Praksisundersøgelse bekræfter vores bange anelser

Den 20. februar offentliggjorde Ankestyrelsen en praksisundersøgelse af BPA området. Dansk Handicap Forbund har sammen med en række andre organisationer nærlæst undersøgelsen, som desværre bekræfter vores billede af, at der er alvorlige udfordringer med kommunernes håndtering af ordningen.

18. mar. 2019

BPA-området er under voldsomt pres i disse år. Det bekræftede en praksisundersøgelse på området fra Ankestyrelsen for ganske nylig. Undersøgelsen og vores egne erfaringer fra rådgivningen tegner til sammen et tydeligt billede af, at der er behov for at få skabt klare rammer og tryghed omkring ordningen.

Beviserne er mange: Ankestatistikken fra Ankestyrelsens viser, at ti procent af alle ordninger på landsplan i 2017 har været igennem Ankesystemet, og i disse sager havde kommunerne lavet fejl i 1/3 af sagerne. Praksisundersøgelsen viser ligeledes, at der er fejl i en fjerdel af en stor gruppe sager, som netop ikke har været påklaget, og tallene stemmer med vores egne opgørelser, som viser, at vi får flere BPA-sager end tidligere, og at det er noget af det, der fylder mest i vores rådgivningsindsats.

"Vi har igennem længere tid kæmpet fra hus til hus for at hjælpe medlemmer, som oplever, at deres ordninger skæres ned eller helt frakendes. Det er en meget indgribende handling at fjerne en BPA-ordning fra et menneske med et massivt hjælpebehov," mener landsformand Susanne Olsen.

"Man fjerner i praksis fundamentet under et menneskes liv. Der er en årsag til, at vi som samfund i sin tid har skabt disse ordninger, og det vi simpelthen nødt til at få politikerne til at anerkende,” konstaterer hun.

Sammen med otte andre handicaporganisationer skrev hun et debatindlæg til Altinget, som netop belyser de store linjer i problemstillingen. Det udkom den 8. marts.

LÆS INDLÆGGET: HANDICAPORGANISATIONER: BORGERNES RETSSIKKERHED ER UNDER VOLDSOMT PRES

Siden da har Dansk Handicap Forbund sammen med bl.a. CP Danmark og Muskelsvindfonden presset yderligere på for at få belyst de mange problemer på området. Blandt andet med et indlæg i Altinget om problemerne med administrationsbeløbet, som gives til virksomheder for at hjælpe borgerne med arbejdsgiveransvaret ved en BPA-ordning.

LÆS OGSÅ: HANDICAPORGANISATIONER: HJÆLPEORDNINGEN ER UDHULET OG UNDERGRAVET

Disse udfordringer ser vi og en række andre organisationer beskrevet i praksisundersøgelsen:

  • Ud over de klagesager, som kommer i Ankestyrelsen, hvor andelen af BPA-sager er ekstremt højt i forhold til andre ordninger, så er der i praksisundersøgelsen udtaget 50 andre sager, og her ser vi præcis det samme billede: der er fejl i en fjerdel af sagerne. Det bekræfter det billede, vi oplever i vores rådgivningsindsats, hvor henvendelser omkring BPA fylder meget.
  • Undersøgelsen tegner et billede af, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad forstår eller sætter sig ind baggrunden og formålet med ordningen. Det viser sig ved eksempler på mangelfulde helhedsvurderinger, manglende fleksibilitet og i stedet fokus på standarder og udmåling af mindst mulig hjælp. Det ses blandt andet ved, at der udmåles så lidt hjælp, at borgeren ikke har fleksibilitet i hverdagen og ofte fratages muligheden for hjælp til weekendaktiviteter og ferie mv.
  • Når vi kigger ind i praksisundersøgelsen, så bekymrer det, at man ser helt basale retssikkerhedsmæssige fejl. Det drejer sig om manglende partshøring, inddragelse af borgernes oplysninger og begrundelser for udmåling mv. Der er her tale om helt grundlæggende sagsbehandlingsskridt, som man burde forvente, at kommunerne kan løfte. Det medfører alt for mange hjemvisningssager, som udfordrer både borgere og kommuner.
  • Undersøgelsen bekræfter, at kommunerne har svært ved at håndtere ordningen, fordi den er kompleks, og vi ser, at økonomiske overvejelser ofte vejer tungere end formålet med ordningen. Fx ser vi, at halvdelen af kommunerne undlader at oplære borgerne i arbejdslederopgaven eller at borgeren fratages sit frie valg af arbejdsgiverforening- eller firma på grund af mange kommuners utilstrækkelige udmålingspraksis.
  • Undersøgelsen bekræfter også udfordringerne i, at kommunerne ikke har mulighed for at hjælpe nogle af de borgere med sværest handicap, der grundet livstruende sygdom har brug for overvågning i eget hjem. Det dokumenterer klart behovet for en lovændring, så kommunerne har mulighed for at bevilge hjælpen.
  • Ordningens kompleksitet kræver specialviden, som er svær at oppebære i små kommuner. Og spørgsmålet er, om ikke der mangler en mere solidarisk finansiering, som kan understøtte de kommuner, der i forhold til størrelsen har relativt mange borgere med behov for denne særlige hjælp?

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT