Foto: Colourbox.com

Sommerferien er over os: Det skal vi arbejde med i efteråret

Sommerferien er over os, og det er den også hos Dansk Handicap Forbund. Redaktionen lukker ned i juli måned og glæder sig til at tage handsken op igen til august. Vi har talt med landsformand Susanne Olsen om det arbejde, der ligger forude.

30. jun. 2017

Juli måned betyder ferie i store dele af forbundet, og derfor lukker blandt andet hjemmesiden ned for nyheder, ligesom andre afdelinger helt vil lukke ned eller køre på lavt blus.

Vi har i den forbindelse taget en snak med landsformand Susanne Olsen om nogle af de emner, som vil blive taget op efter sommerferien. Der er især tre emner, som står klart, når vi ser frem mod august og efteråret, og det er førtidspensions- og fleksjobreformen, hjælpemidler og frivillighed.

Alle tre emner blev indgående diskuteret på dette års Folkemøde, og Susanne Olsen ser frem til det vigtige arbejde på de tre områder, som ligger forude.

”For det første, så sætter vi turbo på arbejdet med at få justeret reformen af førtidspension og fleksjob, så mennesker med sygdomme og funktionsnedsættelser ikke havner i uværdige og meningsløse forløb. Her forestår der fortsat et stort arbejde, da vi stadig kan se det ene eksempel efter det andet på, at mennesker med indgribende handicap ikke får den støtte, de har behov for. Det er snitfladerne imellem førtidspension, ressourceforløb og fleksjob, som skal justeres, så man tager hensyn til mennesker, for hvem det er urealistisk at komme ud på arbejdsmarkedet, og i stedet skal der gives en hånd til dem, der har en realistisk mulighed for at komme ud i job,” lyder det fra landsformanden.

På baggrund af Folkemødet er der aftalt tæt dialog med både fagforeninger og beskæftigelsesordførere, som vil blive fulgt op i løbet af efteråret.

Det samme gør sig gældende på hjælpemiddelområdet, hvor et samarbejde med Ergoterapeutforeningen vil sætte fokus på afspecialiseringen af området og tendensen til, at der udleveres standardhjælpemidler, og at den individuelle vurdering alt for ofte trædes under fode.

”Vi har derfor lavet en aftale med Ergoterapeutforeningen om at danne fælles front på dette område, og vi igangsætter en fælles indsats, som vil indebære brugerundersøgelser og udveksling af viden for at opnå forbedringer for vores medlemmer,” siger Susanne Olsen.

Sidst, men ikke mindst, ser Susanne Olsen frem til et samarbejde med Frivilligrådet, som har indvilget i at være sparringspartner, når forbundet henover det kommende år udarbejder en frivillighedspolitik.

Politiken skal tydeliggøre, hvad god frivillighed er. Og dermed tager forbundet fat på en af de store bekymringer, som de tillidsvalgte gave udtryk for på sidste års kongres.

”Som frivillig organisation er vi selvfølgelig glade for frivilligheden, men grænsen går, når kommunerne forsøger at underminere de kompensationsordninger, som gør det muligt for os at være borgere på lige fod med andre. Det er vigtigt at holde fast i. Gør vi ikke det, bevæger vi os væk fra rettighedstanken og lander i en situation, hvor man bliver afhængig af almisser fra andre mennesker. Det ønsker vi ikke, for det er ikke i overensstemmelse med vores mål om et liv med lige muligheder,” slutter Susanne Olsen.

Rådgivningen i Dansk Handicap Forbund vil være åben i juli, men har man brug for hjælp, skal man være indstillet på lidt længere svartid end normalt.

God sommer til alle.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT