Foto: Colourbox

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019

Lokalpuljen er en ny pulje, som administreres af Danske Handicaporganisationer, og som kan søges af alle lokale handicaporganisationer og handicapforeninger. Ansøgningsfristen er den 20. september 2019 kl. 12.00.

19. jun. 2019

Danske Handicaporganisationer står for at udmønte og administrere Lokalpuljen, som i år er på 4,3 millioner kr., og som skal anvendes til at styrke det handicappolitiske arbejde lokalt. Det kan være gennem aktiviteter som kurser, temadage, vælgermøder eller andet, som skaber bevågenhed om handicapsagen i lokalbefolkningen.

Der kan søges penge til aktiviteter, som finder sted i perioden fra den 9. november 2019 til den 8. november 2020. Det står frit for alle lokalafdelinger i fx Dansk Handicap Forbund og andre handicaporganisationer at søge puljen til aktiviteter, men lokale DH-afdelinger kan ikke søge puljen.

For at gøre det nemmere at søge, har DH fået en særlig prisaftale på 4 kurser: a) Få indflydelse i kommunen, b) Bliv klædt på som repræsentant for DH, c) Sæt dagsordenen i den lokale presse, d) Sociale medier som strategisk redskab.

Flere lokalafdelinger i Dansk Handicap Forbund havde sidste år succes med at rejse finansiering til lokale aktiviteter, og vi opfordrer derfor lokalafdelingerne til at søge igen i år. Sekretariatet bistår gerne med hjælp til ansøgningen.

Find ansøgningsskema, kursusbeskrivelser og vejledning her.

Seneste nyheder

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning
28. jun. 2019

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning

Det nye ministerhold er på plads
27. jun. 2019

Det nye ministerhold er på plads

Aftale på plads: Danmark får ny statsminister
26. jun. 2019

Aftale på plads: Danmark får ny statsminister

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren
19. jun. 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

Folkemødet 2019: Byggeriet vil gerne tage samfundsansvar, men vil de også tage ansvar for at bygge til alle?
15. jun. 2019

Folkemødet 2019: Byggeriet vil gerne tage samfundsansvar, men vil de også tage ansvar for at bygge til alle?

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT