Foto: Børne- og Socialministeriet

Socialpolitisk Redegørelse 2018 er udkommet!

Socialpolitisk Redegørelse 2018 bidrager med ny viden om socialpolitikken i Danmark og giver en samlet status for regeringens 10 mål for social mobilitet. Målene handler bl.a. om, at flere udsatte og mennesker med handicap skal i uddannelse og job og være en del af samfundets fællesskaber.

Den socialpolitiske redegørelse er netop offentliggjort. For Dansk Handicap Forbund er den et skridt på vejen imod et fuldt udrullet datagrundlag, hvor vi i højere grad kan basere vores handicappolitiske diskussioner på facts frem for ’synsninger’. 55 kommuner har på nuværende tidspunkt indrapporteret, så der er et stykke vej til at få fuld indsigt i, hvordan virkeligheden ser ud.

I de tal, vi har tilgængelige på nuværende tidspunkt, er det tydeligt, at der generelt er store udfordringer med at sikre lige muligheder for mennesker med handicap. Får man støtte efter serviceloven, har man for eksempel markant lavere tilknytning til uddannelsessystemet. Samtidig er der tendens til, at mange hænger fast i kontanthjælpssystemet. Vi hæfter os også ved, at udgifterne på det sociale område har ligget stabilt i de senere år – og taler vi om voksenområdet, er der faktisk tale om et svagt fald i udgifterne. Det, synes vi, er en vigtig pointe i forhold til den vedholdende debat om udgifter på området.

Kigger vi på mennesker med bevægelseshandicap, er det et stort ønske, at redegørelsen udvides med tal på de områder, som er særligt relevante for vores medlemmer – fx hjælpemidler, merudgifter, personlig hjælp, mobilitet.

Her kan du selv læse redegørelsen.

Her kan du læse om Regeringens 10 mål for social mobilitet.

Seneste nyheder

Mere af det samme – overvågningsproblematikken fortsat uløst
19. mar. 2019

Mere af det samme – overvågningsproblematikken fortsat uløst

Praksisundersøgelse bekræfter vores bange anelser
18. mar. 2019

Praksisundersøgelse bekræfter vores bange anelser

Potentiale Portalen går i luften
15. mar. 2019

Potentiale Portalen går i luften

Konference om jobindsats på handicapområdet blotlagde stor udfordring
07. mar. 2019

Konference om jobindsats på handicapområdet blotlagde stor udfordring

Dansk Handicap Forbund vil gerne høre din mening om velfærdsteknologi
01. mar. 2019

Dansk Handicap Forbund vil gerne høre din mening om velfærdsteknologi

Praksisundersøgelse om BPA er offentliggjort
21. feb. 2019

Praksisundersøgelse om BPA er offentliggjort

Bliv medlem