Foto: Enactlab

Pressemeddelelse: Stort internationalt handlingsmøde vil nytænke handicap

I slutningen af august bliver et stort internationalt møde - REIMAGINE - afholdt i Helsingør, hvor forskere, aktivister, kulturpersonligheder og borgere mødes for at finde på nye måder at tænke handicap på. Målet er at skabe handling på området!

05. aug. 2019

Hvordan nytænker man handicapområdet? Det er hovedspørgsmålet, når Helsingør danner ramme om et stort internationalt handlingsmøde under navnet REIMAGINE - fra den 21. - 24. august 2019. Her er forskere, aktivister, kulturpersonligheder og borgere fra ind- og udland inviteret og samlet for at arbejde netop på dette spørgsmål.

Det gælder blandt andre:

● Jenny Sealy (teaterdirektør og instruktør på Graeae - et teater med personer med handicap)

● Marlene le Roux (handicapaktivist og teaterdirektør i Artscape Theatre Centre i Cape Town i Sydafrika)

● Camilla Ryhl (seniorforsker og ph.d. på AAU - arbejder med universel design)

● Masashi Kajita (adjunkt og arkitekt på KADK - arbejder med forskellige kroppe)

● Caspar Eric (digter og forfatter, kendt fra digtsamlingerne 7/11, Nike, Alt hvad du ejer)

● Jacob Nossell (prisvindende komiker og journalist, kendt fra dokumentarfilmene Det Røde Kapel, Naturens Uorden og teaterstykket Human Afvikling).

Det store handlingsmøde består af en række aktiviteter, såsom scenekunst, action lab, talks, debatter, performances og meget mere. Aktiviteterne skal fungere som rammer for, at forskellige personer, aktører og organisationer får mulighed for at møde hinanden på kryds og tværs for at finde på nye måder at tænke handicapområdet på.

- Det er vigtigt, at vi skaber nye måder at samles, så vi i fællesskab kan skabe handling inden for komplekse områder, som fx handicapområdet, siger Kristian Moltke Martiny, der er kognitionsforsker og hovedansvarlig for REIMAGINE.

Til hverdag arbejder han i det nye videnscenter Enactlab, der samarbejder med Københavns Universitet, hvor han bl.a. forsker i sundhed og handicap. Det er Enactlab S/I, der arrangerer handlingsmødet i Helsingør i samarbejde med Bevica Fonden, Elsass Fonden, Hamletscenen og Helsingør Kommune.

Kristian Moltke Martiny peger på, at dette også er udgangspunktet for FN’s verdensmål, hvor målet er at inkludere alle mennesker, skabe handling og mindske ulighed (Leaving No One Behind – red.). Han mener dog, at faren er, at det kun bliver ved det politiske; top-down og brandtaler, og at det ikke kommer de enkelte mennesker med handicap til gode.

- Så derfor prøver vi noget andet med dette handlingsmøde, forklarer han.

Handlingsmødet finder sted i forbindelse med Shakespeare Festival på Kronborg Slot, som i år opfører HamletScenens egenproduktion af Richard III. Forestillingen ønsker også at gøre op med fortællinger, der forstærker følelsen af at være anderledes, udenfor og stigmatiseret.

Kulturværftet og Toldkammeret i Helsingør lægger hus til mange af handlingsmødets aktiviteter. Her kan man opleve oplæg og debatter om handicap og forskellige kroppe ved fællesspisningerne i Toldkammeret.

Møder skal gøre det komplekse enkelt

At finde nye måder at tænke handicapområdet på kan virke som en kompleks og besværlig opgave. Derfor skal de forskellige aktiviteter under REIMAGINE skabe rammer, der går på tværs af mødets deltagerne.

- Når problemerne bliver så komplekse, og vores mål er at skabe handling, er det afgørende, at vi laver aktiviteter, der ikke kun taler til hovedet og specifikke fagligheder eller eksperter, men som også forankres i kroppen, vores følelser, værdier og kultur. Derfor benytter vi os af mange forskellige aktiviteter, der kan samle os alle som hele mennesker omkring et komplekst problem, siger Kristian Moltke Martiny og peger på, at der er behov for at nytænke handicapområdet.

Ifølge forskeren er de gængse opfattelser af handicap ofte selvforstærkende og stigmatiserende:

– Hvis vi tager fx tilgængelighed som begreb, reduceres det mange gange til kun at være et spørgsmål om elevatorer, ramper og antallet af handicaptoiletter. Her overser man ofte de personlige, psykologiske og sociale grunde til, at tilgængelighed er afgørende for personer med handicap. Vi skal derfor tænke tilgængelighed i meget bredere forstand. Tilgængelighed til beskæftigelse, socialt samvær og familie er lige så afgørende for personer med handicap som alt andet.

Ud med vanetænkningen

Handlingsmødet REIMAGINE vil derfor gøre op med vante forestillinger om handicap og ultimativt vise samfundet, at der er forskellige kroppe og forskellige måder at være i verden på.

Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden, mener også, at det giver god mening at udfordre vores vanetænkning omkring handicap:

– Man kommer måske lidt for ofte til at tænke ’dem og os’. Men det handler jo bare om, at vi kommer i forskellige størrelser og udgaver – og at vores omgivelser skal kunne favne os alle sammen. Og på ligeværdige vilkår. Jeg håber derfor, at REIMAGINE kan skubbe ved vores vanetænkning og kreativitet.

At nytænke handicap vækker genklang hos Nick Elsass, formand for Elsass Fonden, der også støtter REIMAGINE-projektet som helhed:

- Projektet handler i bund og grund om at gøre op med stereotype fortællinger, der forstærker følelsen af at være anderledes, udenfor og handicappet. Det kan vi naturligvis ikke andet end at bakke op om. Derfor har vi valgt at støtte projektet økonomisk blandt andet ved at sikre dygtige videnskabelige ressourcer til projektet, konkluderer han.

Læs mere om handlingsmødet og festivalen på www.reimagine2019.dk.

FAKTABOKS: REIMAGINES FORSKELLIGE AKTIVITETER

RICHARD III

En ny fortolkning af Shakespeares stykke Richard III. Inspireret af globale indsigter og perspektiver på forholdet mellem handicap, stigma, inklusion/eksklusion og identitet.

Forestillingen Richard III kan opleves fra den 1. til 23. august ved Kronborg Slot i Helsingør under Shakespeare Festival 2019. Teaterstykket er HamletScenen egenproduktion.

Entré til Richard III af HamletScenen kræver teaterbillet. Talks i forbindelse med teaterstykket Richard III på Shakespeare Festival på Kronborg Slot kræver ligeledes teaterbillet.

REIMAGINE: ACTION LAB

En udvalgt samling af kunstnere, aktivister og forskere fra Danmark og resten af verden vil arbejde på REIMAGINE-spørgsmålet om handicap, tilgængelighed og inklusion. Actionlabbet er designet til at skabe en fordybende oplevelse, der giver alle inviterede til at gå dybt ind i dialog, udvikle og opbygge fælles erfaringer og meningsfulde relationer og komme frem med konkrete handlingsplaner, manifester, prototyper og praktiske planer for kollektive handlinger.

Fra den 21. - 24. august i Kulturværftet i Helsingør

Handlingsmødet er et lukket arrangement.

REIMAGINE: FESTIVAL

En mindre festival, der udforsker krydsfeltet mellem handicap, identitet, agency og meget mere gennem en række forskellige forestillinger, talks, workshops, poesioplæsninger og kunstudstillinger. Festivalen vil være åben for offentligheden og tilbyde et dynamisk og tankevækkende rum for gæster og lokalsamfundet i Helsingør til at engagere sig kollektivt i at nytænke handicap.

Læs mere på: www.reimagine2019.dk og meld dig til Toldkammerets fællesspisninger under REIMAGINE på: www.kuto.dk/toldkammeret/spisesedlen/.

Fra den 21. - 24. august i Toldkammeret i Helsingør

Deltagelse i aktiviteterne ved vidensfestivalen er åben og gratis for alle.

FAKTABOKS: HVOR, HVEM OG HVORNÅR

Bevica Fonden

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der siden 1872 har arbejdet for at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelseshandicap. Fokus har været og er stadig på at styrke livskvaliteten for den enkelte og på at styrke den enkeltes mulighed for at deltage i og bidrage til samfundet.

Læs mere på www.bevica.dk

Elsass Fonden

Elsass Fonden arbejder for livskvalitet for mennesker med cerebral parese (CP) og deres pårørende. Arbejdet omfatter forskning, formidling af nyeste viden, udvikling af indsatser og samarbejde med relevante aktører, tilbud om forløb, ophold og samvær samt direkte støtte til institutioner, foreninger og den enkelte, der lever med diagnosen. Udgangspunktet er det hele menneske med CP, hvorfor fondens aktiviteter har fokus på både neurologi, psykologi, terapi og sociologi i såvel forskning som i praksis.

Læs mere på www.elsassfonden.dk

ENACTLAB S/I

Enactlab er et not-for-profit videnscenter med base i København. Missionen er at skabe agency for personer med handicap. I Enactlab skabes der nye løsninger på de samfundsmæssige udfordringer og nye fortællinger om livet med handicap. For at sikre meningsfulde forandringer arbejder vi altid personcentreret og interdisciplinært. Vi laver viden med mennesker - ikke om mennesker.

Læs mere om Enactlab S/I på www.enactlab.com

KULTURVÆRFTET OG TOLDKAMMERET i Helsingør Kommune

Kulturværftet er et kommunalt kulturhus med to fysiske huse: Kulturværftet og Toldkammeret. Programmet og aktiviteterne spænder bredt fra koncerter, shows, festivals, aktiviteter for børn og unge, talks, events og konferencer til kunstneriske udviklingsforløb i et bredt funderet samarbejde med Helsingør Kommunes øvrige kultur- og uddannelsesinstitutioner. I foråret afholdt Kulturværftet Click Festival, hvor Enactlab bidrog med oplæg om handicap og dødspolitik. Kulturværftet bød i 2018 velkommen til i alt 150.000 gæster fordelt på ca. 1.700 arrangementer. Kulturværftet fejrer 10 års jubilæum i 2020.

Læs mere på www.kuto.dk

Hvornår: 21. - 24. august 2019

Hvor: Kulturværftet, Toldkammeret og ved Kronborg Slot i Helsingør i samarbejde med Helsingør Kommune, HamletScenen, Bevica Fonden og Elsass Fonden.

Kontakt:
Enactlab S/I
Kristian Moltke Martiny
Kognitionsforsker og hovedansvarlig for REIMAGINE
27 63 85 62
km@enactlab.com
 
Jacob Yoon Egeskov Nossell
Kommunikationschef
26 78 58 87
jn@enactlab.com
 
Bevica Fonden
Marianne Kofoed
Direktør
50 60 06 60
mko@bevica.dk
 
Elsass Fonden
Peter Lindegaard
Adm. direktør
25 40 22 21
pl@elsasfonden.dk

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT