Foto: Claus Bech

Resterne af Satspuljen fordelt: Bedre rammer for overgangen fra barn til voksen

Et bredt flertal i Folketinget er torsdag blevet enige om, hvordan resterne af satspuljerne – den såkaldte reserve – skal fordeles over de kommende år. Det giver blandt andet bedre rammer for overgangen fra barn til voksen på handicapområdet. Det glæder Forældrekredsen i Dansk Handicap Forbund.

21. nov. 2019

Torsdag indgik et bredt flertal af partierne i Folketinget en aftale om den såkaldte SATS-pulje-reserves fordeling over de næste fire år. De 849 millioner kroner i reserven kommer fra nedlæggelsen af SATS-puljen, som blev gennemført af den tidligere regering i forbindelse med vedtagelsen af sidste års finanslov.

I aftalen kan man læse, at pengene blandt andet skal gå til at forbedre rammerne for overgangen fra barn til voksen på handicapområdet. Det skal blandt andet ske ved en lovmæssig forpligtelse for kommunerne til at påbegynde overgangen fra barn til boksen, allerede når den unge fylder 16 år.

”Forberedelsen skal bl.a. understøtte kommunerne i at løfte deres eksisterende forpligtelse til at sikre, at unge med handicap får den nødvendige hjælp og støtte efter relevant lovgivning – også i overgangen til voksenlivet,” står der i aftalen.

Læs hele aftalen her.

Markant forbedring fra det nuværende
Og det er en markant forbedring i forhold til nuværende rammer, mener landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

”Jeg er rigtig glad for at læse, at kommunerne nu forpligtes via lovgivning, da vi på den måde flytter os fra den nuværende situation på området, hvor forberedelserne er frivillige for kommunerne, og dermed er det vilkårligt, hvad den enkelte familie tilbydes,” siger Susanne Olsen.

Landsformanden bakkes op af Forældrekredsen i Dansk Handicap Forbund, hvor næstformand Gitte R.R. Nielsen ligeledes er positiv over for aftalen.

”Der er desværre alt for mange dårlige eksempler på, at kommunerne lige pludselig opdager, at børnene bliver 18 år og ender med en rigtig dårlig overgang fra barn til voksen. Det skaber enormt megen usikkerhed for den enkelte, og derfor er vi glade for, at kommunerne nu forpligtiges via lovgivning. Det er slet ikke for tidligt, at man begynder i 16 års alderen,” konstaterer Gitte R.R. Nielsen.

Dansk Handicap Forbund melder sig under fanerne
I aftalen står der videre, at Socialstyrelsen i samarbejde Danske Handicaporganisationer og KL skal udvikle inspirationsmateriale med konkrete redskaber til at forberede den gode overgang og implementeringen af de nye lovbestemmelser.

”Vi bidrager gerne og ser frem til at blive inddraget i tilblivelsen af inspirationsmaterislet. Vi har masser af byde ind med, da vi jo har direkte berøring med de unge, det handler om,” slutter Gitte R.R. Nielsen.

Der afsættes i alt 6.5 mio. kr. til initiativet i 2020-2023 og 2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Bag aftalen står samtlige partier i Folketinget med undtagelse af Nye Borgerlige.

Seneste nyheder

Løsning på vej? Centrale parter samlet til fælles drøftelse af hjælpeordnings udfordringer
23. sep. 2020

Løsning på vej? Centrale parter samlet til fælles drøftelse af hjælpeordnings udfordringer

Fejlene fortsætter: Problemerne på handicapområdet skal løses nu
22. sep. 2020

Fejlene fortsætter: Problemerne på handicapområdet skal løses nu

Selv få timers nedskæring på hjælpeordningen har store konsekvenser for den enkelte
07. sep. 2020

Selv få timers nedskæring på hjælpeordningen har store konsekvenser for den enkelte

Undtagelse fra regel om mundbind: Ingen retningslinjer bekymrer
27. aug. 2020

Undtagelse fra regel om mundbind: Ingen retningslinjer bekymrer

Brug dem! Ny kampagne skal få flere til at bruge de handicapkompenserende ordninger
20. aug. 2020

Brug dem! Ny kampagne skal få flere til at bruge de handicapkompenserende ordninger

Speciale beskriver de hårde konsekvenser, når der skæres i hjælp til medlemmer
19. aug. 2020

Speciale beskriver de hårde konsekvenser, når der skæres i hjælp til medlemmer

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT