Foto: Gua Studio

Succes på arbejdsmarkedet: Screeninger og viden om handicap åbner døren til job

Mere tid, screening og efterfølgende håndholdt indsats og viden om handicap i jobcentrene har betydet, at flere og flere mennesker med handicap har fundet vej til arbejdsmarkedet. Det er erfaringerne fra Dansk Handicap Forbunds seneste projekter på beskæftigelsesområdet og en evaluering af bekræfter tendensen.

07. jan. 2022

Det virker! Det er konklusionen på en række af de projekter under overskriften ”et rummeligt arbejdsmarked”, som Dansk Handicap Forbund har været projektleder og konsulent på de senere år. En optælling i forbindelse med årsafslutningen 2021 viser således, at flere end 300 mennesker med handicap er kommet i job i året, der er gået; nogle af dem, der er kommet i job, har stået uden for arbejdsmarkedet i 15 år eller er aldrig lykkes med at få foden inden for.

”Det er enormt dejligt at se, at vores arbejde virker, og at det gør en konkret forskel for de mennesker, vi forsøger at hjælpe. Det giver kun lyst til at gøre endnu mere, så flere mennesker med handicap kan få mulighed for at bruge de kompetencer, som de tidligere ikke har fået mulighed for at sætte i spil, og det hænger samtidig tæt sammen med vores arbejde for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked for vores medlemmer,” lyder det fra landsformand Susanne Olsen.

Danske Handicaporganisationer anslår, at 49.000 mennesker med handicap står klar til at tage et job, og det er nogle af de mennesker, som Kurt Holm Nielsens projekter er sat i verden for at gøre opmærksom på.

Man kan godt have et handicap, som har betydning for ens private hverdag, men som ikke har betydning for det job, man bestrider. Jeg oplever, at det for mange er en øjenåbner.

Kurt Holm Nielsen, Netværkschef i Dansk Handicap Forbund

Dansk Handicap Forbunds projekter tager udgangspunkt i at ”hjælpe dem, der hjælper andre”, og det betyder reelt, at det helt store arbejde har ligget hos jobcentrene. Uden deres engagement og vilje til at gøre en forskel for de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, var det ikke blevet den succes, som det er blevet, mener netværkschef i forbundet Kurt Holm Nielsen, som har fungeret som projektleder og konsulent på projekterne.

”Vi skylder en stor tak til medarbejderne på de jobcentre, vi har samarbejdet med. Det er i høj grad deres fortjeneste, at projekterne er lykkes. Samtidig har det været virkelig interessant at følge med i, hvordan deres forståelse for og nuancering af handicapbegrebet har gjort dem meget bedre i stand til at hjælpe mennesker med handicap videre i job. Det har virkelig gjort en forskel,” konstaterer Kurt Holm Nielsen og peger på, at han fx har gjort meget ud af at fortælle, at et handicap i én sammenhæng ikke er et handicap i en anden sammenhæng.

”Man kan godt have et handicap, som har betydning for ens private hverdag, men som ikke har betydning for det job, man bestrider. Jeg oplever, at det for mange er en øjenåbner,” lyder det fra ham.

Dansk Handicap Forbund og Kurt Holm Nielsen har været involveret i beskæftigelsesprojekter i ni kommuner. Antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet, som er kommet i job, fordeler sig således:

  • 63 borgere i projektet ”Vi gør en forskel – gør du?”, som kører i Fredericia, Furesø og Skanderborg.
  • 115 borgere i projektet ”Borgere med funktionsnedsættelse i job” i kommunerne Ishøj-Vallensbæk, Vordingborg og Aabenraa.
  • 30 borgere i projektet ”Rummelig imidt” i Randers Kommune.
  • Dertil kommer et projekt fra Køge og Varde Kommuner, hvor det vurderes, at der på nuværende tidspunkt er kommet 100 borgere i job.

Kendskabet til livet med handicap er med andre ord blevet øget markant for medarbejderne på jobcentrene gennem projekterne. Det er sket gennem screening af mennesker med handicap blandt de jobsøgende, som efterfølgende så er blevet tilbudt en personlig jobformidler, som desuden er klædt på i forhold til mulighederne i de handicapkompenserende ordninger.

En evaluering af puljens samlede projektbase bekræfter forbundets oplevelse. Således viser erfaringerne, at knapt halvdelen af de ledige, som har været screenet for et handicap, har været med i projekterne, er kommet i job. Samtidig har sagsbehandlerne oplevet, at få en mere nuanceret forståelse af handicap.

Det skrev forskerne Finn Amby og Linda Kjeldsen i Altinget tirsdag efter en gennemgang af resultaterne af de afsluttede projekter.

Det samme oplever Kurt Holm Nielsen, men han peget samtidig på en helt afgørende faktor, som nogle gange bliver glemt: tid.

”Tiden er helt afgørende. Når jobkonsulenterne har tid til virkelig at møde den jobsøgende, følge op og skabe en tryg relation, så sker der virkelig noget. Det er én af de vigtigste erfaringer, jeg har gjort mig de senere år,” slutter Kurt Holm Nielsen.

Seneste nyheder

30. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!
16. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!

UDSAT: Undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen er udsat til efter sommerferien
27. apr. 2023

UDSAT: Undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen er udsat til efter sommerferien

Få adgang din din egen historie
14. apr. 2023

Få adgang din din egen historie

God påske
04. apr. 2023

God påske

Tilmeld dig sommerens ugekurser på Egmont Højskolen
04. apr. 2023

Tilmeld dig sommerens ugekurser på Egmont Højskolen

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT