Foto: Henrik Sørensen

Minister om problemer med førtidspension- og fleksjobreformen: Jeg vil ikke forsvare kommunerne

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil ikke tage kommunerne i forsvar over for de udfordringer, som reformen af førtidspension og fleksjob har bragt med sig, for det er åbenbart, at der er dele af reformen, der ikke fungerer, siger han. Ministeren er i gang med den kritiske gennemgang af reformen og lover et resultat inden udgangen af 1. halvår af 2020.

27. nov. 2019

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) anerkender, at nogle kommuner har haft andre politiske eller økonomiske hensyn frem for borgerens situation for øje, når de har skullet tage stilling til, om en førtidspension skulle bevilges eller ej.

Sådan lød det fra ministeren på et samråd onsdag, hvor han også lovede at finde en løsning på de problemer, som reformen af førtidspension og fleksjob har medført siden sin gennemførelse i 2013. Beskæftigelsesministeren vil blandt andet indkalde til såkaldte reformværksteder med forskellige temaer, hvor direkte berørte borgere, organisationer og andre interessenter kan give sit besyv med på, hvor reformen trænger til forbedringer.

De temabaserede reformværksteder bliver en del af arbejdet med en planlagt kritisk gennemgang af reformen, som har været planlagt, siden den tidligere regering med støtte fra Dansk Folkeparti og SF gennemførte den i 2013, og det er ministerens forventning, at gennemgangen er afsluttet i 1. halvår af 2020.

Se samrådet her.

Konkret forslag ikke fejet af bordet
Alternativets Torsten Gejl, som havde indkaldt til samrådet, er da også forsigtig optimist efter mødet, om end han fortsat er bekymret for tidsperspektivet i lovarbejdet og de borgere, der tvinges i ressourceforløb, selvom deres helbred ikke er til det.

”Jeg tror ikke, der kommer en løsning på problemerne med reformen lige med det samme. Alligevel er jeg optimistisk, da jeg oplevede en minister, som virker oprigtigt bekymrede for de borgere, der er i klemme i det her system,” siger Torsten Gejl (ALT) til Dansk Handicap Forbund.

Torsten Gejls optimisme består også i, at ministeren ikke fejede et konkret forslag om en midlertidig livline til de borgere, som er i klemme i systemet, fra partiet af bordet, og det fortæller ham, at der er noget at arbejde videre med.

”Vi fatter håb – og det ved ministeren godt,” siger Torsten Gejl.

Alternativets forslag indeholder blandt andet en mulighed for, at borgere skal kunne takke nej til et ressourceforløb, uden at det har konsekvenser, hvis der foreligger en lægeerklæring, der gør det klart, at det vil ”kompromittere borgerens komplekse helbredstilstand og være direkte kontraproduktivt for borgerens helbred og livskvalitet.”

Et liv før et arbejdsliv
Hos Dansk Handicap Forbund ser man også med længsel frem mod en ændring af reformen, som for mange af forbundets medlemmer har betydet en betydelig nedgang i livskvaliteten og den generelle tilfredshed med hverdagen. Det skyldes ikke mindst det meget entydige fokus på, at et liv på arbejdsmarkedet var det eneste af værdi. Ikke mindst ønsker Dansk Handicap Forbund, at man kigger på arbejdsevnevurderingen.

”I dag vurderer man arbejdsevne ud fra alle de små ressourcer, man måtte have fra morgen til aften, men det giver ikke mening. En retvisende vurdering må gives ud fra, hvad man kan ud over de basale livsfunktioner. Altså respekt for og plads til et liv - og dernæst et arbejdsliv,” siger formand for Dansk Handicap Forbunds social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg Inger Steen Møller.

Dansk Handicap Forbund ser i øvrigt frem til at bidrage til de reformværksteder, som ministeren lægger op til.

”Vi er klar til at trække i arbejdstøjet og få ryddet op i reformen, som har skabt så mange problemer for vores medlemmer og mange andre,” siger Inger Steen Møller.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT