Landsformand Susanne Olsen og formand Hans J. Møller fra Københavns afdeling mødes uden for Østre Landsret til dagens høring.

Principiel retssag mod staten begynder i dag

Skal man have ret til at beholde sine handicapkompenserende ydelser, når man bliver folkepensionist, eller skal man ikke? Det er spørgsmålet, som Østre Landsret i dag skal tage stilling til i et sagsanlæg mod den danske stat.

23. aug. 2017

Mennesker med handicap, som overgår til folkepension, rammes af svære økonomiske vilkår, fordi de handicapkompenserende ydelser bortfalder, når man bliver folkepensionist. For mennesker, som har været på førtidspension hele livet og dermed ikke har en arbejdsmarkedspension, er vilkårene særligt hårde.

Dansk Handicap Forbunds kreds af tillidsvalgte og politiske udvalg har igennem mange år påpeget det store problem i dette og har forsøgt at overbevise politikerne om, at der må findes en løsning for disse mennesker, som i nogle tilfælde står tilbage med mindre end 1.000 kroner om måneden, når udgifterne er betalt.

Spørgsmålet er særdeles interessant – set i lyset af Danmarks ratifikation af FN’s handicapkonvention, hvor det i artikel 28 fremgår, at mennesker med handicap har ret til en tilstrækkelig levefod.

Nu prøves spørgsmålet om, hvorvidt de handicapkompenserende ydelser skal bestå, når en person, der før har fået handicapkompenserende ydelser, skal have lov at beholde dem ved overgangen til folkepension, eller ej, i en retssag om konventionsstridig diskrimination.

Konkrete personer, som er ramt af problemstillingen, er gået ind i prøvelsen, og mange organisationer venter spændt på resultatet, som er vigtig for medlemmernes tryghed. Samtidig vil sagen vise, hvor stor betydning handicapkonventionen har i praksis.

”Jeg er meget spændt på at følge sagen. Spørgsmålet har været kernestof for os igennem mange år. Vores gentagne politiske påvirkning har endnu ikke båret frugt, men nu kommer der fornyet fokus på sagen. Jeg forventer ikke mirakler, men jeg glæder mig over, at den uretfærdighed, som mange medlemmer oplever, bliver underlagt en seriøs juridisk behandling. Uanset udfaldet, så fortjener indsatsen fra sagsøgerne ros, fordi der kommer spot på en sag, som mange politikere ellers har travlt med at undvige,” siger landsformand Susanne Olsen, som var med i retten onsdag.

Sagen forsætter torsdag.

Interesserede kan læse mere om sagen på Muskelsvindfondens hjemmeside.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT