Foto: Region Hovedstaden

Pressemeddelelse: Unge og pårørende søges: Hjælp med at forbedre hele familiens trivsel, når børn og unge er syge

Det er en stor omvæltning for hele familien, når et barn eller en ung i familien er indlagt eller ofte er på hospitalet med enten fysisk eller psykisk sygdom. Derfor får patienter og pårørende nu mulighed for at give deres erfaringer videre til politikerne i Region Hovedstaden og kommuner

02. sep. 2019

Det sker i et 'opgaveudvalg', hvor du sammen med politikere skal mødes og snakke om, hvordan vi gør det nemmere at være patient, når man er barn, ung eller et familiemedlem.

Hvordan holder man kontakten til skolekammeraterne, kæresten eller vennerne? Hvad med skolen, uddannelsen eller fritidsinteresser? Og hvad med resten af familien? Der er meget at tale om og mange steder, hvor man kan gøre det nemmere og bedre. Det skal du hjælpe os med.

Politikerne vil meget gerne høre fra dig, hvis du bor omkring Gentofte og Herlev og Hospitaler (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner) og passer med en af profilerne herunder:

Vi søger dig, der

  • Er mellem 15-18 år, og som har været indlagt eller haft længerevarende kontakt med et hospital inden for det seneste år.
  • Er mellem 18-25 år, og er flyttet fra en børne- og ungeafdeling til en voksenafdeling.
  • Er pårørende eller familiemedlemmer til et barn eller ung, der har været indlagt eller gennem længere tid har haft kontakt med en børne- og ungeafdeling.
  • Har oplevet, at sygdom og/eller hospitalsindlæggelse hos et barn eller en ung har givet udfordringer med at følge skolegang/uddannelse eller at opretholde det sociale liv under og efter indlæggelse.

Interesserede kan tilmelde sig ved at gå ind på dette link: www.regionh.dk/ungudvalg.

Borgerne inddrages i politikudvikling

Opgaveudvalgene er en ny måde, hvor politikere og borgere sammen udvikler nye løsninger i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. Opgaveudvalget 'Børn og unge som patienter' nedsættes fra september 2019 og formand er Christoffer Buster Reinhardt (C) og næstformand er Karoline Vind (F).

Læs mere om baggrunden og formålet med opgaveudvalget for børn og unge som patienter

"Vi vil gerne tale med nogle af de børn og unge, der ved, hvad der skal til for at gøre det nemmere at være patient. Vi vil også gerne høre fra forældre og søskende. Det er jo hele familien, der bliver berørt, når et barn er syg," siger Christoffer Buster Reinhardt (K), formand for opgaveudvalget for børn og unge.

Opgaveudvalg skal skabe bedre sammenhæng og mere nærhed i behandlingen

Inspirationen til opgaveudvalgene kommer fra kommunerne, hvor flere kommuner har arbejdet med at inddrage borgerne på nye måder i opgaveløsningen.

"Ved at inddrage borgerne i det politiske arbejde håber vi at få et mere nuanceret billede af, hvor vi kan gøre det bedre i sundhedsvæsenet. Samtidig giver det os et rum, hvor vi sammen med borgere og kommunerne har tid og plads til at tænke nyt og anderlederes. Det tror jeg styrker kvaliteten af de politiske beslutninger og kan være med til at skabe mere sammenhæng og nærhed i sundhedsvæsenet," siger Karoline Vind (SF) næstformand for opgaveudvalget for børn og unge.

Region Hovedstaden nedsætter fire opgaveudvalg og det er blevet besluttet, at de to første opgaveudvalg begynder arbejdet i efteråret 2019 og de to øvrige i efteråret 2020. Det enkelte opgaveudvalg afslutter sit arbejde efter et år og skal præsentere sine anbefalinger på et fællesmøde.

FAKTA – opgaveudvalg

Overordnede fokusområder for opgaveudvalgene:

  • Børn og unge som patienter
  • Mennesker med psykisk sygdom og misbrug
  • Gravide og fødende - forebyggelse og sundhedsfremme

Hvert opgaveudvalg består af 15 medlemmer: Tre regionspolitikere (heraf en udvalgsformand og en næstformand), to kommunalpolitikere, 10 borgere.

Læs mere om de fire opgaveudvalg i Region Hovedstaden.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT