Foto: DTU

Søges: Voksne med bevægelseshandicap, der vil lade sig interviewe af DTU-studerende

Vil du hjælpe DTU-studerende med at udvikle produkter, der gør en forskel for mennesker med bevægelseshandicap og bor du på Sjælland? DTU søger lige nu voksne med bevægelseshandicap, som vil fortælle studerende om deres daglige liv. Henvendelse inden 1. september 2019.

27. aug. 2019

Baggrund

På DTU byder vi snart velkommen til nye studerende på diplomingeniøruddannelsen "Proces & Innovation". På 1. semester har de kurset "Design, brugere & etik", hvor de lærer at afdække menneskers problemer og behov og skabe innovative løsninger, der kan gøre en forskel. Løsningerne kan være et fysisk produkt, en mobilapp eller noget tredje.

Vi oplever, at de studerendes møde med rigtige mennesker allerede fra begyndelsen af uddannelsen kan være med til at forme deres mindset og deres valg fremover, fordi de oplever, at deres arbejde kan være meningsfuldt. Formålet med interviewene er således dels, at de studerende skal afdække nogle udfordringer eller behov hos mennesker med bevægelseshandicap, som de kan arbejde med i deres projekter og dels at forstå den kontekst, som en løsning skal kunne fungere i. Derudover skal de studerende øve sig i at udføre interviews.

Frivillige interviewpersoner

Vi søger frivillige, der vil stille sig til rådighed for 1-2 interviews med studerende fra 1-2 studenterteams, og som har lyst til at fortælle om deres daglige liv. Der kommer til at deltage maks to studerende i hvert interview. Et interview kan vare ca. ½-1 time, og det kan foregå i hjemmet hos informanten eller et andet passende sted.

Interviewet vil foregå i tidsrummet mellem den 20. september og den 3. oktober 2019, og informanterne skal bo på Sjælland. Vi har brug for så mange frivillige som muligt – gerne 36 personer eller flere. Men færre kan også gøre det.

De frivillige bliver kontaktet af de studerende, så der kan laves nærmere aftale om tid og sted.

Kurset er en del af projektet "Teknologi for alle", som er et nyt samarbejde mellem DTU, Bevica Fonden og DH.

Er du interesseret i at deltage, eller har du spørgsmål til projektet, kan du henvende dig til Kirsten From på kifr@dtu.dk inden den 1. september.

Seneste nyheder

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl
02. jun. 2020

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum
28. maj 2020

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen
27. maj 2020

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen

Flere skal i job med håndholdt indsats og gode historier
20. maj 2020

Flere skal i job med håndholdt indsats og gode historier

Utilstrækkelig løsning til mennesker med overvågningsbehov
19. maj 2020

Utilstrækkelig løsning til mennesker med overvågningsbehov

Vigtigt nyt om corona-situationen
18. maj 2020

Vigtigt nyt om corona-situationen

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT