Foto: Gua Studio

Rigsrevisionen konkluderer: Statens tilsyn med forvaltningen af handicapområdet er utilfredsstillende

Rigsrevisionen udtaler kras kritik af skiftene regeringers tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet. Den kommer kort tid før, de politiske forhandlinger om specialeplanlægningen går i gang, og kritikken må og skal medføre markante ændringer, udtaler landsformand Susanne Olsen.

22. mar. 2022

”Statsrevisorerne finder, at Social- og Ældreministeriet har ført et utilfredsstillende tilsyn med kommunernes forvaltning af servicelovens bestemmelser på handicapområdet. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at kommunernes forvaltning af tilbud og ydelser på handicapområdet i mange tilfælde ikke overholder serviceloven.”

Sådan lyder Statsrevisionernes første bemærkning i Rigsrevisionens beretning til forvaltningen af handicapområdet. Desuden bekymrer det, at Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelser i mere end ⅓ af de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen i perioden 2013-2021, fordi kommunerne ikke har overholdt gældende regler og love på området. De fortsætter desuden med at beklage, at Social- og Ældreministeriet i adskillige år ikke har fulgt op på ministeriets viden om problemer og uhensigtsmæssigheder i kommunernes forvaltning af handicapområdet.

Og beretningen stiller direkte spørgsmål ved den nuværende struktur.

”Statsrevisorerne opfordrer på baggrund af beretningen Folketinget til at overveje, om der er strukturelle problemer bag de åbenbart tilbagevendende problemer på handicapområdet, trods mange års indsats for at rette op.”

”Rigsrevisionen slår med syvtommersøm fast, at politikerne skal gøre noget, og vi vil stille konkrete krav til, at der gennemføres en egentlig reform af området.

Landsformand Susanne Olsen

Kritikken bekræfter for det første de mange dokumenterede alvorlige problemer på området, og landsformand Susanne Olsen slår fast, at det stiller meget direkte krav til de ansvarlige politikere, om at der skal handles.

”For det andet er det bemærkelsesværdigt, at Rigsrevisorerne lægger op til, at der er behov for strukturelle ændringer på området,” lyder det fra landsformanden.

Beretningen kommer forud for de kommende politiske forhandlinger om specialeplanlægningen af det specialiserede socialområde – herunder handicapområdet.

”Rigsrevisionen slår med syvtommersøm fast, at politikerne skal gøre noget, og vi vil stille konkrete krav til, at der gennemføres en egentlig reform af området, hvor det bliver en forpligtelse af inddrage specialviden i visitationen, og hvor vi får en ny finansieringsmodel, som sikrer, at det ikke er den lokale kommuneøkonomi, som afgør, hvilken hjælp man skal have. Den nuværende struktur, hvor borgerne er brikker i et kommunalt lotteri har spillet fallit, og vi vil ikke acceptere symbolpolitik og mere af det samme,” konstaterer Susanne Olsen.

Her er Dansk Handicap Forbunds bud på en reform af området: Handicapområdet forfra.

Seneste nyheder

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund udfordrer normalitetsbegrebet
22. jun. 2022

Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund udfordrer normalitetsbegrebet

Videoguide: Sådan sikrer din stemme adgangen til MitID
09. jun. 2022

Videoguide: Sådan sikrer din stemme adgangen til MitID

Rapport om udviklingen af forhold for mennesker med handicap forpligter – vi er ikke færdige endnu!
24. maj 2022

Rapport om udviklingen af forhold for mennesker med handicap forpligter – vi er ikke færdige endnu!

Evalueringen er utilstrækkelig, og det nye udspil vil bevare status quo, lyder det fra et skuffet Dansk Handicap Forbund
19. maj 2022

Evalueringen er utilstrækkelig, og det nye udspil vil bevare status quo, lyder det fra et skuffet Dansk Handicap Forbund

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT