Pressefoto: Claus Bech

Social- og indenrigsministeren åben for løsning på overvågningsproblematik

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har i et brev til landsformand Susanne Olsen og i seneste nummer af Handicap-nyt givet udtryk for, at hun vil finde en løsning på problemet med den manglende overvågningshjemmel i Servicelovens § 95, stk. 3.

24. sep. 2019

Dansk Handicap Forbund har siden 2015 arbejdet målrettet for at få en løsning for de mange medlemmer med indgribende handicap, som oplever at få reduceret deres ordninger markant, fordi en landsretsdom slog fast, at de ikke kan få hjælp til overvågning gennem BPA-ordningens § 95, stk. 3 – også kaldet kontant tilskud.

Der er tale om mennesker med meget indgribende handicap, som får hjælp til at administrere deres ordning af nærtstående. Når hjælpen i dag systematisk frakendes, er resultatet, at de pårørende tvinges til at løfte denne omfattende opgave af frivillighedens vej eller i andre tilfælde give op, hvorefter botilbud bliver det eneste alternativ.

To tidligere socialministre har ikke formået at finde en løsning på udfordringen, og resultatet har været tydeligt – her hos i Dansk Handicap Forbund får vi mange henvendeler fra familier, som vi forsøger at hjælpe så godt, vi kan, i deres enkeltsager. Vi har længe lagt politisk pres på – senest gennem brev til social- og indenrigsministeren og Folketingets social- og indenrigsudvalg, og nu har vi så fået en positiv tilkendegivelse fra social- og indenrigsminister Astrid Krag, som ved brev og i seneste nummer af Handicap-nyt udtaler:

”Det er helt afgørende for mig, at vi passer på de mennesker, som har et særligt behov, og at personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får den hjælp og støtte, som de har behov for. Der er jo tale om borgere, som kan have et omfattende støttebehov i hverdagen, og som også har behov for overvågning. Jeg kan derfor godt forstå den frustration, som pårørende må føle, når de oplever ikke at kunne få tildelt den nødvendige hjælp til overvågning. Derfor skal vi have fundet en løsning”.

Hos Dansk Handicap Forbund glæder landsformand Susanne Olsen sig over udmeldingen:

”Jeg er oprigtigt glad for Astrid Krags tilbagemelding, men jeg vil gerne se resultater, før jeg tør tro på det. Man skal huske på, at vi har kæmpet med denne problemstilling i fire år, og positive udmeldinger fra de tidligere ministre har ikke båret frugt. Jeg håber og tror på, at social- og indenrigsministerens udmelding vil blive omsat til en konkret løsning snarest muligt for de pårørende, for den manglende overvågningshjemmel skaber meget store problemer i de berørte familier.”

Læs mere på side 52 i seneste udgave af Handicap-nyt.

LÆS OGSÅ:
Mere af det samme – overvågningsproblematikken fortsat uløst
Socialministeren vil prioritere handicapområdet - vi er klar!

Seneste nyheder

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan
21. sep. 2023

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul
11. sep. 2023

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven
30. jun. 2023

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det
16. jun. 2023

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på
30. maj 2023

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!
16. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT