Pressefoto

Retssikkerhedsproblem kræver ny finansiering af handicapområdet

Retssikkerheden på handicapområdet sejler, og mange melder sig med bud på løsninger – men hvis vi virkelig vil løfte retssikkerheden, så er det nu bydende nødvendigt at få ændret den grundlæggende finansiering af området.

22. okt. 2020

Når talen falder på handicapområdet, så er det ikke længere interessant at diskutere, om der er et problem. Det er hævet over enhver tvivl, at der er et problem. Spørgsmålet er, om vi vil gøre noget ved det?

Det hører til dagensordenen, at vi må læse forfærdelige personhistorier om, at man ikke kan få den hjælp, man har behov for, og at hjælp skæres så langt ned, at det ikke længere er muligt for den, der har brug for hjælpen, at leve det liv, han eller hun ønsker. Presset illustreres tydeligt af overvældende mange klagesager, tårnhøje omgørelsesprocenter og tydelig praksisglidning. Det er blevet en integreret del af handicaporganisationernes arbejde at hjælpe desperate medlemmer, som oplever at få fjernet tæppet væk under fødderne. Sådan er det også for os, og vi har over en årrække set antallet af disse sager stige markant. Og de stiger fortsat!

Forklaringen skal findes i kommunernes alt for ensidige fokus på økonomi, som igennem en årrække har underkendt tankerne i de handicappolitiske principper om at sikre ligestilling gennem kompensation. Det er principper, som Danmark med den ene hånd har bakket op gennem ratifikationen af FN’s handicapkonvention, men som med den anden hånd har ignoreret ved at lade den kommunale praksis køre skævt – i mange tilfælde med Ankestyrelsens velsignelse.

For mange 'slag i luften'
Vi er mange, som er desperate for at få ændringer – og det skal helst være her og nu! Virkeligheden derude er, at menneskers liv bliver forandret til det ukendelige – det sker nu, mens du læser det her. Mennesker med handicap og deres familier bliver begrænset og i nogle tilfælde ødelagt.

Derfor kan vi ikke vente. Vi skal handle nu, og det haster. Både blandt organisationerne og i græsrodsgrupper, og som #enmillionstemmer råber vi alle på løsninger, som kan ændre status quo på handicapområdet.

Forslagene fra aktørerne til forbedringer står i kø: straf kommunerne; tag området helt væk fra kommunerne; skriv flere krav ind i lovgivningen. Sideløbende nedsættes der retssikkerhedskommissioner, men vi har svært ved at tro på, at det i sig selv kommer til at have den store effekt.

De mange forslag er udtryk for god vilje og er bygget på frustration. Hvert eneste forslag til forbedringer er et markant udtryk for, hvor stort behovet for handling hos de ansvarlige politikere er.

Vi tror bare ikke på, at de mange forslag kan løse problemet, uanset hvor entydige de er i deres krav om forandring. De bliver ofte til 'slag i luften', uden at man får set den dybereliggende årsag til problemerne på området i øjnene.

I Dansk Handicap Forbund vurderer vi, at vi står over for et større strukturelt problem. Vi tror på, at intentionerne i de mange forskellige løsningsforslag må veksles til en samlet løsning, som for alvor kan bringe os videre. Vi bidrager gerne med både konstruktiv dialog, erfaringer og viden.

Et fælles ansvar at sikre viden, finansiering og konsekvens
I Dansk Handicap Forbund kan vi se tilbage på en udvikling (eller afvikling, om man vil), som har været i gang i mange år. Siden kommunalreformen, hvor kommunerne fik eneansvaret for både visitation og finasiering på handicapområdet, har udviklingen især været markant. Hvert eneste år har vi set, at retssikkerhedsproblemet eskalerer, og hver gang bliver der skudt på kommunerne. Men løsningerne er udeblevet, fordi problemet stikker dybere end kommunal uvilje.

Vi mener, at sikring af lige muligheder for mennesker med handicap er et fælles ansvar, som kræver, at alle niveauer i samfundet løfter med.

Derfor siger vi nu helt klart: Der er behov for en helt ny finasieringsmodel på handicapområdet. Vi vil have en model, som sikrer en markant medfinansiering, og sikrer inddragelse af ekstern ekspertviden. På den måde vil vi gerne have, at kommunerne i deres visitation kommer til at fokusere på behov i stedet for økonomi. Men det skal gå to veje, så det skal også have en klar økonomisk konsekvens, hvis kommunerne ikke leverer.

Vi tror på, at vi kan styrke retssikkerheden, hvis pengene for alvor følger med. Gør de det, så tror vi faktisk også på, at kommunerne og borgere ville kunne genopbygge det tillidsforhold, som vi desværre har mistet i kølvandet på de massive problemer.

Indlægget er skrevet af næstformand Rikke Kastbjerg og blev bragt i Altinget den 22. oktober 2020.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT