Foto: Gua Studio

Rapport om udviklingen af forhold for mennesker med handicap forpligter – vi er ikke færdige endnu!

Sammen med andre handicaporganisationer forholder Dansk Handicap Forbund sig til den 476 sider lange rapport, som dokumenterer alvorlige svigt og overgreb i forhold til de mennesker, som i perioden fra 1933 til 1980 var underlagt den statslige særforsorg

24. maj 2022

Dansk Handicap Forbunds landsformand, Susanne Olsen, har selv været barn under særforsorgen, hvor børn med handicap i perioden 1933 til 1980 blev placeret på institutioner uden for hjemmet. Tidligere i år fremlagde Social- og Ældreministeriet en 476 sider lang rapport, som viser eksempler på svigt og overgreb i tiden under forsorgen.

Susanne Olsen har oplevet hele rejsen fra statsinstitutionerne under forsorgen til det selvstændige liv, der blev muligt efter udlægningen. Hun mener, at historiens fornemmeste opgave må være at give os indsigter og læring, som giver mulighed for at forstå nutiden og indrette vores samfund, så vi hele tiden udvikler os og når tættere på vores mål om ligestilling og inklusion.

”Jeg er selv barn af særforsorgen. Jeg var heldig at være en af dem, som var et godt sted, men jeg er også en af dem, som i barndommen tog beslutning om at bryde ud. Selvom der ikke fandtes muligheder for hjælp den gang, så fik jeg med hjælp fra min ressourcestærke familie skabt grundlaget for et liv, der mindede om de andre børns – hjemme hos mor og far,” beretter Susanne Olsen om sin egen opvækst.

Fejl er en vigtig kilde til læring
For landsformanden er det vigtigt, at vi med den historiske rapport først og fremmest fokuserer på de mennesker, som blev ramt af umenneskelige forhold og har brug for anerkendelse og en undskyldning. Det skal vi tage alvorligt, og hos Danske Handicap Forbund vil vi arbejde tæt sammen med de øvrige handicaporganisationer om denne proces. Samtidig er det dog vigtigt, at vi sætter rapporten i spil i forhold til den virkelighed, vi nu lever i. For fejl er en vigtig kilde til læring.

Vi bliver nødt til at have et blik for og anerkende det, der har været, for at kunne forstå det samfund, som vi lever i nu. Hvis vi ikke gør det, vil vi kunne begå fortidens fejltrin endnu en gang

Historiker Sarah Smed

”Det kan være fristende at se isoleret på rapporten, men i min optik er det vigtigt, at vi også fokuserer på læring. Vi kan nemt blive beruset af fortællingen om den vellykkede udlægning af særforsorgen, som til en start var en kæmpe succes. Men i de senere år har der været en bekymrende tilbagegang, som truer os med en tilbagevenden til en situation, som isolerer og passiverer mennesker med handicap,” uddyber Susanne Olsen, som mener vi har et ansvar for de fremtidige generationer, og fortsætter:

”Ligesom vi gransker fortiden, vil fremtiden også se tilbage og granske den tid, vi lever i nu. Og det må, som jeg ser det, meget gerne blive en fortælling om, at vi som samfund reagerede, da der på ny viste sig udfordringer med de ambitioner, der ellers lå til grund for udlægningen af særforsorgen”.

Fortid og nutid
Historiker og medforfatter til rapporten om særforsorgen Sarah Smed er enig i vigtigheden af det historiske perspektiv. Hun mener, at det er tankevækkende, at man kan se nogle mønstre i at drive forsorg, hvor fortiden spejler sig i nutiden. Når vi sammenholder rapporten med nutidens omstændigheder for mennesker med handicap, kan der blandt andet drages paralleller mellem den manglende faglighed på området, et problematisk menneskesyn og en forråelse i kulturen, som der ikke rettes op på.

”Vi bliver nødt til at have et blik for og anerkende det, der har været, for at kunne forstå det samfund, som vi lever i nu. Hvis vi ikke gør det, vil vi kunne begå fortidens fejltrin endnu en gang, da vi ender med ikke at lære af det problematiske, vi gjorde,” lyder det fra Sarah Smed.

Til Dansk Handicap Forbund fortæller hun, at personerne bag de mange beretninger, hun har fået fortalt i arbejdet med rapporten, alle har udtryk ét klart ønske: Vi skal lære af fortiden, så mennesker med handicap i fremtiden ikke skal gå igennem lignende oplevelser.

 

Læs særforsorgsrapporten her.

Dansk Handicap Forbund har netop være medunderskrivere på et debatindlæg, som problematiserer den manglende vilje til at rette op på de åbenlyse fejl i den nuværende system. Debatindlægget er bragt i Altinget og kan læses her.

Seneste nyheder

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform
24. jan. 2023

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform

Medlemmer søges til ny digital arbejdsgruppe
13. jan. 2023

Medlemmer søges til ny digital arbejdsgruppe

Året der gik 2022: erfaringsdeling, politisk arbejde og socialt fællesskab
31. dec. 2022

Året der gik 2022: erfaringsdeling, politisk arbejde og socialt fællesskab

Kære SVM-regering, Dansk Handicap Forbund står klar med viden
14. dec. 2022

Kære SVM-regering, Dansk Handicap Forbund står klar med viden

Ny netværksgruppe for forældre med handicap
05. dec. 2022

Ny netværksgruppe for forældre med handicap

International handicapdag 2022: en fejring af fællesskaber
03. dec. 2022

International handicapdag 2022: en fejring af fællesskaber

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT