Foto: Børne- og Socialministeriet

Socialpolitisk Redegørelse 2018 er udkommet!

Socialpolitisk Redegørelse 2018 bidrager med ny viden om socialpolitikken i Danmark og giver en samlet status for regeringens 10 mål for social mobilitet. Målene handler bl.a. om, at flere udsatte og mennesker med handicap skal i uddannelse og job og være en del af samfundets fællesskaber.

14. dec. 2018

Den socialpolitiske redegørelse er netop offentliggjort. For Dansk Handicap Forbund er den et skridt på vejen imod et fuldt udrullet datagrundlag, hvor vi i højere grad kan basere vores handicappolitiske diskussioner på facts frem for ’synsninger’. 55 kommuner har på nuværende tidspunkt indrapporteret, så der er et stykke vej til at få fuld indsigt i, hvordan virkeligheden ser ud.

I de tal, vi har tilgængelige på nuværende tidspunkt, er det tydeligt, at der generelt er store udfordringer med at sikre lige muligheder for mennesker med handicap. Får man støtte efter serviceloven, har man for eksempel markant lavere tilknytning til uddannelsessystemet. Samtidig er der tendens til, at mange hænger fast i kontanthjælpssystemet. Vi hæfter os også ved, at udgifterne på det sociale område har ligget stabilt i de senere år – og taler vi om voksenområdet, er der faktisk tale om et svagt fald i udgifterne. Det, synes vi, er en vigtig pointe i forhold til den vedholdende debat om udgifter på området.

Kigger vi på mennesker med bevægelseshandicap, er det et stort ønske, at redegørelsen udvides med tal på de områder, som er særligt relevante for vores medlemmer – fx hjælpemidler, merudgifter, personlig hjælp, mobilitet.

Her kan du selv læse redegørelsen.

Her kan du læse om Regeringens 10 mål for social mobilitet.

Seneste nyheder

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019
19. jun. 2019

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren
19. jun. 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

Folkemødet 2019: Byggeriet vil gerne tage samfundsansvar, men vil de også tage ansvar for at bygge til alle?
15. jun. 2019

Folkemødet 2019: Byggeriet vil gerne tage samfundsansvar, men vil de også tage ansvar for at bygge til alle?

Folkemødet 2019: Region Hovedstaden har fokus på tilgængeligheden
15. jun. 2019

Folkemødet 2019: Region Hovedstaden har fokus på tilgængeligheden

Folkemøde 2019: Hjælpemidler er ikke en standardvare
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Hjælpemidler er ikke en standardvare

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT