HPV-hjemmetest

Lige adgang til screening: Dansk Handicap Forbund med i udarbejdelsen af oplysning om HPV-hjemmetest

Det er nu muligt for kvinder med visse former for funktionsnedsættelser at screene for livmoderhalskræft via en HPV-hjemmetest. Dansk Handicap Forbund har været med til at levere viden om målgruppen og støtter dermed op om et initiativ, som åbner sundhedsvæsnet for flere.

24. jan. 2020

Kvinder, der sidder i kørestol, har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, kan have svært ved at gennemføre forebyggende helbredsundersøgelser. Det skyldes, at deres situation kan indebære, at det er komplekst – og i nogle tilfælde umuligt – at tage de relevante prøver hos lægen.

Men Region Hovedstadens HPV-hjemmetest gør det nu lettere for nogle af disse kvinder at teste sig selv for HPV-virus, det virus, der kan give livmoderhalskræft. Med en HPV-hjemmetest, en lille blød plastikbørste, der minder om en tampon med indføringshylster, kan de kvinder, der er i stand til og har lyst til det, tage testen derhjemme efter samråd med egen læge og sende til efterfølgende analyse.

Lige adgang til screening
Det er Patologiafdelingen på Hvidovre Hospital, der har udviklet tilbuddet om hjemmetesten og har rådført sig med Dansk Handicap Forbund, SIND og Kræftens Bekæmpelse omkring tilbuddet til kvinder med funktionsnedsættelse.

"Lige adgang til forebyggelse af livmoderhalskræft er vigtig for alle kvinder. HPV kan i sjældne tilfælde give kræft, og jo tidligere man kan stille en diagnose, jo mindre indgreb er der behov for, og jo større er chancen for helbredelse. Men vores screeningstilbud har ikke været indrettet til at imødekomme alle kvinder. Det har vi arbejdet på at ændre. Det er selvfølgelig helt afgørende, at kvinder med funktionsnedsættelse også har adgang til screening på lige fod med andre kvinder", siger seniorforsker Jesper Bonde fra Patologiafdelingen på Hvidovre Hospital.

Det bakkes op af landsformand i Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen.

"For os er det vigtigt, at vi har et sundhedsvæsen, som imødekommer alle patientgrupper. Også dem, som ikke har samme mulighed for at komme rundt som andre. Derfor er en hjemmetest som denne selvfølgelig noget, vi bakker op om og bidrager til udviklingen af, da det kan være en løsning for nogle kvinder. For de kvinder, der foretrækker at få taget testen hos egen læge, kan der dog fortsat være problemer med fx den fysiske tilgængelighed, og det håber jeg, vi i fællesskab kan tage fat på herfra," siger hun.

Region Hovedstanden er interesseret i løbende at udvikle tilbuddet til screening for livmoderhalskræft, og derfor har de udarbejdet et spørgeskema henvendt til kvinder med funktionsnedsættelse. svarene vil blive brugt til at forbedre Region Hovedstadens informationsmateriale om screening for livmoderhalskræft. Spørgsmålene handler om screening for livmoderhalskræft og tilbuddet om HPV-hjemmetest. Alle besvarelser er anonyme.

Gå til spørgeskema

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT