Foto: Colourbox.com

Opsættende virkning ved forringelse af BPA

Det har været længe under vejs, og det har ind imellem set sort ud, men nu er der endelig opsættende virkning på vej til borgere, som anker en afgørelse fra kommunen.

24. maj 2017

Hvis en kommune fx forringer eller helt fratager en borger en BPA-ordning, så træder forringelserne i kraft i det øjeblik – eller ret hurtigt derefter – at kommunen har truffet en afgørelse. Det sker også, selvom borgeren klager til Ankestyrelsen.

Får borgeren medhold fra Ankestyrelsen, som altså dermed finder, at afgørelsen fra kommunen i sin tid blev truffet på et fejlagtigt grundlag, har det stadig haft den konsekvens, at borgeren ikke har fået den nødvendige hjælp i den periode, sagen ligger i Ankestyrelsen. Kommunen har sparet penge på ordningen i samme periode, og det har fået blandt andre Dansk Handicap Forbund, Muskelsvindfonden og Spastikerforeningen til at kritisere reglerne for at skabe et incitament for at træffe forkerte afgørelser i kommunen.

Igennem en periode med politiske forhandlinger, som kan læses på Muskelsvindfondens hjemmeside, er det endt med, at børne- og socialminister Mai Mercado foreslog, at kommunerne skulle give en varslingstid på 14 uger, inden eventuelle forringelser af BPA-ordningen trådte i kraft. De 14 uger er baseret på den tid, som Ankestyrelsen skønner at skulle bruge på behandlingen af en evt. klagesag fra borgeren – så altså reelt opsættende virkning for borgeren, der dermed ikke vil blive trukket igennem en periode med forringelser i hjælpeordningen.

Svar skaber fornyet tvivl
I et svar til Folketinges Social-, Indenrigs- og Børneudvalg, som også kan læses via Muskelsvindfondens hjemmeside, skabte ministeren imidlertid tvivl om, om den 14 ugers varslingsperiode rent faktisk ville betyde opsættende virkning, da man i svaret kunne læse, at afviklingen og afskedigelse af hjælpere skulle ske i det øjeblik, afgørelsen fra kommunen var truffet.

Det fik Muskelsvindfonden til at reagere på ny, og Dansk Handicap Forbund sendte også en kommentar afsted til ministeren, hvor vi gjorde opmærksom på, at afskedigelse af hjælpere umiddelbart efter ville få mærkbare konsekvenser for den enkelte med hjælpeordning, da borgere med BPA (borgerstyret personlig assistance) er dybt afhængige af hjælp fra andre for at kunne klare sig.

Henvendelserne fik ministeren til at komme med et ændringsforslag, hvor det i bemærkningerne blandt andet hedder: ”Borgerne behøver dermed f.eks. ikke at påbegynde afviklingen af en ordning efter servicelovens §§ 95 eller 96, herunder opsige hjælpere, mens klagesagen verserer i Ankestyrelsen.

Og selvom det har været en lang sej kamp, så er landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen glad for, at ministeren nu ser ud til at have lyttet til kritikken og sat mennesket over systemet.

”Når politikerne under forhandlingerne om revision af serviceloven lover os opsættende virkning, så er det uacceptabelt, hvis man indfører principper, som betyder, at der reelt ikke er tale om opsættende virkning. Jeg sætter derfor også stor pris på, at ministeren udviser en forståelse for vores målgruppe og er lydhør over for de argumenter, Muskelsvindfonden, Spastikerforeningen og vi kommer med,” siger Susanne Olsen.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT