Susanne Olsen og Helle Schmidt diskuterer merudgiftsdækning inden mødet på Christiansborg. Foto: Jeppe S. Kerckhoffs

Medlemmer mister fortsat merudgiftsdækning

Personer med handicap – fx rygmarvsskade – har siden foråret sidste år oplevet at miste deres ret til merudgiftsdækning efter serviceloven § 100. Problemstillingen er i denne uge blevet diskuteret med en række politikere på Christiansborg.

20. feb. 2020

Medlemmer af Dansk Handicap Forbund oplever fortsat at ryge ud af personkredsen for servicelovens § 100, som giver ret til merudgiftsdækning pga. et handicap. Specielt medlemmerne i specialkredsen RYK, som organiserer personer med rygmarvsskade, er hårdt ramt af praksisændringen, som pludselig viste sig i løbet af foråret sidste år.

”For en større gruppe er der tale om mennesker, som har modaget denne hjælp i mange år og er rystet over denne meget pludselige ændring af deres handicapkompenserende ordning,” siger landsformand Susanne Olsen, som i uge otte var rundt på Christiansborg sammen med formanden for RYK Helle Schmidt for at skabe politisk opmærksomhed på problemstillingen.

”Vi håber på forståelse for, at denne praksisglidning har meget stor negativ betydning for dem, som pludselig dømmes ude. Vi håber på forståelse for, at noget er forkert, når kun en mindre del af mennesker med handicap er omfattet, mens en stor gruppe står udenfor,” siger Helle Schmidt.

Ændringen betyder blandt andet, at nogle må skære ned på smertestillende medicin for at få enderne til at mødes, og derfor er målet er klart: der skal findes en løsning, så mennesker, som har øget udgifter pga. deres handicap, igen kan blive kompenseret, så de har mulighed for at leve et liv som alle andre.

”Vi opfordrer til, at man fra politisk side går i dialog med handicaporganisationerne om at finde en model for merudgiftsdækning, som inkluderer de borgere, som rent faktisk har behovet. Modellen kunne med fordel indrettes, så den minimerer det betydelige bureaukrati, som er forbundet med den nuværende bestemmelse.”

Mange er ramt
217 personer svarede i foråret sidste år på en rundspørge, som blev sendt ud til medlemmer i Dansk Handicap Forbund. Rundspørgen viste, at 63 personer på kort tid var blevet dømt ude af personkredsen for merudgiftsdækning efter servicelovens § 100. Yderligere 70 personer var berørte, idet de er blevet presset under den såkaldte bagatelgrænse for, hvad der dækkes inden for lovens rammer.

”Når vi sammenholder tallene med indholdet af de sager, vi har set i rådgivningssammenhæng, så er det et tydeligt tegn på en praksisglidning, som ikke er i overensstemmelse md lovgivningen,” konstaterede landsformand Susanne Olsen dengang.

Susanne Olsen og Helle Schmidt har mødtes med Anni H. Matthiesen (V), Daniel Toft Jakobsen (S) og Jakob Sølvhøj (EL).

Seneste nyheder

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan
21. sep. 2023

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul
11. sep. 2023

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven
30. jun. 2023

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det
16. jun. 2023

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på
30. maj 2023

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!
16. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT