Foto: Colourbox.com

Løsning på vej? Centrale parter samlet til fælles drøftelse af hjælpeordningsudfordringer

Det er en markant begivenhed, når Dansk Erhverv onsdag er vært for rundbordsmøde om de udfordringer, der er med hjælpeordningen BPA (borgerstyret personlig assistance). Til mødet deltager politiske ordførere, KL, fagforbund og handicaporganisationer.

23. sep. 2020

Det er ikke nogen nyhed, at der i disse år er store udfordringer omkring hjælpeordningen BPA. Revisitationer, nedskæringer og frakendelsesafgørelser hører til dagens orden, og vi nærmer os en underminering af ordningen, fordi det kommunale pres på ordningen er massivt.

Det er baggrunden for, at Dansk Erhverv er vært for en rundbordssamtale mellem centrale aktører omkring hjælpeordningen BPA.

Anledningen til mødet hos Dansk Erhverv er, at Handicapbranchen Danmark under Dansk Erhverv for nyligt sammen med FOA og KL gik ud med en fælles opfordring til at sikre en fælles national takstmodel for ordningen, så der sikres en ensartet udmåling af løn- og administrationsbeløb på ordningen. Handicapbranchen Danmark, som repræsenterer de organisationer og virksomheder, som varetager arbejdsgiveransvaret for ordningen, oplever nemlig, at administrationsbeløbet efterhånden udmåles så lavt af kommunerne, at det i praksis efterånden ikke er muligt for de berørte borgere at afgive sit arbejdsgiveransvr til medlemmerne i brancheforeningen.

Dansk Handicap Forbund mener, at det er meget positivt, at så mange parter anerkender, at hjælpeordningen er under pres, og rundbordsmødet er et vigtigt skridt på vej imod at få konkrete løsninger på bordet, men det vil ikke være nok udelukkende at have fokus på en takstmodel.

Netværk vil have samlet løsning
Dansk Handicap Forbund har for to år siden taget initiativ til at danne et netværk af organisationer, som har særlig interesse i BPA-ordningen. Her deler medlemmerne viden om det, vi hører fra vores respektive medlemsrådgivninger og netværk over hele landet. Og tendensen er klar: vi kan se, at ordningen støder på mange andre udfordringer også - ud over selve taktsspørgsmålet, som Handicapbranchen Danmark, KL og FOA har peget på.

”Der ikke er behov for lappeløsninger, men derimod en samlet løsning, som én gang for alle kan fremtidssikre ordningen og sikre ro blandt de mange medlemmer, som lever i usikkerhed, fordi der hele tiden føres en markant revisiterings- og nedskæringsdagsorden i kommunerne,” siger næstformand Rikke Kastbjerg.

Ved mødet er Dansk Handicap Forbund repræsenteret ved afdelingschef Jeppe S, Kerckhoffs, som blandt andet redegør for de mange udfordringer, handicaporganisationerne ser.

”Vi er glade for, at så mange parter nu aktivt er trådt sammen for at sikre rammerne om BPA-ordningen, som er helt unik; den sikrer ligestilling for de mennesker, som er ramt af de allermest indgribende funktionsnedsættelser, og det er der i den grad grund til at værne om,” lyder det fra Rikke Kastbjerg.

Notat om udfordringerne

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT