Pressefoto: Anders Hviid

Retssikkerhedshøring viser massivt behov for handling

Dagens høring på Christiansborg har meget tydeligt vist, at det står alvorligt til med retssikkerheden på handicapområdet og samtidig, at der må handles meget hurtigt.

11. nov. 2020

Vi har gennem lang tid kæmpet på flere fronter for at få politisk opmærksomhed på de problemer, som rammer de enkelte familier meget hårdt, og senest har bevægelsen #enmillionstemmer fremsendt en stor mængde vidnesbyrd, om de horrible forhold de enkelte familier udsættes for. På baggrund af de mange vidnesbyrd holdt frontkvinde for #enmillionstemmer Monica Lylloff et stærkt indlæg, som synligt efterlod et stort indtryk hos politikerne.

LÆS OGSÅ:
Vidnesbyrd cementerer problemerne på handicapområdet
Handicapområdet kræver ny finansiering – en uddybning
KL vil forbedre retssikkerhed ved at forenkle merudgiftsdækningen – Dansk Handicap Forbund har et forslag

Også Thomas Krog, politisk chef i Muskelsvindfonden, kom med et stærkt indlæg. Han fremlagde en række konkrete eksempler på mennesker med handicap, som systematisk får fjernet fundamentet under deres tilværelse. Thomas Krog har i en årrække været aktiv på området, men fremhæver, at situationen ikke på noget tidspunkt har været så alvorlig, som den er nu. Det kommer blandt andet til udtryk gennem et holdningsskred i både kommunerne og hos Ankestyrelsen. Man kan læse det i tallene fra området, og man kan høre det i de hovedrystende beretninger, vi dagligt hører i handicaporganisationerne.

Landsformand Anni Sørensen fra Lev sluttede op med et indlæg om de mennesker, som ikke har ressourcerne til selv at klage. Det er virkeligheden for mange mennesker på botilbud, som har et massivt behov for hjælp. De kan ikke navigere i et klagesystem, og nogle står uden nogen, som kan hjælpe dem. De er en del af en gruppe, som i mange tilfælde aldrig blive påklaget, og derfor udgør de et mørketal, som ikke kan læses ud af statistikkerne.

Det betyder, at de alt for høje tal, vi kender fra statistikkerne, potentielt kun er toppen af isbjerget.

Vi hæfter os desuden ved den store interesse for høringen, og vi vil gerne fremhæve oplægget fra Sanne Møller, som er forfatter til Advokatsamfundets rapport om retssikkerhed på handicapområdet.   

Som forbund har vi ved flere lejlighed været inde på, at der er mange forslag til strukturelle ændringer af området, men som blandt andre Sanne Møller fremhæver, er der behov for handling her og nu. Det er der, konstaterer hun, nogle enkelte veje til: blandt andet at det skal have klare konsekvenser, når kommunen ikke overholder lovgivningen.

LÆS OGSÅ:
Vidnesbyrd cementerer problemerne på handicapområdet
Handicapområdet kræver ny finansiering – en uddybning
KL vil forbedre retssikkerhed ved at forenkle merudgiftsdækningen – Dansk Handicap Forbund har et forslag

 

Derfor anbefaler Advokatsamfundet, at Socialtilsynet skal kontrollere kommunernes arbejde, der skal indlægges incitamenter til, at kommunerne forstår, at der skal investeres i det enkelte menneske, og så skal der indlægges økonomiske konsekvenser, hvis kommunerne ikke overholder loven.

Birgit Arent Eiriksson fra Justitia gav herudover en analyse af, hvor komplekse reglerne på området er og fremhævede det problematiske i, at reglerne i eksempelvis Serviceloven meget ofte ændres, hvilket bidrager til problemet. Også Justitia støtter Advokatsamfundets forslag om, at der skal indlægges konsekvenser for lovbrud og stilles krav om borgerrådgivere i alle kommuner, da det kan dokumenteres, at det har en effekt.

Det istemmer vi.

I Dansk Handicap Forbund er vi meget enige i Advokatsamfundets anbefalinger, men vi tror også, der skal flere ændringer til.

En af de grundlæggende problemstillinger er det forhold, at kommunerne både visiterer og finansierer. Det er en model, som siden kommunalreformen har givet store udfordringer og fortsat udgør et centralt problem. Hertil kommer manglende specialviden i kommunerne.

Som det blev fremhævet af flere oplægsholdere, så bliver dele af disse udfordringer adresseret i den igangværende specialeplanlægning under Social- og Indenrigsministeriet, men vi slår samtidig til lyd for, at der handles nu, og at der handles med andet en kosmetiske løsninger.

Det er også vigtigt for os at fremhæve, at vi vil have ændret på forholdene, så man får den rigtige tillidsbaserede vejledning og korrekte afgørelser i første instans, i stedet for den absurde situation at det næsten er blevet standard, at alle sager skal klagebehandles. Det synspunkt blev blandt andet fremhævet af Socialrådgiverforeningen, som udtrykte frustration, fordi deres medlemmer oplever, at deres faglighed tilsidesætte på grund af økonomi.

Det er stærkt kritisabelt, og det må ændres, så de kan genskabe et tillidsbaserede forhold tæt på borgerne.

Det betyder også, at der i en kommende løsning må satses på at løse kommunernes udfordringer i stedet for ensidigt at kritisere dem. Som Socialrådgiverforeningen giver udtryk for, er det et fælles samfundsansvar at løfte denne opgave. Den betragtning er vi enige i.

Vi hæfter os også ved, at Kommunernes Landsforening (KL) ønsker en forenkling af den stærkt bureaukratiske merudgiftsdækning. Det er et område, som Dansk Handicap Forbund foreslår at forenkle markant, så pengene kan bruges på borgerne.

LÆS OGSÅ:
Vidnesbyrd cementerer problemerne på handicapområdet
Handicapområdet kræver ny finansiering – en uddybning
KL vil forbedre retssikkerhed ved at forenkle merudgiftsdækningen – Dansk Handicap Forbund har et forslag

Høringen kan ses i sin helhed her:

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund byder velkommen til foreningen Iværksættere med Handicap
09. mar. 2023

Dansk Handicap Forbund byder velkommen til foreningen Iværksættere med Handicap

Debatindlæg: Regeringens beskæftigelsesmæssige reformiver kræver omtanke
17. feb. 2023

Debatindlæg: Regeringens beskæftigelsesmæssige reformiver kræver omtanke

Dansk Handicap Forbund samarbejder med 15 organisationer i Guatemala
10. feb. 2023

Dansk Handicap Forbund samarbejder med 15 organisationer i Guatemala

En trist fejring: Reformen af førtidspension og fleksjob fylder 10 år
07. feb. 2023

En trist fejring: Reformen af førtidspension og fleksjob fylder 10 år

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform
24. jan. 2023

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform

Medlemmer søges til ny digital arbejdsgruppe
13. jan. 2023

Medlemmer søges til ny digital arbejdsgruppe

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT