Illustration: Niels Poulsen

Trepartsmøde: Hjælpemiddelformidlingen skal forbedres

Mandag mødtes Dansk Handicap Forbund i et trepartsmøde med Ergoterapeutforeningen og Kommunernes Landsforening. Oplægget var en diskussion af hjælpemiddelområdet, som er hårdt presset, og alle tre organisationer var enige om, at der skal forbedringer til området.

08. jan. 2019

I Dansk Handicap Forbund er vi meget glade for, at vi har opnået en frugtbar og åben dialog med Kommunernes Landsforening om det hårdt pressede hjælpemiddelområde. Det skete, da der mandag blev afholdt et trepartsmøde mellem Dansk Handicap Forbund, Ergoterapeutforeningen og Kommunernes Landsforening (KL).

Mødet er resultatet af et tæt samarbejde mellem Dansk Handicap Forbund og Ergoterapeutforeningen, som udspringer af de aktiviteter, der blev gennemført på Folkemødet sidste år.

Ved trepartsmødet deltog landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen, formand for Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager og formanden for KL’s socialudvalg, Joy Mogensen. Derudover var der deltagelse fra foreningernes sekretariater.

LÆS OGSÅ TO CASES OM KVALITET I HJÆLPEMIDDELFORMIDLINGEN.

"Sammen med Ergoterapeutforeningen har vi sat en ambition om, at vi skal have forbedret tilgangen til de rigtige hjælpemidler for den enkelte borger, så man kan fungere på lige fod med andre. Ønsket står i kontrast til den virkelighed vi ser, hvor mange borgere tilbydes ’stangvarer’, som ikke er individuelt tilpassede eller mødes med begrænsninger på grund af kommunernes indkøbte sortimenter af hjælpemidler. Det gør det svært at leve en god tilværelse med en høj grad af selvhjulpenhed, men det kan desværre også have den konsekvens, at der opstår forværring af ens situation, som kunne være undgået, hvis man havde fået den rigtige hjælp fra starten. Og vi ved, det virker. Sikrer man den rigtige hjælp fra starten, så er der mange penge at spare,” konstaterer landsformand Susanne Olsen efter mødet.

Fremlæggelse af cases førte til fælles enighed
På mødet blev der fremlagt to tankevækkende cases, som viser hvilke fordele og besparelser, man kan opnå ved at tildele det rette individuelt tilpassede hjælpemiddel fra starten.

”Vores cases blev illustreret gennem tegninger, som viser nogle negative konsekvenser af at give den forkerte hjælp, men også et alternativt scenarie, hvor vi så på de store fordele, der er for alle parter, hvis man iværksætte den rette hjælp,” siger Susanne Olsen.

En rigtigt tilpasset kørestol kan fx forhindre tryksår, som ellers kan give en ekstraudgift på 500.000 kr. Den anden case lagde vægt på, hvordan dette rette hjælpemiddel både giver selvhjulpenhed og livskvalitet og samtidig modvirker forværring af funktionsnedsættelsen.

”Vi har haft en meget fugtbar og fri dialog og har konstateret, at vi har nogle tydelige fælles fokuspunkter. Vi talte naturligvis om de mange udfordringer, der ses på hjælpemiddelområdet, og vi er efterfølgende blevet enige om fokusområder, som alle kan blive enige om, og som samtidig kan løfte kvaliteten af hjælpemiddelformidlingen,” siger Susanne Olsen.

For det første er alle enige om, at princippet om en individuel vurdering er et fantastisk godt udgangspunkt, fordi det kalder på den helt rigtige løsning til det enkelte individ og samtidig tydeliggør, at behovet for hjælp er forskelligt fra menneske til menneske.

For det andet er der enighed om, at et højt fagligt niveau – kombineret med tæt inddragelse af borgerens unikke viden om egen situation – er en af vejene til at opnå den helt rigtige hjælp.

”Og endeligt var der enighed om, at der skal ses på, hvordan vi får foretaget mere langsigtede vurderinger, så borgeren også kan fungere i mange år fremover, hvilket samlet set er billigere for samfundet,” siger Susanne Olsen.

Glad for enighed
Mødet har ført til, at Dansk Handicap Forbund har konkrete aftaler med Joy Mogensen om at fortsætte dialogen henover foråret. Og det glæder landsformanden.

”Jeg sætter utrolig stor pris på, at KL’s socialudvalgsformand udviser så stor en åbenhed og forståelse for vores medlemmers udfordringer. KL har jo ikke magt over den enkelte kommune, men det er en meget vigtig samarbejdspartner, når vi gerne vil skabe mere konkrete resultater. Jeg glæder mig over, at vi nu skal arbejde videre med disse to spændende parter, og jeg må sige, at det giver mig håb, når vi på tværs af borgere, fagpersoner og myndigheder faktisk godt kan udpege fælles mål. Det er ikke en let løsning, men vi skal gøre alt, hvad vi kan for at fremme denne dialog, fordi det på en meget konstruktiv måde kan bane vejen for flere gode løsninger for vores medlemmer.”

Seneste nyheder

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan
21. sep. 2023

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul
11. sep. 2023

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven
30. jun. 2023

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det
16. jun. 2023

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på
30. maj 2023

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!
16. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT