Travl dag på den Internationale Handicapdag

3. december er FN’s internationale handicapdag. Det har betydet markeringer omkring handicapsagen i både ind- og udland.

03. dec. 2019

I Handicaporganisationernes Hus blev FN’s Internationale Handicapdag den 3. december markeret med fælles besøg af Morten Østergaard (RV) og taler af Danske Handicaporganisationers (DH) formand Thorkild Olesen. Der var fokus på, at alle skal være med i fællesskabet – ikke mindst børn og unge, for selvom vi er et velstående samfund med mange ressourcer, så er der lang vej til at nå dette mål.

For landsformand Susanne Olsen har dagen også været hektisk – først med reception i socialministeriet og herefter med oplæg i Esbjerg, hvor Dansk Handicap Forbunds lokale repræsentanter havde arrangeret et spændende arrangement med deltagelse af både politikere og borgere.

Temaet var, hvilken betydning handicapkonventionen har for den enkelte borger. Susanne Olsen har i den forbindelse holdt tale om konventionens afgørende betydning som den gode begrundelse for, hvorfor vi hele tiden skal arbejde fremad og ikke tilbage.

”Verdenssamfundet har med FN’s Handicapkonvention indgået en fælles forpligtende aftale om, at vi ønsker ligestilling for alle – også mennesker med handicap. Konventionen et fantastisk dialogværktøj, som forholder sig til alle aspekter af tilværelsen, og den er et godt udgangspunkt for en god dialog. For et liv med lige muligheder kræver, at vi kan være med – både når vi er i private relationer, på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet og i det hele taget som borger i samfundet,” siger Susanne Olsen.

Men som landsformanden påpegede, så ser vi, på trods af konventionen, et stort pres på handicapområdet I Danmark.

”Netop derfor er det så utroligt vigtigt, at vi lokalt gør en indsats for at tale med de lokale politikere om principperne i konventionen og gerne får en fælles forståelse for dem,” lød det.

Verdensmålene hjælper konventionens principper på vej
Susanne Olsen slog desuden et slag for FN’s verdensmål, som også har en stor betydning for handicapområdet og omverdenens interesse for det. For selvom Handicapkonventionen selvfølgelig er noget vi interesserer os meget for i handicapverdenen, så er det ikke det samme, som at alle andre interesserer sig for den i samme grad – simpelthen fordi, der er så mange forskellige grupper, som har behov for opmærksomhed fra politikerne.

”FN’s verdensmål er noget, som verden rundt om os interesserer sig for. Med verdensmålene taler vi om verdens udfordringer, som én samlet udfordring. Til stort set hvert af de 17 verdensmål kan kobles en handicapvinkel, og hvis vi tænker målene på den måde, så har vi en unik chance for at tale vores udfordringer ind i den store fælles verdensudfordring. Dermed bliver vores sag noget, som man faktisk ikke kan komme udenom,” konstaterede Susanne Olsen.

Forbundet arbejder aktivt med at implementere verdensmålene i det politiske arbejde og i det direkte arbejde med og for medlemmerne.

Seneste nyheder

Finanslov for 2020: Overvågningsproblematikken er løst for nogle, men ikke for alle
03. dec. 2019

Finanslov for 2020: Overvågningsproblematikken er løst for nogle, men ikke for alle

Minister om problemer med førtidspension- og fleksjobreformen: Jeg vil ikke forsvare kommunerne
27. nov. 2019

Minister om problemer med førtidspension- og fleksjobreformen: Jeg vil ikke forsvare kommunerne

Resterne af Satspuljen fordelt: Bedre rammer for overgangen fra barn til voksen
21. nov. 2019

Resterne af Satspuljen fordelt: Bedre rammer for overgangen fra barn til voksen

Del dine erfaringer - hjælp med at løfte handicapområdet
20. nov. 2019

Del dine erfaringer - hjælp med at løfte handicapområdet

Fem principper skal styrke de pårørende på handicapområdet
19. nov. 2019

Fem principper skal styrke de pårørende på handicapområdet

Karina Adsbøl: Overvågningsproblematikken skal løses i kommende finanslov
13. nov. 2019

Karina Adsbøl: Overvågningsproblematikken skal løses i kommende finanslov

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT