Foto: Colourbox

Udgifterne på handicapområdet stiger, mens fire ud af fem kommuner skal spare

Der er et indbygget paradoks i de kommunale budgetter på handicapområdet, når det kan konstateres, at udgifterne vokser, mens flertallet af kommuner er tvunget til at spare. Dansk Handicap Forbund udtaler sig i ugens nyheder omkring besparelserne på handicapområdet.

20. sep. 2019

To aktuelle nyheder om økonomien på handicapområdet udstiller det paradoks, som vi i handicaporganisationerne kæmper med. VIVE dokumenterer, at udgifterne stiger – blandt andet fordi flere og flere har brug for hjælp – alt i mens kommunerne fortsat skal spare. Som det fremgår af NB-Nyt, så har budgetterne for 2019 vist sig ikke at holde. Mange kommuner skal spare yderligere, og det mærkes på retssikkerheden, fordi kommunernes afgørelsespraksis bliver grænsesøgende.

I artiklen udtaler landsformand Susanne Olsen:

”Det forslår slet ikke i forhold til det, som man burde kunne forhandle sig frem til, og hvilket niveau man vil have i Danmark. Tror ikke på, at der kommer mange forbedringer ud af det her.

Der er i økonomiforhandlingerne givet et ikke-øremærket løft til kommuneøkonomien, men det vil medlemmerne ikke mærke før 2020, og man skal huske på, at der er blevet skåret på området i mange år, så vi forventer ikke, at der vil ske store forbedringer, men måske snarere, at status quo kan bevares."

I P4 Morgen Nordjylland udtaler regionsrepræsentant for DHF, Chanette Holst, sig om de kommunale besparelser:

”Det giver store problemer, fordi det her ikke er første gang, og der de sidste mange år er blevet sparet hvert evig eneste år, og nu er vi der, hvor man begynder at gamble med folks liv i det her. Konsekvenserne bliver både sygdom og ensomhed, og dem, der ikke har nogen nærtstående eller familie til at hjælpe, bliver meget, meget ensomme.”

"Lige nu arbejder vi politisk på at overbevise politikerne om, at nogle af de mest akutte udfordringer må løses i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger. Et eksempel på et af de mest presserende problemer er den manglende overvågningshjemmel på BPA efter § 95, stk. 3. Vi håber på at få en løsning på dette og glæder os i den forbindelse over, at social- og indenrigsminister Astrid Krag i det seneste nummer af Handicap-nyt giver udtryk for, at der skal findes en løsning på dette problem," udtaler landsformand Susanne Olsen.

Læs rapporten om stigende udgifter på handicapområdet hos VIVE her.

Læs nyheden ”Fire ud af fem kommuner skal spare på handicapområdet for at holde budgettet” i NB-Nyt her.

Hør udsendelsen med Chanette Holst i P4 Morgen Nordjylland den 18. september 2019 (36 min. inde i programmet) her.

LÆS OGSÅ:
Mere af det samme – overvågningsproblematikken fortsat uløst
Økonomiaftale med kommunerne på plads – men er det nok?
Debat i Altinget: Stop udskældning af kommuner og tag ansvar

Seneste nyheder

Fællesfront fra VærdigReform: Reform af førtidspension og fleksjob skal laves om
24. jan. 2020

Fællesfront fra VærdigReform: Reform af førtidspension og fleksjob skal laves om

Lige adgang til screening: Dansk Handicap Forbund med i udarbejdelsen af oplysning om HPV-hjemmetest
24. jan. 2020

Lige adgang til screening: Dansk Handicap Forbund med i udarbejdelsen af oplysning om HPV-hjemmetest

Ingen erstatning til svømmepigen
23. jan. 2020

Ingen erstatning til svømmepigen

Vind entrébilletter og turpas til Vinter i Tivoli 2020
21. jan. 2020

Vind entrébilletter og turpas til Vinter i Tivoli 2020

Dansk Handicap Forbund til kamp for mærkbare reformændringer af førtidspension og fleksjob
17. jan. 2020

Dansk Handicap Forbund til kamp for mærkbare reformændringer af førtidspension og fleksjob

Socialpolitisk Redegørelse 2019 leverer vigtig viden til det politiske arbejde
10. jan. 2020

Socialpolitisk Redegørelse 2019 leverer vigtig viden til det politiske arbejde

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT