Foto: Gua Studio

Ny undersøgelse cementerer behovet for politisk handling

Det Centrale Handicapråd er kommet med en ny såkaldt GAP-analyse, som tydeligt viser, at tilliden mellem kommunerne og borgerne er i krise.

14. apr. 2021

Tilliden mellem borgere på den ene side og kommunerne på den anden side på handicapområdet er i krise. Det kan man blandt andet se på den massive opbakning til bevægelsen #enmillionstemmer, der i skrivende stund har mere end 30.000 følgere på Facebook, og i den aktuelle temadebat, som Altinget for nyligt har skudt i gang.

Alle er enige: Der skal ske noget nu, for retssikkerheden og tilliden på handicapområdet er helt i bund.

Vi er langt forbi det sted, hvor der er tid til at snakke om tingene. Der skal handling til, og der er brug for, at vi som organisationer kan være med til at udstikke retninger for politikerne, så vi kommer tættere på konkret handling fra politisk side

Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund

I denne uge blev det så endnu engang slået fast med syvtommersøm, da Det Centrale Handicapråd udkom med deres såkaldte GAP-analyse, som rådet har fået foretaget af Det Natinale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

Undersøgelsen stiller skarpt på forskellen mellem kommunale lederes opfattelse af kommunernes sagsbehandling over for borgernes opfattelse af samme. Og det generelle billede er, at borgerne har det mindst positive billede af kommunernes sagsbehandling, mens de kommunale ledere har det mest positive. Sagsbehandlernes opfattelse ligger mellem borgerne og lederne med retning mod lederne.

Undersøgelsen viser blandt andet, at det især er i forhold til kommunikation og relation i forbindelse med og til sagsbehandlingen, at sagsbehandlere og borgere oplever en tillidskløft.

Resultaterne af undersøgelsen kan læses i rapporten her.

Blandt andet på baggrund af denne analyse, er Det Centrale Handicapråd kommet med otte konkrete anbefalinger til regeringen og den ansvarlige minister. De anbefalinger kan man læse her.

Hos Dansk Handicap Forbund tager landsformand Susanne Olsen godt imod undersøgelsen og de otte anbefalinger til regeringen, for de understreger endnu engang problemets omfang og anviser en konkret retning for politikerne.

”Vi er langt forbi det sted, hvor der er tid til at snakke om tingene. Der skal handling til, og der er brug for, at vi som organisationer kan være med til at udstikke retninger for politikerne, så vi kommer tættere på konkret handling fra politisk side; for det er politikerne, der sidder med nøglen til at rette op på det her område,” siger hun og fortsætter.

”En løsning, som en gang for alle bringer os videre, vil kræve en egentlig retssikkerhedsreform med fx indførelse af godtgørelse til borgerne, når kommunen tilsidesætter deres behov, og samtidig en udvidelse af opsættende virkning i klagesager. Hertil kommer, at den igangværende evaluering af det specialiserede socialområde må og skal føre til strukturelle ændringer, som bryder kommunernes visitationsmonopol og sikrer en mere solidarisk finasiering af området, så det er faglighed og ikke den lokale kommunekasse, som afgør, hvilken hjælpe borgerne skal have.”

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT