Foto: Colourbox.com

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet

Børnehandicapområdet er præget af store problemer med mange fejl og lange ventetider på og i sagsbehandlingen. En ny undersøgelser peger på, hvor kommunerne kan gøre det bedre, og så vil politikerne lette overgangen fra barn til voksen.

25. jun. 2020

De seneste år har det ikke været usædvanligt at læse historier om fejlprocenter på langt over 50 og familier til børn med handicap, som er presset helt i knæ af mangel på hjælp fra kommuner landet over. Der er i den grad plads til forbedringer, og derfor er det også godt, at Ankestyrelsen for nylig er udkommet med en rapport, som sætter skarpt på samarbejdet mellem kommunen og forældre til børn med handicap.

Det mener næstformand i Dansk Handicap Forbunds Forældrekreds Gitte R.R. Nielsen, som især er glad for én af Ankestyrelsen konklusioner, som går på, at der skal være én indgang til forældre til børn med handicap i kommunerne, da det er med til at sikre en tryg og koordineret indsats for familierne.

”Dét, at man har én indgang og en koordinerende sagsbehandler, hjælper rigtig meget, til at vores forældre føler sig hørt og set. Samtidig er det med til at sikre, at de ikke føler, at de hele tiden skal gentage sig sig selv og deres historie. Som familier til et barn med handicap er man er ofte i kontakt med mange afdelinger; det være sig daginstitution og skole, sagsbehandler for tabt arbejdsfortjeneste, sagsbehandler for praktisk hjælp, hjælpemidler osv. Hver gang gentager man sig selv, og det er belastende og tidskrævende og frustrerende,” konstaterer Gitte R.R. Nielsen.

En række medlemmer i Dansk Handicap Forbunds Forældrekreds har bidraget til rapporten med interviews.

”Vores medlemmer har været med til at sikre, at nuancerne omkring det at have et barn med et fysisk handicap er kommet med. De har fortalt om deres oplevelser af, hvordan et godt samarbejde mellem kommune og forældre skal være. For de udfordringer, de har, er ikke altid de samme som forældre til børn med psykiske handicap, og det er en vigtig pointe at få med i sådan et arbejde som det her,” konstaterer hun.

Desuden glæder Gitte R.R. Nielsen sig over, at der nu er udsigt til, at kommunerne pålægges at påbegynde forberedelsen til overgangen fra barn til voksen på handicapområdet allerede fra det fyldte 16. år. Lovforslaget er i høring i disse dage.

Læs Dansk Handicap Forbunds høringssvar her.

Men selvom det er godt, at der nu sættes nogle klare rammer for kommunerne, så er det i mange tilfælde slet ikke tidligt nok, mener næstformanden. Især i sager, hvor man har at gøre med et barn med meget store og komplekse problemer på grund af et handicap, skal man i gang tidligere, og også her kan det være en stor fordel med én indgang og en koordinerende sagsbehandler, som Ankestyrelsen foreslår i den nye rapport.

”På den måde sikrer man inddragelsen af alle interessenter fra starten, og så sikrer man, at alle er klædt ordentligt på, når barnet går over til voksenbestemmelserne,” konstaterer Gitte R.R. Nielsen.

Har du lyst til at læse rapporten fra Ankestyrelsen kan den læses her.

Læs rapporten her.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT