Foto: Gua Studio

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum

Det er afgørende, at regeringen tager det på sig at udarbejde en central udmålingsmodel på BPA-området, hvis det reelle frie valg af arbejdsgiver, når man har en BPA-ordning, skal opretholdes. Men det må ikke ske, uden at brugerne er tæt inddraget.

28. maj 2020

BPA-området (borgerstyret personlig assistance) er presset på mange områder. Onsdag i denne uge kunne man læse et indlæg af FOA og Handicapbranchen Danmark i Altinget, hvor de argumenterer for, at det ikke må være postnummeret, der afgør kvaliteten af den BPA-ordning, man kan få. Det er vi helt enige i.

Ligesom FOA og Handicapbranchen Danmark mener vi i Dansk Handicap Forbund, at det er helt nødvendigt, at vi får en udmålingsmodel for den enkelte BPA-ordnings økonomi og et kontant tilskud. Det skal sikre, at man kan vælge den foretrukne arbejdsgivervirksomhed eller -forening og aflønne på overenskomstmæssige vilkår. I mange kommuner er det såkaldte administrationsbeløb, som gives til borgere eller arbejdsgivervirksomheder og -foreninger, som administrerer den enkelte ordning, for nedadgående. Det er helt nødvendigt, at der fra centralt hold sikres et tilstrækkeligt beløb, så BPA-borgeren har et reelt frit valg om, hvordan han eller hun ønsker BPA-ordningen tilrettelagt. Som det er i dag, så er der reelt ikke noget frit valg, da administrationsbeløbet i nogle kommuner er så lavt, at den enkelte borger ikke har mulighed for at give arbejdsgiveransvaret fra sig og/eller sikre overenskomstmæssige lønninger til sine hjælpere.

Derudover vil en central udmålingsmodel sikre, at man har større mulighed for at flytte med sin BPA-ordning til en anden kommune, og det vil samtidig afbureaukratisere området markant og spare en lang række klager.

Når det er sagt, er det selvsagt afgørende, at indholdet i modellen er det rigtige, når man går i gang med den politiske proces for at gøre op med de åbenlyse fejl og mangler, BPA-ordningen har. For udmåling af tilskuddet er ikke det eneste problem.

Derfor er det vigtigt, at handicaporganisationerne inddrages tæt i arbejdet, så vi sikrer, at brugernes interesser varetages bedst muligt. Vi kender de mennesker, det her handler om, da mange af dem er medlem hos os. Derfor forventer vi også at blive inddraget, så vi får en bæredygtig model, hvor alle parter er enige om det præcise indhold af en endelig løsning.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT