Foto: Spaistikerforeningen

Børne- og socialministeren gæstede Handicaporganisationernes Hus

I anledning af børne- og socialminister Mai Mercados første 100 dage på posten, gæstede hun Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. Dansk Handicap Forbund benyttede lejligheden til at slå et slag for den borgerstyrede personlige assistance (BPA).

08. mar. 2017

Mai Mercado (K) blev den 27. november 2016 indsat som ny børne- og socialminister. Den 7. marts 2017 – præcis 100 dage efter indsættelsen – gæstede hun Handicaporganisationernes Hus til en møderunde med husets handicaporganisationer, som Danske Handicaporganisationer (DH) stod bag.

Dansk Handicap Forbunds landsformand Susanne Olsen benyttede sin taletid på mødet til at minde ministeren om, at der er brug for ro på BPA-området, hvor der fx endnu ikke findes en national takstmodel for det kontante tilskud, som den enkelte BPA-borger får fra kommunen.

”Sådan en model skal sikre en ensartet udmåling og en mere gennemskuelig retstilstand for borgeren og de aktører, som opererer på området og muliggøre tiltrædelse af en overenskomst,” lød det blandt andet fra landsformanden må mødet.

Derudover mindede landsformanden – som hun også gjorde i Dagbladet Information den 18. februar – ministeren om, at der findes en gruppe personer med handicap, som lige nu ikke får det antal hjælpetimer, de reelt har behov for til overvågning på grund af en manglende hjemmel i servicelovens § 95 stk. 3.

”Vi har medlemmer med indgribende handicap, som i mange tilfælde kompliceres af sammensatte funktionsnedsættelser, som medfører et særligt behov for hjælp. Disse mennesker modtog tidligere den hjælp, de havde behov for, men på grund af en dom fra Vestre Landsret og senere en principafgørelse fra Ankestyrelsen tilbage i 2015 har kommunen ikke længere mulighed at give hjælp efter denne paragraf,” siger Susanne Olsen og fortsætter.

”I et konkret eksempel har vi set, at en borger har fået reduceret sin ordning fra 130 timer om ugen til kun 30 timer om ugen. Det rammer disse mennesker umenneskeligt hårdt, og det er derfor helt nødvendigt, at vi får skabt den nødvendige lovhjemmel, så disse medlemmer kan få den hjælp, de tidligere fik,” siger Susanne Olsen.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT