Illustration: Niels Poulsen

Regeringen vil fjerne barrierer på arbejdsmarkedet

Når man har et handicap, er der en række barrierer, som gør det svært at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Det har Dansk Handicap Forbund undersøgt i projektet Fjern barriererne, og regeringen har lyttet. Det er godt, for det handler om at gøre området så smidigt og nemt at gå til, hvis virksomhederne skal følge de gode intentioner til dørs og ansætte flere mennesker med handicap.

Regeringen udkom i september sidste år med udspillet ”Flere mennesker med handicap skal i job”, hvor de kommer med en række forslag til, hvordan man kan sørge for, at flere mennesker med handicap får foden inden for på arbejdsmarkedet.

Målsætningen fra regeringen lød dengang på, at 13.000 personer med større handicap skal i job frem mod 2025.

Torsdag gentog beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sine pointer fra udspillet i et debatindlæg i Kristelig Dagblad.

LÆS OGSÅ: BESKÆFTIGELSESMINISTEREN: FLERE MED HANDICAP SKAL I JOB

Regeringen har afsat 128 millioner kroner i satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet, og en del af de penge skal blandt andet gå til at udvikle et koncept for det, som regeringen kalder et kompetencekort, som skal give en kommende arbejdsgiver indsigt i, hvad personen med handicap kan, og hvilke hjælpemidler, der kan kompensere for handicappet.

Dansk Handicap Forbund har i forbindelse med udgivelsen af rapporten "Fjern barriererne" stillet forslag til, at man oprettede et kompensationsbevis, som en jobsøgende med handicap kunne have med til en jobsamtale, og på den måde gøre opmærksom på hvilke muligheder for kompensation, der er, for at den jobsøgende kan udføre jobbet.

LÆS OGSÅ: FJERN BARRIERERNE

Og selvom det ikke er helt samme forslag, som regeringen er kommet frem til med kompetencekortet, så er landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen glad for, at ministeren har lyttet.

”Der er store udfordringer med barrierer for, at blandt andet vores medlemmer kan komme ind på arbejdsmarkedet, og derfor er det positivt, at regeringen aktivt går ind i det for at gøre det nemmere at få foden indenfor. Det vi ser som altafgørende, det er, at beviset skaber fuld klarhed over, hvilken kompensation en kandidat med handicap kan få. Det handler om at fjerne al tvivl hos en kommende arbejdsgiver,” siger hun.

Det er desuden besluttet, at det fra 2020 skal være muligt at beholde sine hjælpemidler, som er bevilget, for at en medarbejder med handicap kan udføre sit job, selvom man passerer pensionsalderen. Sådan er det ikke i dag.

Også det tiltag er Susanne Olsen glad for, da det smidiggør et område, som er unødvendigt bureaukratisk.

”Der er så mange regler og bekendtgørelser, man skal forholde sig til, og det gør det bestemt ikke nemmere for de virksomheder, som gerne vil fastholde eller ansætte medarbejdere med handicap, at de oplever, at fx hjælpemidler bliver taget fra en medarbejder, blot fordi medarbejderens alder siger pension. Det er den type ulogiske regler og bureaukrati og automatløsninger, vi skal væk fra,” lyder det fra landsformanden.

I 2015 oprettede Dansk Handicap Forbund et advisory board bestående af en lang række større og mindre virksomheder, som skal rådgive og give inspiration til, hvordan forbundet kan være med til at smidiggøre området og mindske barriererne for, at man kan få foden inden for på arbejdsmarkedet med et handicap.

”Vi ved, at virksomhederne kræver, at det er nemt, og at der er klarhed over, hvad man som arbejdsgiver kan forvente, når man overvejer at ansætte en person med handicap. Sådan er det ikke altid i dag, og hvis regeringens tiltag sikrer det, så er vi tilfredse,” slutter Susanne Olsen.

Seneste nyheder

Praksisundersøgelse om BPA er offentliggjort
21. feb. 2019

Praksisundersøgelse om BPA er offentliggjort

Movia vil fjerne de trykte køreplaner og gå rent digitalt: Giv din mening til kende her
19. feb. 2019

Movia vil fjerne de trykte køreplaner og gå rent digitalt: Giv din mening til kende her

Differentieret pensionsalder er ikke nødvendig, hvis førtidspensionen virkede
12. feb. 2019

Differentieret pensionsalder er ikke nødvendig, hvis førtidspensionen virkede

Handicap-nyt EKSTRA er klar
11. feb. 2019

Handicap-nyt EKSTRA er klar

Fordommene lever i bedste velgående på arbejdspladserne
06. feb. 2019

Fordommene lever i bedste velgående på arbejdspladserne

Dansk Handicap Forbund hjælper kommuner med at strømline jobformidlingen
29. jan. 2019

Dansk Handicap Forbund hjælper kommuner med at strømline jobformidlingen

Bliv medlem