Pressefoto

Nyt værktøj vil fjerne barrierer på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap

Arbejdsgiverne mangler viden om de kompensations- og støtteordninger, der findes i forbindelse med ansættelsen af mennesker med handicap. Denne uvidenhed kan stå i vejen for ansættelsen, mener Dansk Handicap Forbund, og derfor skal der tænkes nyt og i konkrete værktøjer.

29. sep. 2016

En jobsamtale er altid svær. Det drejer sig for den jobsøgende om at overbevise arbejdsgiveren om, at man er den bedste til jobbet. For arbejdsgiveren handler det om at blive overbevist om, at ansøgeren kan indgå som en god og dygtig medarbejder sammen med de øvrige medarbejdere.

Det er en udfordring for en hvilken som helst jobsøger at komme igennem nåleøjet, men hvis den jobsøgende samtidig kommer med nogle udfordringer, der fx kræver, at arbejdsgiveren må tilpasse arbejdspladsen til personen, så kan nåleøjet vise sig at være endnu sværere at komme igennem.

Stor uvidenhed blandt virksomhederne
En undersøgelse, som Epinion har lavet for Dansk Handicap Forbund, viser, at økonomi, viden om støttemuligheder fra Jobcentrene og opbakning fra virksomhedens øvrige medarbejdere er i højsæde, når arbejdsgiverne overvejer at ansætte et menneske med fysisk handicap. Desuden viser tallene, at godt 60 procent af de adspurgte virksomheder ikke kender til de støtte- og kompensationsordninger, der findes, når man ansætter en person med handicap.

Undersøgelsen er foretaget blandt 400 virksomheder fra både det offentlige og det private arbejdsmarked, og bredden gør, mener Dansk Handicap Forbund, at der er brug for bedre og mere konkrete værktøjer til virksomhederne, hvis flere mennesker med handicap skal ind på arbejdsmarkedet.

”Vi har en udfordring her, som vi er nødt til at imødekomme. Det kan ikke nytte noget, at vi kun lader det være virksomhedernes problem at blive bedre til at sætte sig ind i reglerne. Vi bærer også selv et ansvar, og det har vi i sinde at tage på os,” siger landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

En pakkeløsning
Dansk Handicap Forbund har startet et advisory board af små og store virksomheder, som skal hjælpe forbundet med bedre at forstå de udfordringer, som virksomhederne sidder med i forhold til ansættelsen af mennesker med bevægelseshandicap. I den forbindelse er det blevet klart, at jobsøgerne i en eller anden udstrækning bør komme med en pakke, som klart og overskueligt giver arbejdsgiverne en idé om, hvilke behov personen har.

”Vi forestiller os en informationspakke, hvor der oplyses om de muligheder, der er for den enkelte i forhold til de udfordringer, der måtte være, for at personen kan udføre det job, der søges. Det er vigtigt for arbejdsgiverne at få en klar idé om, hvad det betyder økonomisk og hvilke støttemuligheder, der er,” siger Susanne Olsen, der håber, at den jobsøgende får mulighed for også at få en foreløbig forhåndsgodkendelse fra Jobcenteret.

Som det er i dag, kan man først søge kompensation og støtte, når arbejdsgiveren har sagt ja til ansættelse, og i Dansk Handicap Forbund frygter man, at det kan skabe en unødvendig barriere.

”Det, arbejdsgiverne har behov for, er klarhed og sikkerhed. Det vil vi gerne give dem, og vi mener, at en forhåndsgodkendt informationspakke kunne være en skridt på vejen,” siger Susanne Olsen.

Idéen bakkes op af advisory board-medlem Camilla Høholt Smith, som er direktør i organisationen work-live-stay southern denmark.

”For vores virksomheder handler det altid primært om at få de rette kompetencer til det rette job. Men bliver det for uklart, besværligt og mudret, fx at hyre et menneske med handicap, så frygter jeg, at valget af en med de rette kompetencer, som har et handicap, bliver så besværligt, at ansøgeren vælges fra på trods af ellers gode kvalifikationer. Derfor støtter jeg op om initiativet fra Dansk Handicap Forbund. Det bliver aldrig virksomhedernes kerneopgave at kende til de offentlige støttemuligheder,” siger Camilla Høholt Smith.

Tredje møde i Dansk Handicap Forbunds advisory board afholdes onsdag den 28. september hos Centrovice på Fyn.

Seneste nyheder

30. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!
16. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!

UDSAT: Undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen er udsat til efter sommerferien
27. apr. 2023

UDSAT: Undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen er udsat til efter sommerferien

Få adgang din din egen historie
14. apr. 2023

Få adgang din din egen historie

God påske
04. apr. 2023

God påske

Tilmeld dig sommerens ugekurser på Egmont Højskolen
04. apr. 2023

Tilmeld dig sommerens ugekurser på Egmont Højskolen

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT