Foto: Colourbox

Sammen kan vi sætte handicapområdet på dagsordenen til folketingsvalget

Til folketingsvalget tirsdag den 1. november ønsker Dansk Handicap Forbund fokus på behovet for en grundlæggende og systematisk reform, som rydder op i det nuværende kaos

05. okt. 2022

Den forløbne valgperiode har været præget af en regering, som har lovet at tage de mange problemer på handicapområdet alvorligt. Mennesker med handicap blev nævnt i regeringsgrundlaget, og en omfattende evaluering af det såkaldt specialiserede socialområde er gennemført. Men nu vil regeringen ved social- og ældreminister Astrid Krag tidligst gøre yderligere i 2028.

Vælgermøde med handicappolitiske briller

I Dansk Handicap Forbund skyder vi valgkampen i gang med en virtuel valgdebat, der foregår på Zoom mandag d. 10. oktober kl. 19.00
Indtil videre får vi besøg af folketingskandidaterne Isabella Arendt fra Det Konservative Folkeparti samt Matilde Powers fra Socialdemokratiet, Charlotte Broman Mølbæk fra Socialistisk Folkeparti, Peder Hvelplund fra Enhedslisten og Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne som vil give deres bud på handicappolitiske spørgsmål. Vi arbejder på at få flere med.

Deltag via linket her: DHF Vælgermøde

Politikerne skylder svar
Når vi gør regnebrættet op, så er status, at handicapområdet sejler! Fortsat reporteres der om tårnhøje omgørelsesprocenter i ankesystemet, og alt for mange må hver dag kæmpe med næb og klør for at sikre den individuelle vurdering og rette hjælp fra starten.

Landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen påpeger, at det bliver sværere og sværere at være aktiv samfundsborger, når man lever med et handicap. Hun forklarer:

”Udviklingen rammer dem med de færreste ressourcer hårdest, og situationen er kritisk, hvilket meget utvetydigt blev understreget af Rigsrevisionens markante kritik fra tidligere i år. Der er her tale om kritik af, at skiftende regeringer har svigtet deres forpligtelser og ladet handicapområdet stå til. Dette er til trods for, at Danmark gennem internationale konventioner har forpligtet sig på sikre udviklingen af området.”

En pointe er særlig vigtig at understrege for landsformanden: ”Handicap er noget, som alle borgere på et eller andet tidspunkt i livet berøres af – enten på egen krop, som pårørende, kollega eller i mødet med andre i samfundslivet,” lyder det fra Susanne Olsen.

Dansk Handicap Forbund mener derfor, at det er fuldstændigt uden for diskussion, at vi som samfund skal sikre ligestilling af mennesker med handicap – fordi det er det eneste rimelige, og i særlig grad fordi det betaler sig at forebygge, at mennesker får det værre og får brug for endnu mere hjælp, end de havde i udgangspunktet.

Det sker ikke i dag, da området alene overlades til de 98 kommuner, og den opgave har de meget svært ved at løfte. Økonomi trumfer faglighed, og det er ifølge Dansk Handicap Forbund skidt for både den enkelte borger, for sammenhængskraften i samfundet og for den langsigtede samfundsøkonomi. Der mangler indsigt i, hvordan vi sammen kan sikre den bedste hjælp (og finansiering af den), uanset hvor man bor.

Foto: Gua Studio
Foto: Gua Studio

Deltag i valgkampen
Nu er valgkampen for alvor skudt i gang, og Dansk Handicap Forbund mener, at politikerne skylder svar – og de svar skal de give nu!

Derfor opfordrer forbundet alle, som ønsker ligestilling af mennesker med handicap, til at deltage i valgkampen og afkræve politikerne svar på, om de i den kommende valgperiode vil tage mennesker med handicap alvorligt.

Ved at være til stede ved vælgermøder, gøre standpunkter gældende på sociale medier, eller konfrontere politikerne, når de fisker stemmer på gaden, kan alle være med til at gøre en forskel op til folketingsvalget.

Dansk Handicap Forbund foreslår at gøre det med budskabet: Mennesker med handicap skal have den rette, værdige og forebyggende hjælp fra starten. Det kommer ikke til at ske, medmindre politikerne gennemfører en reform af området, med fokus på følgende:

1) Kommunerne forpligtes til at indhente og bruge specialviden i visitationen.

2) Enhver vurdering af borgernes behov skal fremme ligestilling og forebygge yderligere funktionsevnetab.

3) Der skal sikres en national medfinansiering, så kommunerne ikke vægter økonomi højere end faglighed.

Rigtig god valgkamp!

  

www.etlivmedligemuligheder.dk kan du finde inspiration til spørgsmål, du kan stille til politikerne og andre konkrete eksempler på, hvordan du kan deltage i valgkampen.

Seneste nyheder

30. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!
16. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!

UDSAT: Undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen er udsat til efter sommerferien
27. apr. 2023

UDSAT: Undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen er udsat til efter sommerferien

Få adgang din din egen historie
14. apr. 2023

Få adgang din din egen historie

God påske
04. apr. 2023

God påske

Tilmeld dig sommerens ugekurser på Egmont Højskolen
04. apr. 2023

Tilmeld dig sommerens ugekurser på Egmont Højskolen

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT