Foto: Claus Bech

Resterne af Satspuljen fordelt: Bedre rammer for overgangen fra barn til voksen

Et bredt flertal i Folketinget er torsdag blevet enige om, hvordan resterne af satspuljerne – den såkaldte reserve – skal fordeles over de kommende år. Det giver blandt andet bedre rammer for overgangen fra barn til voksen på handicapområdet. Det glæder Forældrekredsen i Dansk Handicap Forbund.

21. nov. 2019

Torsdag indgik et bredt flertal af partierne i Folketinget en aftale om den såkaldte SATS-pulje-reserves fordeling over de næste fire år. De 849 millioner kroner i reserven kommer fra nedlæggelsen af SATS-puljen, som blev gennemført af den tidligere regering i forbindelse med vedtagelsen af sidste års finanslov.

I aftalen kan man læse, at pengene blandt andet skal gå til at forbedre rammerne for overgangen fra barn til voksen på handicapområdet. Det skal blandt andet ske ved en lovmæssig forpligtelse for kommunerne til at påbegynde overgangen fra barn til boksen, allerede når den unge fylder 16 år.

”Forberedelsen skal bl.a. understøtte kommunerne i at løfte deres eksisterende forpligtelse til at sikre, at unge med handicap får den nødvendige hjælp og støtte efter relevant lovgivning – også i overgangen til voksenlivet,” står der i aftalen.

Læs hele aftalen her.

Markant forbedring fra det nuværende
Og det er en markant forbedring i forhold til nuværende rammer, mener landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

”Jeg er rigtig glad for at læse, at kommunerne nu forpligtes via lovgivning, da vi på den måde flytter os fra den nuværende situation på området, hvor forberedelserne er frivillige for kommunerne, og dermed er det vilkårligt, hvad den enkelte familie tilbydes,” siger Susanne Olsen.

Landsformanden bakkes op af Forældrekredsen i Dansk Handicap Forbund, hvor næstformand Gitte R.R. Nielsen ligeledes er positiv over for aftalen.

”Der er desværre alt for mange dårlige eksempler på, at kommunerne lige pludselig opdager, at børnene bliver 18 år og ender med en rigtig dårlig overgang fra barn til voksen. Det skaber enormt megen usikkerhed for den enkelte, og derfor er vi glade for, at kommunerne nu forpligtiges via lovgivning. Det er slet ikke for tidligt, at man begynder i 16 års alderen,” konstaterer Gitte R.R. Nielsen.

Dansk Handicap Forbund melder sig under fanerne
I aftalen står der videre, at Socialstyrelsen i samarbejde Danske Handicaporganisationer og KL skal udvikle inspirationsmateriale med konkrete redskaber til at forberede den gode overgang og implementeringen af de nye lovbestemmelser.

”Vi bidrager gerne og ser frem til at blive inddraget i tilblivelsen af inspirationsmaterislet. Vi har masser af byde ind med, da vi jo har direkte berøring med de unge, det handler om,” slutter Gitte R.R. Nielsen.

Der afsættes i alt 6.5 mio. kr. til initiativet i 2020-2023 og 2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Bag aftalen står samtlige partier i Folketinget med undtagelse af Nye Borgerlige.

Seneste nyheder

Sammen kan vi sætte handicapområdet på dagsordenen til folketingsvalget
05. okt. 2022

Sammen kan vi sætte handicapområdet på dagsordenen til folketingsvalget

Vind billetter til Halloween i tivoli 2022
30. sep. 2022

Vind billetter til Halloween i tivoli 2022

DHF tilbyder: Netværksgrupper for forældre til børn med handicap
28. sep. 2022

DHF tilbyder: Netværksgrupper for forældre til børn med handicap

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT