Foto: Colourbox.com

Satspuljeaftale skal hjælpe mennesker med handicap i job og uddannelse

Regeringen har sammen med de øvrige partier i satspuljekredsen indgået en aftale for 2019-2022 på beskæftigelsesområdet. Partierne er i år enige om, at flere mennesker med handicap skal hjælpes i job og uddannelse og har afsat 128.4 mio. kr. til indsatsen. Dansk Handicap Forbund er glad for at se, at der med satspuljerne nu kommer handling bag de mange ord fra politikernes side.

08. nov. 2018

Satspuljepartierne har forhandlet inden for en samlet ramme på 542.6 mio. kr. og har i år prioriteret en ekstra indsats til mennesker med handicap, hvor mange fortsat står uden for arbejdsmarkedet – trods stor fremgang i beskæftigelsen. Der afsættes 128.4 mio. kr. til indsatsen de næste fire år. Indsatsen indeholder 11 initiativer, der i høj grad flugter med regeringens udspil på handicapområdet, der blev lanceret i sidste måned.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Partierne bag Satspuljeaftalen er desuden enige om at afsætte ekstra 81.6 mio. kr. til den særlige indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere, der indgår i ”Flere skal med 2”. Sidste år blev der afsat 87.5 mio. kr. til projektet. Hovedmålet er at udbrede de gode erfaringer fra ”Flere skal med” til flere udsatte borgere i kontanthjælpssystemet.

Hos Dansk Handicap Forbund er man glad for, at der nu ser ud til at komme handling bag den gode dialog, som forbundet har haft med beskæftigelsesministeren gennem længere tid.

”Vi har i det sidste år været i dialog med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, hvor vi har gjort opmærksom, at der fortsat er store problemer med barrierer for, at mennesker med handicap kan komme i arbejde. Med reformen i 2013 kiggede man alt for ensidigt på at presse mennesker, mens der har været alt for lidt fokus på at hjælpe dem, der er jobklar på forskellige niveauer, og brændende ønsker sig et arbejde. Vi har derfor set regeringens udspil som et tegn på, at der er vilje til at gøre noget, og med satspuljeaftalen ser det ud til, at man også vil sætte handling bag orden,” siger landsformand Susanne Olsen og glæder sig til at blive inviteret med i den videre proces.

”Det, der nu er afgørende, er, at man lytter til og inddrager handicaporganisationerne m.fl. i de konkrete initiativer. På den måde får vi sat den unikke viden i spil, som allerede findes derude i feltet.”

Seneste nyheder

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning
28. jun. 2019

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning

Det nye ministerhold er på plads
27. jun. 2019

Det nye ministerhold er på plads

Aftale på plads: Danmark får ny statsminister
26. jun. 2019

Aftale på plads: Danmark får ny statsminister

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019
19. jun. 2019

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren
19. jun. 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT