Kurt kommer forbi: Vi hjælper dem, der hjælper vores medlemmer

Netværkschef i Dansk Handicap Forbund, Kurt Holm Nielsen, har ikke mange rolige stunder i løbet af hverdagen. De fleste dage tilbringer han på landevejene, hvor han besøger virksomheder, jobcentre og kommuner i arbejdet med at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked for forbundets medlemmer.

18. okt. 2019

Man er ikke i tvivl, når man møder Kurt Holm Nielsen, at han er en mand med en sag. Derfor arbejder han gerne dag og nat og kører land og rige rundt for at nedbryde de barrierer, som personer med funktionsnedsættelser oplever på arbejdsmarkedet.

Kurts filosofi er, at ”vi skal hjælpe dem, der hjælper”. Derfor arbejder konsulentafdelingen i Dansk Handicap Forbund på tværs af private virksomheder, offentlige institutioner og organisationer og tilbyder ydelser, driver arbejdsmarkedsprojekter og skaber partnerskaber, der i samarbejde fjerner barriererne og fremmer beskæftigelsen for dem, det hele handler om: personer med funktionsnedsættelse.

På den måde arbejder konsulentafdelingen på tværs af sektorer og agerer brobygger mellem den civile, offentlige og private sektor.

”Det er et succeskriterie, at borgerne ikke ved, at vi er involveret i indsatser, men at vi hele tiden arbejder bag kulissen i fx jobcenteret. Det lyder umiddelbart kontraproduktivt, men jo mindre synlige, vi er, jo bedre har vi gjort vores arbejde,” siger Kurt Holm Nielsen.

Han uddyber med, at det gør en større forskel for flere at arbejde organisatorisk og strategisk med, hvordan en virksomhed for eksempel forbedrer sin CSR-strategi, eller hvordan jobcentermedarbejderne hjælper personer med funktionsnedsættelse bedst, end at arbejde én-til-én med borgeren.

”Sådan hjælper vi dem, der hjælper, bedst,” mener Kurt.

Barrierer for det rummelige arbejdsmarked
Ifølge en undersøgelse fra Vive har ca. 300.000 personer et bevægelseshandicap i Danmark, hvoraf knap 171.000 af disse er i beskæftigelse. Dansk Handicap Forbund dokumenterede i 2018 hvilke barrierer, der forhindrer mennesker med bevægelseshandicap i at blive inkluderet på arbejdsmarkedet i projektet ”Fjern barriererne”. Resultaterne viste, at der eksisterer betydelige fysiske, mentale og strukturelle barrierer for mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet.

”Det er vores opgave at sørge for, at de her mennesker ikke bliver ladt i stikken, at der er plads til alle på det danske arbejdsmarked og arbejde til dem, der gerne vil arbejde. Men vi kan ikke gøre det alene. Derfor samarbejder vi med arbejdsgiverorganisationer, fagbevægelsen, styrelser, konsulentbureauer og andre parter, som alle har et ansvar for at skabe et rummeligt arbejdsmarked, ” fastslår Kurt.

Dansk Handicap Forbund har et meget engageret advisory board bestående af mere end 20 virksomheder og erhvervsledere. Det fungerer som rådgivende organ i forhold til at udvikle forbundets arbejdsmarkedspolitik, nye indsatsområder og samarbejdspartnere. Herunder er Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) en engageret aktør.

”FA's engagement i advisory boardet udspringer af vores tro på mangfoldighed og vores overbevisning om, at kompetencer - og ikke handicap - bør være det afgørende parameter. Vi er ikke gået ind i arbejdet med et bestemt udbytte for øje,” siger Mariane Dissing, adm. direktør for FA.

”Når det er sagt, vil jeg gerne fremhæve, at for FA har indsatsen været ganske udbytterig. Vi har fået skabt en god relation til Dansk Handicap Forbund, og vi er blevet klogere på de udfordringer, som mennesker med handicap oplever i relation til arbejdsmarkedet. Udfordringer, som vi fremadrettet meget gerne vil medvirke til at løse i samarbejde med Dansk Handicap Forbund,” fortsætter Mariane Dissing.

I de forløbne år har forbundet, i samarbejde med forskellige kommunale jobcentre og lokale virksomheder, eksperimenteret med at implementere en netværkstilgang til beskæftigelse via virksomhedsklynger i projektet ”De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige”. 329 borgere deltog i projektet. 235 kom i virksomhedspraktik, og 108 er kommet i job. Projektet nærmer sig sin afslutning i år efter en tre-årige projektperiode.

Klogere af erfaring
”Meget af det, vi lærte i det projekt, har vi videreført i vores nuværende projekter, hvor vi p.t. samarbejder med 11 kommuner i ”Det rummelige arbejdsmarked 2.0”. Her arbejder vi i høj grad bag kulissen i jobcenteret, hvor vi bl.a. har fået indført screeninger af ledige borgere for behovet for handicapkompenserende ydelser, laver netværksgrupper for ledige, underviser jobkonsulenter og sagsbehandlere i jobcenteret og skaber lokale virksomhedsnetværk, så der bliver et stærkere samarbejde mellem jobcentre og virksomheder,” fortæller Kurt Holm Nielsen.

”Det rummelige arbejdsmarked 2.0” er en fortsættelse af projektet ”Det rummelige arbejdsmarked”, som konsulentafdelingen ledte i Kolding Kommune i 2018. Af de 50 borgere med funktionsnedsættelser, der blev visiteret til projektet, er 17 kommet i job eller uddannelse.

FN's Verdensmål i praksis
I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på globalt plan. Denne dagsorden forpligter alle medlemslande til at sikre en bæredygtig udvikling for fremtidige generationer. Et grundlæggende princip bag verdensmålene er filosofien ”Leave no one behind”, som betyder, at ingen skal lades i stikken i den verdensomspændende udvikling.

”Særligt verdensmål nummer otte, som handler om at skabe anstændige job og økonomisk vækst, er helt centralt for vores arbejde i konsulentafdelingen,” fastslår Kurt Holm Nielsen.

”I Dansk Handicap Forbund har vi jo arbejdet med det her siden begyndelsen for 94 år, og pludselig er virksomhederne begyndt at få øjnene op for, hvordan de kan bidrage til at skabe en positiv udvikling og være med til at inkludere flere på arbejdsmarkedet. Det arbejde kan vi hjælpe med,” konstaterer han.

Konsulentafdelingen, som brobygger, er en vigtig aktør i at sikre partnerskaber for handling, som er verdensmål nummer 17, mod et mere bæredygtigt og rummeligt arbejdsmarked med lige muligheder for alle.

Vil du vide mere om konsulentafdelingen i Dansk Handicap Forbund, kan du læse mere på vores hjemmeside under menupunktet Konsulenthuset.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT