Illustration: Niels Poulsen

Regeringen vil fjerne barrierer på arbejdsmarkedet

Når man har et handicap, er der en række barrierer, som gør det svært at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Det har Dansk Handicap Forbund undersøgt i projektet Fjern barriererne, og regeringen har lyttet. Det er godt, for det handler om at gøre området så smidigt og nemt at gå til, hvis virksomhederne skal følge de gode intentioner til dørs og ansætte flere mennesker med handicap.

24. jan. 2019

Regeringen udkom i september sidste år med udspillet ”Flere mennesker med handicap skal i job”, hvor de kommer med en række forslag til, hvordan man kan sørge for, at flere mennesker med handicap får foden inden for på arbejdsmarkedet.

Målsætningen fra regeringen lød dengang på, at 13.000 personer med større handicap skal i job frem mod 2025.

Torsdag gentog beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sine pointer fra udspillet i et debatindlæg i Kristelig Dagblad.

LÆS OGSÅ: BESKÆFTIGELSESMINISTEREN: FLERE MED HANDICAP SKAL I JOB

Regeringen har afsat 128 millioner kroner i satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet, og en del af de penge skal blandt andet gå til at udvikle et koncept for det, som regeringen kalder et kompetencekort, som skal give en kommende arbejdsgiver indsigt i, hvad personen med handicap kan, og hvilke hjælpemidler, der kan kompensere for handicappet.

Dansk Handicap Forbund har i forbindelse med udgivelsen af rapporten "Fjern barriererne" stillet forslag til, at man oprettede et kompensationsbevis, som en jobsøgende med handicap kunne have med til en jobsamtale, og på den måde gøre opmærksom på hvilke muligheder for kompensation, der er, for at den jobsøgende kan udføre jobbet.

LÆS OGSÅ: FJERN BARRIERERNE

Og selvom det ikke er helt samme forslag, som regeringen er kommet frem til med kompetencekortet, så er landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen glad for, at ministeren har lyttet.

”Der er store udfordringer med barrierer for, at blandt andet vores medlemmer kan komme ind på arbejdsmarkedet, og derfor er det positivt, at regeringen aktivt går ind i det for at gøre det nemmere at få foden indenfor. Det vi ser som altafgørende, det er, at beviset skaber fuld klarhed over, hvilken kompensation en kandidat med handicap kan få. Det handler om at fjerne al tvivl hos en kommende arbejdsgiver,” siger hun.

Det er desuden besluttet, at det fra 2020 skal være muligt at beholde sine hjælpemidler, som er bevilget, for at en medarbejder med handicap kan udføre sit job, selvom man passerer pensionsalderen. Sådan er det ikke i dag.

Også det tiltag er Susanne Olsen glad for, da det smidiggør et område, som er unødvendigt bureaukratisk.

”Der er så mange regler og bekendtgørelser, man skal forholde sig til, og det gør det bestemt ikke nemmere for de virksomheder, som gerne vil fastholde eller ansætte medarbejdere med handicap, at de oplever, at fx hjælpemidler bliver taget fra en medarbejder, blot fordi medarbejderens alder siger pension. Det er den type ulogiske regler og bureaukrati og automatløsninger, vi skal væk fra,” lyder det fra landsformanden.

I 2015 oprettede Dansk Handicap Forbund et advisory board bestående af en lang række større og mindre virksomheder, som skal rådgive og give inspiration til, hvordan forbundet kan være med til at smidiggøre området og mindske barriererne for, at man kan få foden inden for på arbejdsmarkedet med et handicap.

”Vi ved, at virksomhederne kræver, at det er nemt, og at der er klarhed over, hvad man som arbejdsgiver kan forvente, når man overvejer at ansætte en person med handicap. Sådan er det ikke altid i dag, og hvis regeringens tiltag sikrer det, så er vi tilfredse,” slutter Susanne Olsen.

Seneste nyheder

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning
28. jun. 2019

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning

Det nye ministerhold er på plads
27. jun. 2019

Det nye ministerhold er på plads

Aftale på plads: Danmark får ny statsminister
26. jun. 2019

Aftale på plads: Danmark får ny statsminister

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019
19. jun. 2019

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren
19. jun. 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT