Åbent samråd om manglende overvågning: En forestilling i afvisning og negligering

Siden en landsretsdom i 2015 har det ikke været muligt at få bevilget overvågning via servicelovens § 95, stk. 3. Det har ellers tidligere været praksis i kommunerne. Tirsdag var børne- og socialminister Mai Mercado i åbent samråd, og det blev en festforestilling i afvisning og negligering af et alvorligt problem, mener landsformand Susanne Olsen.

20. jun. 2018

I 2015 blev det endeligt afgjort, at det ikke er lovligt for kommuner at give hjælp til overvågning af personer med funktionsnedsættelser efter servicelovens § 95, stk. 3, sådan som praksis i nogle kommuner ellers har været før landsretsdommen. Det betyder, at de familier, som er ramt af dommen, reelt set ikke har mulighed for at have familiemedlemmer med svære funktionsnedsættelser boende hjemme og i stedet må se sig nødsaget til at sende den unge på et botilbud, som kan varetage opgaven med overvågning.

Problemstillingen er, at de mennesker, som er ramt af dommen, har så svære funktionsnedsættelser, at de ikke kan varetage en opgave som arbejdsleder for hjælpere i en BPA-ordning efter servicelovens § 96, og derfor anvises de til § 95, stk. 3, som altså ikke giver mulighed for overvågning, som § 96 gør.

Det har Dansk Handicap Forbund skrevet om tidligere, og opgaven er forsøgt løftet af forbundets politikere og medarbejdere, som i mange sammenhænge har gjort, hvad de kunne for at skabe opmærksomhed på problemet.

Tirsdag var børne- og socialminister Mai Mercado kaldt i åbent samråd i Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg, hvor hun blev spurgt til mulighederne for at finde en løsning til de familier, som er ramt af dommen fra 2015 og derfor nu står i en meget alvorlig og uholdbar situation med deres pårørende med funktionsnedsættelser. Ministeren afviste dog at komme med en løsning med henvisning til, at det ville blev en meget dyr opgave, som hun ikke kunne afsætte midler til inden for de nuværende budgetrammer. Ministeren udtrykte end ikke vilje til at samle partierne til forhandlinger om relevante løsninger.

Og det er slet ikke godt nok, mener landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

”Det var på mange måder trist at sidde med som tilhører til det åbne samråd og opleve en minister, der på den måde afviste og negligerede at finde en løsning på et meget stort og uløst problem for nogle meget pressede familier. Båd unge og ældre er ramt af problemstillingen, og reelt var det en cirkusforestilling, uden svar fra ministeren. Familierne er efterladt i samme tomrum, som de har været i siden 2015, og det er jeg ærlig talt rystet over, at ministeren vil være bekendt,” siger Susanne Olsen.

Ordførerne fra henholdsvis DF og SF varslede, at ministeren vil blive mødt med mange skriftlige spørgsmål og på grund af de manglende svar og afklaring kan forvente at blive indkaldt til et nyt samråd.

Hele det åbne samråd kan ses via Folketingets hjemmeside her.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT