Foto: Colourbox

Nyt familieretssystem bør have handicapviden

I 2019 træder et nyt familieretssystem i kraft. Man ønsker at indføre et system med større fokus på barnets tarv – et system med flere børnesagkyndige og psykologer og færre jurister. I stedet for Statsforvaltningen vil der blive oprettet familieretshuse, som skal screene de enkelte familiers behov for støtte og afhjælpe konflikter m.v. Lovforslaget om det nye system har netop været i høring.

24. aug. 2018

Det nye system vil forhåbentlig være godt for de familier, som skal igennem en svær skilsmisse, men det er vigtigt, at et sådant system har den rette viden om de grupper, man skal hjælpe. Det gælder naturligvis også mennesker med handicap. Vi har alle forskellige måder at være forælder på, og udgangspunktet for os er, at et bevægelseshandicap ikke har betydning for forælderrollen, hvis den basale kompensation er i orden.

I Dansk Handicap Forbund har vi desværre flere gange fået beretninger om, hvordan det eksisterende system har manglet viden og indsigt i eksempelvis handicap og forælderrolle. Det kan spænde lige fra praktiske forhold omkring manglende tilgængelighed til situationer, hvor systemet på grund af manglende indsigt risikerer at fejlvurdere forælderevnen eller imødekomme det enkelte barn.

"Når vi afgiver høringssvar omkring denne lov, så er det, fordi jeg grundlæggende mener, at vores medlemmer – hvad enten der er tale om børn eller voksne med handicap – har ret til at blive mødt af systemet på lige fod med andre," siger landsformand Susanne Olsen og peger på, at en ny bred lovgivning bør indtænke specialviden. "Vi har afgivet et høringssvar, hvor vi understreger, hvor vigtigt det er, at fagpersonerne i det nye system får adgang til handicaprelateret viden. For fagpersonerne er det ikke menneskeligt muligt at have viden om de mange forskellige grupper, man skal hjælpe, men netop derfor mener vi, at denne type lovgivning bør forholde sig til, hvordan denne viden bliver tilgængelig. Vores høringssvar er derfor ikke en kritik af den nye lovgivning, men en opmærksomhed på, hvordan den kan optimeres, så afgørelserne bliver retvisende."

Det nye familieretssystem får virkning fra 1. april 2019. Læs mere om det nye system i Børne- og Socialministeriets tidligere pressemeddelelse her.

Seneste nyheder

Sammen kan vi sætte handicapområdet på dagsordenen til folketingsvalget
05. okt. 2022

Sammen kan vi sætte handicapområdet på dagsordenen til folketingsvalget

Vind billetter til Halloween i tivoli 2022
30. sep. 2022

Vind billetter til Halloween i tivoli 2022

DHF tilbyder: Netværksgrupper for forældre til børn med handicap
28. sep. 2022

DHF tilbyder: Netværksgrupper for forældre til børn med handicap

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT