Tegning: Niels Poulsen

Udfordring at få alle virksomheder med til at løfte beskæftigelsen for alle uanset handicap

I en ny undersøgelse dokumenterer Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse på Aalborg Universitet, at arbejdsgivere i høj grad ville fravælge kørestolsbrugere, som ansøger om et job, og har brug for mindre arbejdspladsændringer.

10. sep. 2019

Hos Dansk Handicap Forbund ærgrer vi os over, at der fortsat kan ses så stor uvidenhed omkring handicap.

”Det er et paradoks”, konstaterer Inger Steen Møller (formand, social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg), ”fordi vi igen og igen hører fra dele af erhvervslivet, at handicappet ikke har betydning, hvis kvalifikationerne er i orden. Ikke desto mindre er der fortsat mange barrierer, før vi vil se et markant løft i beskæftigelsen for mennesker med handicap.”

Hos Dansk Handicap Forbund har vi et meget engageret advisory board, som består af mere end 20 virksomheder og erhvervsledere.

”I det regi oplever vi en stor åbenhed over for at ansætte ansøgere med handicap. Vi er godt klar over, at vi i advisory boardet møder de virksomheder, som har et særligt engagement og lyst til at gøre noget på området, og derfor kan der, som undersøgelsen antyder, være lang vej til at få alle med. Dog mener vi, at det er en god start, at vi får belyst problemet, men det kalder også på en skærpet indsats fra både politisk hold, myndigheder og erhvervsorganisationer,” udtaler Inger Steen Møller.

En artikel om Antoinett Vebel Pharao i A4nu viser et rigtig godt eksempel på en kandidat med stor lyst til at komme ud og bruge sine kvalifikationer. Som Antoinette beskriver, så er det meget svært at afgøre, om det hendes handicap eller kvalifikationerne, der gør det svært, men hun er et godt billede på de mange eksempler på mennesker med handicap, som har gode kvalifikationer, for hvem det kan være svært at komme igennem nåleøjet.

”Det er helt afgørende, at vi får langt flere virksomheder til at se ud over barriererne og får inviteret nogle af de mange kvalificerede ansøgere med handicap ind til samtaler og forhåbentligt flere jobmatch,” slutter Inger Steen Møller.

Læs omtale af undersøgelsen fra Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse i A4nu her.

Læs artikel om Antoinet Vebel Pharao i A4nu her.

Læs mere om barrierer for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet i Dansk Handicap Forbunds rapport "Fjern barriererne" her.

Seneste nyheder

Nyt fra forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg
24. nov. 2020

Nyt fra forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg

Dansk Handicap Forbund til kamp for den gode frivillighed
18. nov. 2020

Dansk Handicap Forbund til kamp for den gode frivillighed

Retssikkerhedshøring viser massivt behov for handling
11. nov. 2020

Retssikkerhedshøring viser massivt behov for handling

Debat: Kommunernes manglende vejledning øger mistilliden
10. nov. 2020

Debat: Kommunernes manglende vejledning øger mistilliden

Handicapområdet kræver ny finansiering – en uddybning
06. nov. 2020

Handicapområdet kræver ny finansiering – en uddybning

Vidnesbyrd cementerer problemerne på handicapområdet
05. nov. 2020

Vidnesbyrd cementerer problemerne på handicapområdet

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT