Foto: Gua Studio

Ny undersøgelse cementerer behovet for politisk handling

Det Centrale Handicapråd er kommet med en ny såkaldt GAP-analyse, som tydeligt viser, at tilliden mellem kommunerne og borgerne er i krise.

14. apr. 2021

Tilliden mellem borgere på den ene side og kommunerne på den anden side på handicapområdet er i krise. Det kan man blandt andet se på den massive opbakning til bevægelsen #enmillionstemmer, der i skrivende stund har mere end 30.000 følgere på Facebook, og i den aktuelle temadebat, som Altinget for nyligt har skudt i gang.

Alle er enige: Der skal ske noget nu, for retssikkerheden og tilliden på handicapområdet er helt i bund.

Vi er langt forbi det sted, hvor der er tid til at snakke om tingene. Der skal handling til, og der er brug for, at vi som organisationer kan være med til at udstikke retninger for politikerne, så vi kommer tættere på konkret handling fra politisk side

Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund

I denne uge blev det så endnu engang slået fast med syvtommersøm, da Det Centrale Handicapråd udkom med deres såkaldte GAP-analyse, som rådet har fået foretaget af Det Natinale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

Undersøgelsen stiller skarpt på forskellen mellem kommunale lederes opfattelse af kommunernes sagsbehandling over for borgernes opfattelse af samme. Og det generelle billede er, at borgerne har det mindst positive billede af kommunernes sagsbehandling, mens de kommunale ledere har det mest positive. Sagsbehandlernes opfattelse ligger mellem borgerne og lederne med retning mod lederne.

Undersøgelsen viser blandt andet, at det især er i forhold til kommunikation og relation i forbindelse med og til sagsbehandlingen, at sagsbehandlere og borgere oplever en tillidskløft.

Resultaterne af undersøgelsen kan læses i rapporten her.

Blandt andet på baggrund af denne analyse, er Det Centrale Handicapråd kommet med otte konkrete anbefalinger til regeringen og den ansvarlige minister. De anbefalinger kan man læse her.

Hos Dansk Handicap Forbund tager landsformand Susanne Olsen godt imod undersøgelsen og de otte anbefalinger til regeringen, for de understreger endnu engang problemets omfang og anviser en konkret retning for politikerne.

”Vi er langt forbi det sted, hvor der er tid til at snakke om tingene. Der skal handling til, og der er brug for, at vi som organisationer kan være med til at udstikke retninger for politikerne, så vi kommer tættere på konkret handling fra politisk side; for det er politikerne, der sidder med nøglen til at rette op på det her område,” siger hun og fortsætter.

”En løsning, som en gang for alle bringer os videre, vil kræve en egentlig retssikkerhedsreform med fx indførelse af godtgørelse til borgerne, når kommunen tilsidesætter deres behov, og samtidig en udvidelse af opsættende virkning i klagesager. Hertil kommer, at den igangværende evaluering af det specialiserede socialområde må og skal føre til strukturelle ændringer, som bryder kommunernes visitationsmonopol og sikrer en mere solidarisk finasiering af området, så det er faglighed og ikke den lokale kommunekasse, som afgør, hvilken hjælpe borgerne skal have.”

Seneste nyheder

Vind billetter til Tivolis sommersæson 2021
07. maj 2021

Vind billetter til Tivolis sommersæson 2021

Handicapområdet forfra: Her er Dansk Handicap Forbunds forslag til reform af handicapområdet
04. maj 2021

Handicapområdet forfra: Her er Dansk Handicap Forbunds forslag til reform af handicapområdet

Forstående minister tøver med konkrete handlinger omkring observationer af BPA-borgere
23. apr. 2021

Forstående minister tøver med konkrete handlinger omkring observationer af BPA-borgere

Går glip af milliarder: Iværksætteri kan åbne arbejdsmarkedet for personer med handicap
22. apr. 2021

Går glip af milliarder: Iværksætteri kan åbne arbejdsmarkedet for personer med handicap

Debat: Vi ventede i flere år, før vi fik et useriøst svar fra Ankestyrelsen
22. apr. 2021

Debat: Vi ventede i flere år, før vi fik et useriøst svar fra Ankestyrelsen

Kim er fleksjobber: Loven tvinger ham på pension
21. apr. 2021

Kim er fleksjobber: Loven tvinger ham på pension

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT