Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund udfordrer normalitetsbegrebet

Spørgsmålene ”Hvad vil det egentlig sige at være normal?” og ”Er vi ikke alle unormale og dermed unikke?” var nogle af dem, som Ungdomskredsen stillede på det årets Folkemøde på Bornholm

22. jun. 2022

Ungdomskredsen (UK) i Dansk Handicap Forbund har i år – i anledningen af deres 50-års jubilæum – valgt at stille fokus på forestillingen om normalitet. Det skete blandt andet under debat om menneskesyn, arrangeret af Bevica Fonden, under Folkemødet på Bornholm. Her understregede formanden for UK, Ann-Katrine Kviesgaard, at vi alle er forskellige, og netop værdien heraf er stor.

Fokus på forskellighed
På Folkemødet var der fokus på temaet forskellighed, og Ann-Katrine Kviesgaard deltog i en række debatter, som kredsede om netop dette emne. Én af dem var i forbindelse med bogudgivelsen ’Unormale mennesker’ hos Bevica Fonden, hvor blandt andre bogens forfatter Sonja Furu, forfatter Knud Romer og Ann-Katrine Kviesgaard, debatterede normalitetsbegrebet. Ungdomskredsens formand er glad for, at emnet kom på dagsorden.

 

Derfor går Ungdomskredsen nu til kamp for ligestillingen ved at hylde forskelligheden.

Ann-Katrine Kviesgaard

”Jeg er glad og stolt af, at vi som Ungdomskreds kan få sat så vigtigt et emne på dagsordenen, og at vi fik lejlighed til det på Folkemødet. Grundlæggende problematiserer vi, at vi som en gruppe af unge mennesker med en funktionsnedsættelse ofte bliver sat uden for fællesskabet, og dermed ikke kan bidrage til samfundet,” forklarer Ann-Katrine Kviesgaard og fortsætter:

”Vi har talt om, hvordan det at være anderledes også er en ressource, og hvordan forestillingen om ”normalen” er en kæmpe barriere for hele samfundet. For vi overser simpelthen de mange ressourcer, forskelligheden fører med sig i alle samfundsgrupper. Derfor går Ungdomskredsen nu til kamp for ligestillingen ved at hylde forskelligheden. Folkemødet var startskuddet, men hvis vi for alvor skal videre, så er vi mange, der skal løfte i flok”, siger Ann-Katrine Kviesgaard med henvisning til, at både mennesker uden og med handicap spiller en vigtig rolle i dette arbejde.

”Vi vil helt konkret igangsætte en kampagne under hashtagget #DetErNormaltAtVæreUnormal, som vi håber mange vil støtte op om uanset, hvordan man afviger fra normalen.

Det er normalt at være unormal
Ungdomskredsen har altså besluttet at hylde det unormale og er gået til kamp for forskelligheden. I løbet af Ungdomskredsens 50-års jubilæum vil man derfor arbejde konkret for ligestillingen gennem et opgør med normaliteten.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Formand for Ungdomskredsen fortæller om initiativet: ”De fleste af os har prøvet at føle os unormale i forskellige situationer eller perioder af vores liv. Og det gælder alle mennesker. Her skal vi se helt bort fra handicap, fordi problemstillingen er langt bredere. Når vi, af mange forskellige årsager, føler os unormale, udsættes vi for stres, stigmatisering og isolering, vi får svært ved at være i uddannelse og arbejdsliv, vi får svært ved personlige relationer, og vi får svært ved at frisætte vores ressourcer til gavn for vores nærmeste, lokalsamfundet og samfundet som helhed. Det er ikke holdbart, derfor skal det stoppes.”

Ungdomskredsen vil gøre op med den perfekthedskultur, som præger os i alle dele af livet, som ingen af os kan leve op til, og som lægger pres på mennesker i stedte for at frisætte deres ressourcer. Sagt med andre ord: Det er normalt at være unormalt, og det budskab skal ud i verden.

Ann-Katrine Kviesgaard kommer med en åben invitation: Vi i Ungdomskredsen inviterer alle – uden og med handicap – til at dele og hylde forskelligheden.

Du kan være med ved at fortælle din historie om, hvornår du har følt dig anderledes, og hvordan det har værdi at være anderledes end ’normen’. Del historien på de sociale medier under hashtagget #DetErNormaltAtVæreUnormal.

Frisæt forskelligheden, gør fællesskabet til et rarere sted at være, og gør samfundet rigere!

Seneste nyheder

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan
21. sep. 2023

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul
11. sep. 2023

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven
30. jun. 2023

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det
16. jun. 2023

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på
30. maj 2023

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!
16. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT