Valget er afgjort – nu trækker vi for alvor i arbejdstøjet

Danskerne har afgivet deres stemme. Vi ved endnu ikke, hvordan den kommende regering kommer til at se ud, men der er umiddelbart overbevisende flertal til rød blok. Landsformand Susanne Olsen ser tilbage på en valgkamp, hvor handicap kom på dagsordenen, og ser frem mod det store arbejde, der nu skal gøres.

06. jun. 2019

For første gang i mange år har vi oplevet en valgkamp, hvor handicapspørgsmål i den grad har været på dagsordenen. Fra handicaporganisationerne har vi længe gjort opmærksom på, at grænsen er nået. Området kan ikke presses mere, og der er brug for en fornyet erkendelse af, at vi må investere i de mennesker, som har behov for hjælp, hvis samfundet som helhed skal hænge sammen.

Kampagnen #enmillionstemmer, som vi sammen med Muskelsvindfonden og folkene bag facebookgruppe BAK OP OM PÅRØRENDE TIL HANDICAP OG PSYKISK SÅRBARHED har sat i søen, har været medvirkende til, at mange personlige historier er fortalt af modige mennesker med og pårørende til mennesker med handicap, som ved hvor skoen trykker, og det har i den grad i løbet af valgkampen rykket handicapsagen op på den politiske dagsorden.

LÆS OGSÅ:
Kampagnen #enmillionstemmer sætter handicap på dagsordnen - men der skal konkret handling til efter valget
Kampagne #enmillionstemmer samler stemmer på handicapområdet

”De mange historier er svære at sidde overhørige, og det har i den grad påvirket politikerne. Flere partier er kommet med egentlige handicapudspil. Fra rød blok, som nu står til at skulle overtage magten, har vi set udspil fra både S, SF og Enhedslisten, og det giver en forhåbning om, at der nu kan arbejdes for en forbedring for alle dem, som dagligt oplever, hvordan basal hjælp skæres bort," siger landsformand Susanne Olsen.

Nu skal der styr på mærkesagerne
Set fra Dansk Handicap Forbunds side er der en række grundlæggende spørgsmål, som vi vil holde politikerne op på – spørgsmål, som kræver en løsning nu:

1) Styrk de kommunale budgetter og viden
Vi mener, det er bydende nødvendigt, at der nu sikres et stop for den besparelsestendens, som dokumenterbart har præget handicapområdet siden 2010. Vi ser for eksempel, hvordan serviceniveauer nedbarberes år for år, og vi ser praksisglidning på flere områder, hvor man nyfortolker forskellige bestemmelser i serviceloven.

Socialdemokratiet har for eksempel skrevet i deres handicapudspil, at det ikke skal være en kamp med kommunen at få den hjælp, man har behov for. Mener de det seriøst, så skal der for alvor til at kigges på, hvordan pengene til kommunerne kan komme til at følge befolkningsudviklingen og det reelle behov. Det vil for eksempel også være relevant at se på den budgetlov, som straffer kommunerne, hvis de bruger for meget, og sætte en stopper for fortsatte effektiviseringskrav, som gør det umuligt for kommunerne at løfte opgaven på tilfredsstillende vis. Derudover skal der styr på vores specialviden i Danmark. Kommunerne vil med tilstrækkelige midler kunne gøre meget, men der skal også være forpligtende anvendelse af specialviden og -tilbud, som går på tværs af kommuner, og som kan sikre, at borgerne får de rigtige individuelle og forebyggende løsninger.

2) Tilgængeligheds- og transportområdet skal løftes
Der er efter mange år vedtaget et forbud imod diskrimination af mennesker med handicap uden for arbejdsmarkedet. Det er vi glade for, men loven har, set fra Dansk Handicap Forbunds side, symbolsk karakter, fordi loven har udeladt forskelsbehandling på grund af manglende tilgængelighed og ikke har medtaget forpligtelsen til rimelig tilpasning.

For mennesker med bevægelseshandicap er det en klar svaghed, og det bør der rettes op på hurtigst muligt. Vi har også brug for et seriøst løft af adgangen til offentlig transport, som mange steder er dybt kritisabel. Tilgængelighed til offentlig transport for mennesker med handicap er en grundforudsætning for at være selvhjulpen, og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi i 2019 skal se på, at nyetablerede transportløsninger ikke er tilgængelige.

3) Styrkelse af den personlige og praktiske hjælp
På området personlig og praktisk hjælp ser vi akutte udfordringer, som må adresseres hurtigst muligt. Først og fremmest skal vi have genetableret rimelige serviceniveauer på den personlige og praktiske hjælp, så det afspejler kompensationstanken og muliggør et liv, hvor man kan fungere i hverdagen.

Samtidig er der her og nu behov for en løsning for de mennesker, som har et overvågningsbehov, men som er blevet frataget deres hjælp efter servicelovens § 95, stk. 3 med det resultat, at de pårørende må løfte opgaven. Der er tale om et par hundrede mennesker i alle aldre, som står uden hjælp, fordi politikerne indtil nu ikke har villet finde en løsning. Det er i strid med alle grundlæggende principper, og der må findes en løsning på det nu.

Endelig skal vi have stoppet de kommunale forsøg på at underminere BPA-ordningen efter servicelovens § 96. Det er en ordning, som kan give borgere med de allermest indgribende handicap en mulighed for at blive selvhjulpne og have et velfungerende liv. Den ordning har været under massivt pres i de senere år, og her har vi brug for en klar politisk tilkendegivelse af, at ordningen skal fremtidssikres.

4) Genopretning af førtidspension- og fleksjobreformens følger
Endelig forventer vi, at der kommer reelle løsning på bordet for de mange mennesker, som er blevet ramt af reformen af førtidspension og fleksjob. Reformen har stort set lukket ned for adgangen til førtidspension og sendt tusindvis af mennesker ud i meningsløse afklarings- og ressourceforløb.

Reformen har samtidig placeret mange mennesker på meget lave forsørgelsesgrundlag, og evalueringen viser, at der er store udfordringer, som må adresseres. Vi ønsker en erkendelse af, at socialpolitikken ikke kan reduceres til beskæftigelsespolitik. Et grundlæggende godt liv er fundamentet for at kunne opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet – og så skal vi huske på, at det for en stor gruppe slet ikke kan lade sig gøre at komme på arbejdsmarkedet, men at der for denne gruppe med den rette støtte vil være mange andre muligheder for en aktiv tilværelse.

Fokus på samarbejde og synlighed
I Dansk Handicap Forbund glæder vi os nu til, at det nye hold bliver sat. Det, vi mennesker med handicap har brug for, er først og fremmest et stop for den negative udvikling på vores område, men vi har også brug for tryghed. Netop derfor er det vigtigt for os at få alle partier til at forstå vores budskaber og ønsker.

Vi lægger æggene i mange forskellige kurve og prioriterer det gode samarbejde. Det er vigtigt for os, at vi som interesseorganisation hele tiden fokuserer på at forklare, hvorfor det er vigtigt at investere i mennesker ved at udvikle kompensationsordningerne - fordi de sikrer, at vi kan være en del af fællesskabet og udfolde vores liv ligesom alle andre; ikke kun fordi vi så kan bidrage, men derimod fordi det giver mening, at mennesker med handicap, som sammen med de pårørende udgør mere end en million mennesker.

Vi har en stærk tradition for at samarbejde med alle partier, fordi handicappolitik ikke har nogen farve. Alle partier har positive vinkler på vores sag, og det handler for os om at få forpligtet både regeringen og opposition til at få sikret nogle stærke og brede aftaler. Vi glæder os meget til at tale handicappolitik med de nye ordførere og videregive den store viden, vi hver dag får fra vores medlemmer, som ved, hvor skoen trykker.

Derfor ønsker vi et stort tillykke til alle, som har opnået valg til Folketinget. Vi glæder os til at samarbejde med jer.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT