Tillidsvalgte kickstarter socialpolitikken

Netop nu er der stort fokus på at få genrejst en stærk socialpolitik, som sikrer det gode liv og binder samfundet samme. Politisk aktive fra Dansk Handicap Forbund har netop været samlet til Handicappolitisk seminar, hvor vi har arbejdet med at flytte Danske Handicaporganisationernes nye socialpolitik fra ord til konkrete handlinger.

01. okt. 2019

Den kommende socialpolitik fra Danske Handicaporganisationer (DH) har været undervejs i cirka et år. Workshops med medlemsorganisationer – og arbejdsgruppe med inddragelse af videnspersoner fra organisationerne – har lagt fundamentet for en politik, som markerer et klart paradigmeskifte.

I en ny socialpolitik skal det gode liv være selve formålet med politikken; effekt skal måles på, om borgerne er trygge og tilfredse. Endelig skal der gøres op med mange års forkert tænkning, hvor socialpolitikken er gledet i baggrunden, og man alene har fokuseret på beskæftigelses- og økonomistyring.

Retningen i den nye socialpolitik kan vel næppe udtrykkes klarere, end det er sket i Dansk Handicap Forbunds social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg (SAPU), hvor man siger, at der først og fremmest skal være plads til et godt liv. Er der det, kan der for nogen være plads til et arbejdsliv.

Brug for ejerskab blandt de lokale repræsentanter
Dansk Handicap Forbund lægger stor vægt på, at der er en klar sammenhæng mellem vores landspolitiske og lokalpolitiske arbejde. SAPU har derfor haft et stort ønske om, at vi sammen med vores lokale repræsentanter arbejder med, hvordan den nye socialpolitik kan bruges lokalt og i særdeleshed, hvordan den kan give de lokale repræsentanter et bedre rygstød i deres arbejde.

For landsformand Susanne Olsen er dette et vigtigt princip i det organisatoriske arbejde.

”Efter min mening er en af vores fornemmeste opgaver som organisation at give vores lokale repræsentanter viden og gode værktøjer til deres ofte meget udfordrende arbejde. DH’s nye socialpolitik ser jeg som en fantastisk underbyggelse af vores ønske om at få genrejst en stærk socialpolitik, og jeg er stolt af at være en del af en handicapbevægelse, som i fællesskab kan melde så klart ud. Vores tillidsvalgte har på vores seminar vægtet forholdet mellem ’det store og det lille vi’, og når vi gør det, så løser vi problemerne sammen, i stedet for at det får karakter af alle udsatte gruppers kamp mod alle.”

Handicappolitisk seminar 2019 blev sat i gang med et spændende indlæg fra Knud Aarup, samfundsdebattør og tidligere direktør i Socialstyrelsen m.m.m. Som afslutning på seminaret deltog Karina Adsbøl (DF), næstformand for Folketingets social- og indenrigsudvalg.

DH’s socialpolitik offentliggøres den 10. oktober. Dansk Handicap Forbund har eksklusivt fået lov at arbejde med det inden offentliggørelse.

Susanne Olsen har tidligere haft flere indlæg i DenOffentlige om netop socialpolitikken – eller mangel på samme. Læs dem her:

Er jeg helt til grin, hvis jeg nævner ordet socialpolitik

Lad os starte en social-stafet

Seneste nyheder

Ny netværksgruppe for forældre med handicap
05. dec. 2022

Ny netværksgruppe for forældre med handicap

International handicapdag 2022: en fejring af fællesskaber
03. dec. 2022

International handicapdag 2022: en fejring af fællesskaber

Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2022 går til Wolturnus
24. nov. 2022

Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2022 går til Wolturnus

Global toiletdag: Når en selvfølge ikke er en selvfølge for alle
19. nov. 2022

Global toiletdag: Når en selvfølge ikke er en selvfølge for alle

Vi gør en forskel - gør du?
18. nov. 2022

Vi gør en forskel - gør du?

Konkurrence: Vind billetter til Jul i Tivoli og til Nøddeknækkeren
15. nov. 2022

Konkurrence: Vind billetter til Jul i Tivoli og til Nøddeknækkeren

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT