Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer sundhedsreform

Tirsdag præsenterede regeringen og Dansk Folkeparti deres bud på en reform af sundhedsvæsnet. Allerede mandag bekendtgjorde de dog, at forhandling om det specialiserede socialområde udskydes til efter valget, og derfor er vi ikke blevet klogere på vores medlemmers mulige situation fremadrettet, siger landsformand Susanne Olsen.

26. mar. 2019

Tirsdag fremlagde regeringen og Dansk Folkeparti deres bud på en sundhedsreform, som, hvis nuværende politiske flertal består efter valget, må formodes at blive gennemført.

Sundhedsreformen lægger blandt andet op til, at der skal uddannes flere praktiserende læger, ligesom optaget på blandt andet sygeplejestudiet skal øges. Desuden skal patientens vej gennem et behandlingsforløb gøres glattere og mere overskueligt, så det er tydeligere, hvilke muligheder patienten har i forhold til videre behandling efter fx en indlæggelse.

Mest markant i reformen er nedlæggelsen af de nuværende regioner, som vil blive erstattet af 21 sundhedsfællesskaber. Netop denne del af reformen har fået Dansk Handicap Forbund og de øvrige handicaporganisationer til at råbe vagt i gevær, da vi frygter yderligere afspecialisering og forskelligartet praksis på handicapområdet. Dette vil stille medlemmerne dårligere end i dag.

LÆS OGSÅ: HELE SUNDHEDSREFORMEN FRA REGERINGEN OG DANSK FOLKEPARTI

Frygten kommer ikke mindst fra de erfaringer, man har fra strukturereformen i 2007, som i den grad har medført afspecialisering af voksenhandicapområdet, blandt andet fordi kommunerne valgte at hjemtage en del af opgaverne for at løse dem selv, hvilket gjorde det sværere at få bevilget et specialiseret tilbud. Siden reformen har vi kæmpet for en bedre adgang til specialviden og specialiserede tilbud. Efter mere end 10 år er vi fortsat langt fra at komme i mål med dette, og med det fremlagte udspil frygter vi, at der vil herske endnu større vilkårlighed i tilbuddet til vores medlemmer. Handicaporganisationerne frygter derfor, at situationen forværres yderligere, hvis sundhedsreformen får flertal efter et valg.

I første omgang har parterne valgt at lytte til kritikken, men mandag meldte regeringen og Dansk Folkeparti ud, at man ville igangsætte en undersøgelse af det specialiserede socialområde, som først vil blive færdiggjort i august.

Og selvom det kan være fint og nødvendigt at tænke sig om, så efterlader det medlemmerne i en uvished, som er ubehagelig, mener landsformand for Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

”Som jeg læser aftalen, oplever jeg stor usikkerhed og uklarhed om, i hvilket regi de enkelte tilbud vil blive placeret. Jeg ser heller intet, som øger sikkerheden for, at man rent faktisk kan få bevilget et specialiseret tilbud, som mange af vores medlemmer har så hårdt brug for. Kommunalreformen medførte betydelige forringelser i forhold til specialisering, og det gælder over hele linjen – lige fra hjælpemiddelformidlingen, BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance), situationer, hvor borgerne har komplekse sammensatte funktionsnedsættelser, til de konkrete regionale tilbud, som nu skal flyttes, men uden afklaring på hvorhen? Den indgåede aftale mangler konkrete løsninger og klare forpligtelser. Derfor frygter vi en gentagelse af problemerne fra kommunalreformen. Jeg tager gerne ’ja-hatten’ på, men det fremlagte udspil har bare for meget karakter af endnu et eksperiment,” konstaterer Susanne Olsen.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT