Social- og Indenrigsministeren vil prioritere handicapområdet - vi er klar!

I dagens udgave af Altinget ser vi en sjældent positiv nyhed fra social- og indenrigsminister Astrid Krag – nemlig, at hun målrettet ønsker at forbedre vilkårende på handicapområdet. I Dansk Handicap Forbund vækker det glæde – om end lidt tilbageholdt, for vil vi for alvor opleve en ændring? Eller bliver det ved retorikken?

12. sep. 2019

Tre prioriteter på handicapområdet

Social- og indenrigsministeren vil forbedre retssikkerheden, sikre en bedre finansiering af området og kigge på behovet for specialisering og specialviden. Med disse overordnede fokusområder viser ministeren, at hun har lyttet til de udsagn, vi i handicaporganisationerne er kommet med – både under valgkampen og i forbindelse med de første korrespondancer vi allerede nu har haft med det politiske system. Dansk Handicap Forbund er meget positive over for udmeldingen, for det er nyt, at man fra politiske side anerkender behovet for et økonomisk løft og samtidig anerkender, at specialiseringen på området igennem de sidste 12 år er sivet ud mellem hænderne på os. Som landsformand Susanne Olsen den 20. august 2019 skrev i Altinget, er netop det økonomiske spørgsmål en grundforudsætning for at højne retssikkerheden – og her er det næppe det ikke øremærkede omtalte løft på 2,2 milliarder kr., som kan stå alene, men snarere en helt ny måde at tænke økonomi på – herunder at det faktisk er en rigtig god forretning at investere i, at mennesker har et godt liv.

Vil inddrage målgrupperne

Landsformand Susanne Olsen hæfter sig ved, at ministeren ønsker at inddrage organisationerne og de pårørende:

”Det er en invitation, vi i den grad takker ja til – for vi har rigtig mange gode bud på, hvordan en god socialpolitik bør se ud. Vi er sammen med de øvrige handicaporganisationer tæt på at kunne udmelde en helt ny socialpolitik fra en samlet handicapbevægelse. En politik, som det i øjeblikket er populært at sige, ’sætter en ny retning’. Vi skal have fokus på, at en stærk socialpolitik, som løfter mennesker og giver dem et godt liv, er en forudsætning for at styrke fællesskabet. Der skal gøres op med forsimplede styringsværktøjer og kigges langsigtet på både enkeltsager og handicapområdet som helhed. Vi ser virkelig frem til dialogen med ministeren og er klar til at udfordre hende på spørgsmålet om, som hun selv udtrykker det, ’den grundlæggende diskussion om, hvordan vi udvikler indsatsen for mennesker med handicap, samtidig med, at vi står vagt om retssikkerheden'".

Vi håber virkelig, ministeren for alvor vil gøre ord til handling. For der er medlemmer, hvis hverdag afhænger af konkrete politiske handlinger, og for hvem skåltaler og retorik ikke har nogen betydning. Vi vil gerne anerkende ministerens håndsrækning. Lad os nu sammen få skabt resultater.

Læs social- og indenrigsminister Astrid Krags debatindlæg i Altinget:Social her.

Læs landsformand Susanne Olsens debatindlæg i Altinget:Social her.

Husk i aften kl. 20.00 at se Debatten på DR2, hvor Thorkild Olesen, formand for DH, diskuterer retssikkerhed på handicapområdet med social- og indenrigsministeren.

Seneste nyheder

Resterne af Satspuljen fordelt: Bedre rammer for overgangen fra barn til voksen
21. nov. 2019

Resterne af Satspuljen fordelt: Bedre rammer for overgangen fra barn til voksen

Del dine erfaringer - hjælp med at løfte handicapområdet
20. nov. 2019

Del dine erfaringer - hjælp med at løfte handicapområdet

Fem principper skal styrke de pårørende på handicapområdet
19. nov. 2019

Fem principper skal styrke de pårørende på handicapområdet

Karina Adsbøl: Overvågningsproblematikken skal løses i kommende finanslov
13. nov. 2019

Karina Adsbøl: Overvågningsproblematikken skal løses i kommende finanslov

Ministeren om overvågningsproblematikken: Vi arbejder på en løsning
12. nov. 2019

Ministeren om overvågningsproblematikken: Vi arbejder på en løsning

Landsformanden går i rette med social- og indenrigsminsteren: nu skal der handles
08. nov. 2019

Landsformanden går i rette med social- og indenrigsminsteren: nu skal der handles

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT