Foto: Gua Studio

Positivt forslag fra regionerne: Hjælpemiddelcentre kan få afgørende rolle i at sikre den rette hjælp fra starten – men det kræver justeringer

Danske Regioner foreslår fredag at oprette centrale hjælpemiddelcentre for at gøre det mere enkelt for borgere med handicap at få det rette hjælpemiddel fra starten. Det er et godt skridt i den rigtige retning, men centrene bør også have fx visitationskompetence, lyder det fra Dansk Handicap Forbund.

21. maj 2021

Siden kommunalreformen i 2007 er der sket en markant afspecialisering af hjælpemiddelområdet. Det betyder, at hjælpemidler i dag bliver betragtet som en form for standardvare, og det er ikke godt for slutbrugerne, lyder det fra Dansk Handicap Forbund.

”Alt for ofte er det kommunens indkøbte produkter, som styrer, hvad borgeren får. Det giver potentielt yderligere funktionsevnetab, forringelse af livskvaliteten og øget hjælpebehov. Desværre har vi over årene set eksempler på, at kommunalt tilsidesættelse af den individuelle vurdering har betydet, at medlemmer har fået et hjælpemiddel, som ikke passer – og resultatet har været, at man fx er blevet sengeliggende og har fået skader, som kunne være undgået, hvis man fra starten havde truffet en afgørelse bygget på høj faglighed,” lyder det fra landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

Netop derfor modtager hun også Regionernes forslag om at oprette egentlige hjælpemiddelcentre, der skal gøre det mere simpelt for den enkelte at få det hjælpemiddel, der er behov for.

”Centrene skal være udgangspunktet for at skabe mere sammenhæng mellem kommuner og regioner, ligesom de skal gøre visitationspraksis på området mere ensartet. Det er begge dele noget, som vil kræve et tættere samarbejde mellem kommuner og regioner i bestyrelsen for de fælles centre, ligesom der formentlig vil være behov for at fjerne barrierer i lovgivningen på området.

Sammen med hjælpemiddelcentrene foreslår Danske Regioner også at oprette en liste over hjælpemidler, som sundhedspersonalet frit kan visitere borgere til, uden at de først skal igennem et afklaringsforløb.”

Uddrag fra Danske Regioners forslag

I Dansk Handicap Forbund har man længe arbejdet for at få etableret et niveau af specialiseret viden på området, så borgerne sikres de rette individuelt tilpassede hjælpemidler, og at overgangsproblematikker bliver nedbrudt. Derfor er det godt, at hjælpemiddelcentrene, som det foreslås af Danske Regioner, skal kunne levere sparring til kommunerne, mener Susanne Olsen.

”Men det er afgørende for os, at det ikke bliver et tilvalg. Det er helt afgørende, at hjælpemiddelcentrene får visitationskompetence, så den rette hjælp ikke er afhængig af, hvilken kommunen man tilfældigvis bor i, ligesom der bør være en direkte adgang for borgerne, som ønsker vejledning fra centrene,” lyder det fra landsformanden, som dermed lægger sig op af de ekstra tiltag til forslaget, som Danske Handicaporganisationer peger på her.

Samtidig mener hun, at der i forbindelse med forslaget må sættes ekstra fokus på brugerinddragelsen ved indkøb. I dag skal brugerne inddrages, når der skal indkøbes hjælpemidler, men kvaliteten af inddragelsen er meget ringe.

”Hjælpemiddelcentrene er en oplagt mulighed for fra starten at indlægge en brugerinddragelse af høj kvalitet og for at sikre, at der i forbindelse med centrene opbygges viden og faste procedurer for løbende inddragelse af brugere,” understreger Susanne Olsen.

Landsformanden er dog overordnet positiv over for forslaget, som også passer fint ind i forbundets forslag til en kommende reform af handicapområdet, hvor det netop været afgørende for hende, at hjælpemiddelområdet også tages alvorligt.

”Det her område kræver høj faglighed og kan ikke være styret af markedslogikker. Det bør vi sikre, og her kunne regionernes hjælpemiddelcentre få en rolle,” lyder det.

Seneste nyheder

Sammen kan vi sætte handicapområdet på dagsordenen til folketingsvalget
05. okt. 2022

Sammen kan vi sætte handicapområdet på dagsordenen til folketingsvalget

Vind billetter til Halloween i tivoli 2022
30. sep. 2022

Vind billetter til Halloween i tivoli 2022

DHF tilbyder: Netværksgrupper for forældre til børn med handicap
28. sep. 2022

DHF tilbyder: Netværksgrupper for forældre til børn med handicap

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT