Pressefoto: Claus Bech

Socialområdet vender tilbage til normalen

Inden for syv dage skal kommunerne normalisere de områder, hvor de har brugt reglerne i COVID-19-bekendtgørelsen til at fravige forpligtelser og rettigheder.

11. jun. 2020

I forbindelse med nedlukningen af samfundet i marts måned, blev også socialområdet omfattet af en særlig bekendtgørelse, der gjorde det muligt for kommunerne at fravige opgaver, som ikke blev opfattet som kritiske.

Som led i genåbningen af aktiviteter på det sociale område ophæver Social- og Indenrigsministeriet nu bekendtgørelsen. Det skal ske inden for maksimalt syv dage.

”Corona-krisen har været en hård tid for udsatte og sårbare mennesker. Takket være danskernes store indsats mod coronavirus kan det sociale område nu vende tilbage til normalen. Vi bad de svageste i vores samfund om at være de stærke. Nu skal vi i fællesskab hjælpe dem godt tilbage til hverdagen. Corona findes stadig i vores samfund, og mange udsatte er i risikogruppen. Derfor er det vigtigt, at vi alle stadig følger de sundhedsfaglige retningslinjer i hverdagen og passer på hinanden,” siger social- og indenrigsminister Astrid Krag i en pressemeddelelse.

Ophævelsen medfører, at kommunerne blandt andet skal rådgive og behandle alle sociale sager som normalt. Sociale ydelser, man har haft ret til, men som under nedlukningen midlertidigt er ophørt eller ændret, skal igen gives som normalt. Samvær mellem anbragte børn og forældre, der evt. midlertidigt har været ændret til at foregå ved f.eks. videokommunikation, skal igen foregå normalt som før nedlukningen. Myndigheder, der fører tilsyn med tilbud på socialområdet, kan ikke længere indskrænke dette eller ændre måden, det foregår på.

Desuden har kommunerne syv dage til at normalisere sagsbehandlingen i sager om udsatte voksne og i sager om børn, unge og voksne med handicap. Det betyder blandt andet, at møder m.v. i disse sager, efter overgangsperioden, igen skal afholdes ved fysisk fremmøde.

Ekstra opmærksom
Hos Dansk Handicap Forbund glæder landsformand Susanne Olsen sig over, at der nu bliver normale tilstande på socialområdet, samtidig forsikrer hun, at forbundet i den kommende tid vil være ekstra opmærksom på, at kommunerne gør deres arbejde, som de skal.

”Det er klart, at vi kommer til at have et vågent øje på, at alt kommer tilbage til tiden før corona i forhold til kommunernes håndtering af sagerne. Og jeg vil stærkt opfordre medlemmerne til at henvende sig, hvis de oplever, at det ikke er tilfældet. Vi vil især være opmærksomme på sagsbehandlingstid og ophobningsproblematikker,” siger Susanne Olsen.

Selvom COVID-19-bekendtgørelsen er ophævet, skal myndighederne fortsat følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer om COVID-19. Det er blandt andet relevant ved fysiske møder med borgerne.

Seneste nyheder

Sommeren er over os – vi ses til august
03. jul. 2020

Sommeren er over os – vi ses til august

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet
25. jun. 2020

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl
02. jun. 2020

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum
28. maj 2020

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen
27. maj 2020

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen

Flere skal i job med håndholdt indsats og gode historier
20. maj 2020

Flere skal i job med håndholdt indsats og gode historier

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT