Foretrædet på Christiansborg fra venstre Chanette Holst, lokalafdelingsformand i forbundets Nordvest afdeling, Jeppe S. Kerckhoffs, afdelingschef i Dansk Handicap Forbund, socialrådgiver og børnesagsekspert Mette Valentin samt Poul Erik Rasmussen, formand for Foreningen Godhavnsdrengene. Privatfoto.

Ny familieretsstruktur bør have viden om handicap

Fredag var Dansk Handicap Forbund sammen med lokalformand i Nordvest lokalafdeling Chanette Holst til foretræde på Christiansborg om en ny struktur i familieretssager.

13. apr. 2018

En ny struktur for behandling af familieretssager, fx om forældremyndighedsspørgsmål m.v., ser om kort tid dagens lys. Torsdag deltog Dansk Handicap Forbund i foretræde om dette emne hos Folketingets børne- og socialudvalg. Foretrædet skete på foranledning af Chanette Holst, som i sin sag om afgørelse af forældremyndighed har oplevet, hvordan det system, som behandler sager om forældremyndighed, mangler viden om, hvad det vil sige at leve med et handicap, og at et handicap ikke er en hindring for at være en god forælder.

Samtidig tager man ikke de praktiske hensyn, som vil kunne sikre, at forældre med handicap kan deltage på lige fod med andre i undersøgelser og interview.

Ingen viden om forældre med handicap
Chanette Holst er som mangeårig lokalafdelingsformand i forbundets Nordvest afdeling ikke uvant med at gøre noget, når hun ser uhensigtsmæssigheder i den måde, systemerne er indrettet på. En modig Chanette stillede derfor sig selv til rådighed som et tydeligt eksempel på, hvad der sker, når systemet ikke tager hensyn til praktiske forhold omkring handicap og stirrer sig blind på handicappet i stedet for forældreevnen.

Det kan medføre, at i børnesager, hvor en af forældrene har et handicap, risikerer at blive afgjort på et forkert grundlag til ugunst for de børn, som det hele handler om.

Chanette ønskede med foretrædet at opfordre politikerne til at sikre, at det nye familieretssystem, som er under opbygning, bliver forpligtet til at have viden om handicaprelaterede spørgsmål og præsenterede nogle konkrete bud på, hvordan det kan gøres.

Sektoransvarlighed og FN's handicapkonvention
Dansk Handicap Forbund er enige i, at det må sikres, at der i det nye system systematisk opbygges en viden om handicaprelaterede spørgsmål. Det må aldrig være sådan, at de praktiske rammer for undersøgelse af forældreevnen ikke er i orden, og at fagpersonerne ikke har indsigt i, hvad det indebærer at leve med et handicap.

Forbundet mener, det er en naturlig følge af sektoransvarlighedsprincippet og Danmarks ratifikation af FN’s handicapkonvention, som i artikel 23 slår fast, at et barn aldrig må adskilles fra sine forældre på grund af handicap.

Netop nu er der et nyt system under opbygning, og det er en oplagt mulighed for at sikre, at handicap i fremtiden ikke kommer til at stå i vejen for korrekte vurderinger af forældreevnen.

Ved foretrædet blev Chanette Holst bistået af Jeppe S. Kerckhoffs, afdelingschef i Dansk Handicap Forbund, socialrådgiver og børnesagsekspert Mette Valentin samt Poul Erik Rasmussen, formand for Foreningen Godhavnsdrengene.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT