. 2022

Vindere af Handicap-nyts konkurrence er fundet

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT