Længe ventet specialeplanlægning på handicapområdet sat i gang

Netop nu igangsætter regeringen et omfattende arbejde med at analysere behovet for specialeplanlægning og nye strukturer, som kan løfte kvaliteten og retssikkerheden på handicapområdet. Der er enighed om, at der skal ske noget på området, og derfor skal vi tænke os godt om, så vi får de bedst mulige erfarings- og vidensbaserede løsninger, mener landsformand Susanne Olsen, som har sikret, at Dansk Handicap Forbund kommer til at spille en central rolle i processen.

13. aug. 2020

1. januar 2007 ramte en stor udfordring handicapområdet i Danmark: hvor vi før havde haft to myndigheder, der kiggede ind i sagerne, specialvidensniveauer og medfinansiering til kommunerne på en række områder, overgik vi nu til en virkelighed, hvor kommunerne fik det fulde ansvar for området – herunder også finansieringen. Tilvalg af specialiseret viden og tilbud blev overladt til markedsmekanismer, hvor kommunerne skulle købe af hinanden. Vi advarede om, at det ikke ville fungere, og det kom det heller ikke til.

Virkeligheden blev i stedet stor vilkårlighed i opgaveløsningen, og den kommunale økonomi blev alt for ofte afgørende for, hvilke løsninger borgeren blev tilbudt. Billedet kender vi: revisitationer, nedskæringer og en absurd virkelighed, hvor det nærmest er blevet standard, at en sag skal igennem klagesystemet, før man muligvis står med en endelig afgørelse og adgangsbillet til en hverdag, der fungerer.

”Fra handicaporganisationerne har vi arbejdet aktivt – og ofte helt oppe på barrikaderne – for at få ændret på det, men svaret har igen og igen været, at det ville rette sig op over tid. Men nu er der gået 13 år, og forbedringerne er udeblevet. Derfor er vi meget glade for, at regeringen har igangsat arbejdet med at finde løsninger på området,” siger landsformand Susanne Olsen.

Ingen snuptagsløsninger
I Dansk Handicap Forbund er vi velforberedt på den proces, der går i gang. Men vi skal også tænke os rigtigt godt om, mener landsformanden.

”Vi har en struktur med en række svagheder, og det er dem, vi skal koncentrere os om at få rettet op på,” understreger hun og fortsætter. ”Vi er mange, som har stiftet bekendtskab med både en statslig og en amtslig model, og det har ikke været idel lykke. Det er derfor helt afgørende, at vi finder løsninger, som ikke bare flytter, men reelt løser problemet,” konstaterer Susanne Olsen.

Dansk Handicap Forbund ønsker en sikring af stærke vidensmiljøer, som kommunerne er forpligtet til at anvende, men også en model, som sikrer en mere intelligent fordeling af udgifterne, så det ikke er den lokale kommunekasse, som afgør, hvilken hjælp man skal have.

”Vi skal tage det gode fra begge verdener, for kommunerne har potentialet til at være tæt på borgeren, og det ønsker vi at bygge videre på. Det kommunale niveau er altså vigtigt, men det er åbenlyst, at det kommunale nærhedsprincip må suppleres på en måde, så der med afsæt i specialviden sikres en individuel vurdering og langsigtet investering i det enkelte menneske – altså en struktur, som i højere grad end i dag vil kunne forebygge pres på retssikkerheden og nedbringe antallet af klagesager,” siger Susanne Olsen.

Dansk Handicap Forbund i nøglerolle
Dansk Handicap Forbunds social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg har gennem længere tid arbejdet med at definere sine ønsker, så forbundet er klar til at agere.

Netop nu arbejdes der i arbejdsgrupper sammen med de øvrige handicaporganisationer i regi af Danske Handicaporganisationer på at definere de fælles pejlemærker for processen, og vi glæder os over, at forbundet også har fået plads i Social- og Indenrigsministeriets følgegruppe for specialeplanlægningen.

”Sammen med kolleger fra de andre organisationer, kommer vi til at præge processen. Vores indflydelse vil vi bruge til at fokusere på, at borgerne opnår et liv med lige muligheder, og så vil vi sikre en realisering af artiklerne i FN’s handicapkonvention gennem en stærk kombination af lokal tryghed og stærke tværgående fagligheder og nye finansieringsmodeller,” siger landsformand Susanne Olsen.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT