Vi gør en forskel - gør du?

Læs evalueringen af projektet "Vi gør en forskel - gør du?", som blev afsluttet tidligere i år.

18. nov. 2022

Projektet "Vi gør en forskel – gør du?" er afsluttet og evalueret i andet kvartal af 2022.

Projektet har været et samarbejde mellem Dansk Handicap Forbund og tre kommuner. Formålet med projektet er at få borgeren tilbage i centrum for den virksomhedsrettede indsats både hos jobcentrene og i samarbejdet mellem jobcenter og virksomhed og i engagerede virksomheder, som ønsker at tage et socialt ansvar.

Projektet er støttet af midler fra puljen til udbredelse af virksomheders sociale ansvar under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektets primære målgruppe er mennesker med funktionsnedsættelse med mere end et års ledighed.

Målgruppen er ofte karakteriseret ved begrænset erhvervserfaring og lange ledighedsperioder. Derudover er de ofte udfordret på kendskab til egne kompetencer, evnen til at begå sig på arbejdsmarkedet og negative fordomme fra omverdenen, som bliver en barriere for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Projektets sekundære målgruppe er virksomheder og virksomhedsnetværk, som vil være med til at sætte social ansvarlighed på dagsordenen, som en gevinst og en handlen, og ikke bare som tomme ord i en mere overordnet politik for virksomheden.

Projektets tertiære målgruppe er kommunale jobcentre, som ønsker at sætte ledige med funktionsnedsættelse i centrum for den virksomhedsrettede indsats gennem en mere håndholdt indsats.

Projektet er bygget om fire kerneelementer:

  • Identificering af jobåbninger
  • Overlevering af jobåbninger
  • Match og fastholdelse
  • Udbredelse af socialt ansvar (Dialogforum vil få en nøglerolle)


Under hvert kerneelement er der en række delelementer, som skal være med til at opfylde kerneelementerne.

Projektet, herunder kerneelementer og delelementer, bygger på viden og erfaringer fra projekter, der har fokus på at inkludere mennesker med funktionsnedsættelse på arbejdsmarkedet, samt erfaringer og oplevelser fra projektets primære målgruppe. Projektet tager udgangspunkt i kendte metoder, som netværkstilgang, fastholdelsesstrategier og peer-to-peer metode.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund byder velkommen til foreningen Iværksættere med Handicap
09. mar. 2023

Dansk Handicap Forbund byder velkommen til foreningen Iværksættere med Handicap

Debatindlæg: Regeringens beskæftigelsesmæssige reformiver kræver omtanke
17. feb. 2023

Debatindlæg: Regeringens beskæftigelsesmæssige reformiver kræver omtanke

Dansk Handicap Forbund samarbejder med 15 organisationer i Guatemala
10. feb. 2023

Dansk Handicap Forbund samarbejder med 15 organisationer i Guatemala

En trist fejring: Reformen af førtidspension og fleksjob fylder 10 år
07. feb. 2023

En trist fejring: Reformen af førtidspension og fleksjob fylder 10 år

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform
24. jan. 2023

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform

Medlemmer søges til ny digital arbejdsgruppe
13. jan. 2023

Medlemmer søges til ny digital arbejdsgruppe

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT