Foto: Colourbox.com

Mangel på arbejdskraft: Mennesker med handicap er en del af løsningen

Det er en alment accepteret sandhed, at vi i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft herhjemme. I Dansk Handicap Forbund ved de, at mennesker med handicap er en del af løsningen på det problem, og det skal de blive klogere på i Aarhus og Aalborg.

14. feb. 2017

Tallene taler sit eget tydelige sprog: Danmark fattes arbejdskraft, og det er et problem, som vi alle skal være med til at løse. Blandt andet skal flere mennesker, som i dag står ufrivilligt uden for arbejdsmarkedet, hjælpes ind på arbejdsmarkedet og dermed afhjælpe det fremtidige problem med mangel på arbejdskraft.

En analyse af tallene fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – SFI, som Dansk Handicap Forbund har lavet, viser, at 47.000 mennesker med bevægelseshandicap, som står uden for arbejdsmarkedet, har et ønske om at blive en del af et arbejdsfællesskab. Så der er en stor gruppe af mennesker at rette blikket mod, når fremtidens arbejdspladser skal besættes, mener landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

”En del af vores medlemmer sidder med ressourcer, som på nuværende tidspunkt ikke udnyttes optimalt, og når ønsket hos den enkelte er at komme ud på arbejdsmarkedet, så bør arbejdspladserne kunne findes,” siger landsformanden.

Ikke desto mindre er der en række barrierer, som står i vejen for, at mennesker med bevægelseshandicap og arbejdsgiverne møder hinanden og knyttes i et job. Fx viser en undersøgelse blandt godt 400 private og offentlige virksomheder, som Epinion foretog for Dansk Handicap Forbund sidste år, at 66 procent af virksomhederne har mindre eller intet kendskab til de kompensations- og støttemuligheder, der er for virksomheder, når de ansætter et menneske med fx bevægelseshandicap.

”Det er et problem, at vidensniveauet hos virksomhederne, når det handler om kompensations- og støttemulighederne, er så lavt, da det netop er ordninger som fx fleksjob eller økonomisk støtte til hjælpemidler, som kan være med til at bane vejen til et job,” mener Susanne Olsen.

Bliv klogere på udfordringerne
I Dansk Handicap Forbund arbejder vi hårdt på at gøre virksomhederne mere bevidste om, at ressourcerne også findes hos mennesker med handicap, samtidig med at der informeres om de barrierer, som står i vejen for, at virksomhederne kommer i gang med at ansætte fra gruppen.

Sidste år blev det første møde om emnet afholdt i København, og til marts er turen kommet til Aarhus og Aalborg. Under overskriften ’Hvor skal arbejdskraften komme fra?’ indbydes interesserede til at diskutere de udfordringer og muligheder, der er for at ansætte mennesker med bevægelseshandicap i virksomhederne, og Dansk Handicap Forbund vil blandt andet præsentere et nyt værktøj, som skal lette proceduren og skabe det nødvendige overblik for virksomhederne.

Værktøjet og arrangementet er blevet til i samarbejde med Ankestyrelsen og Specialfunktionen Job & Handicap under Beskæftigelsesministeriet, og arrangementerne i Aarhus og Aalborg er blevet til i samarbejde med henholdsvis Jobcenter Aarhus og Erhverv Norddanmark og Aalborg Kommune.

Interesserede kan læse invitationen og melde sig til arrangementet i Aarhus HER.

Interesserede kan læse invitationen og melde sig til arrangementet i Aalborg HER.

Seneste nyheder

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund udfordrer normalitetsbegrebet
22. jun. 2022

Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund udfordrer normalitetsbegrebet

Videoguide: Sådan sikrer din stemme adgangen til MitID
09. jun. 2022

Videoguide: Sådan sikrer din stemme adgangen til MitID

Rapport om udviklingen af forhold for mennesker med handicap forpligter – vi er ikke færdige endnu!
24. maj 2022

Rapport om udviklingen af forhold for mennesker med handicap forpligter – vi er ikke færdige endnu!

Evalueringen er utilstrækkelig, og det nye udspil vil bevare status quo, lyder det fra et skuffet Dansk Handicap Forbund
19. maj 2022

Evalueringen er utilstrækkelig, og det nye udspil vil bevare status quo, lyder det fra et skuffet Dansk Handicap Forbund

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT