Foto: Gua Studio

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum

Det er afgørende, at regeringen tager det på sig at udarbejde en central udmålingsmodel på BPA-området, hvis det reelle frie valg af arbejdsgiver, når man har en BPA-ordning, skal opretholdes. Men det må ikke ske, uden at brugerne er tæt inddraget.

28. maj 2020

BPA-området (borgerstyret personlig assistance) er presset på mange områder. Onsdag i denne uge kunne man læse et indlæg af FOA og Handicapbranchen Danmark i Altinget, hvor de argumenterer for, at det ikke må være postnummeret, der afgør kvaliteten af den BPA-ordning, man kan få. Det er vi helt enige i.

Ligesom FOA og Handicapbranchen Danmark mener vi i Dansk Handicap Forbund, at det er helt nødvendigt, at vi får en udmålingsmodel for den enkelte BPA-ordnings økonomi og et kontant tilskud. Det skal sikre, at man kan vælge den foretrukne arbejdsgivervirksomhed eller -forening og aflønne på overenskomstmæssige vilkår. I mange kommuner er det såkaldte administrationsbeløb, som gives til borgere eller arbejdsgivervirksomheder og -foreninger, som administrerer den enkelte ordning, for nedadgående. Det er helt nødvendigt, at der fra centralt hold sikres et tilstrækkeligt beløb, så BPA-borgeren har et reelt frit valg om, hvordan han eller hun ønsker BPA-ordningen tilrettelagt. Som det er i dag, så er der reelt ikke noget frit valg, da administrationsbeløbet i nogle kommuner er så lavt, at den enkelte borger ikke har mulighed for at give arbejdsgiveransvaret fra sig og/eller sikre overenskomstmæssige lønninger til sine hjælpere.

Derudover vil en central udmålingsmodel sikre, at man har større mulighed for at flytte med sin BPA-ordning til en anden kommune, og det vil samtidig afbureaukratisere området markant og spare en lang række klager.

Når det er sagt, er det selvsagt afgørende, at indholdet i modellen er det rigtige, når man går i gang med den politiske proces for at gøre op med de åbenlyse fejl og mangler, BPA-ordningen har. For udmåling af tilskuddet er ikke det eneste problem.

Derfor er det vigtigt, at handicaporganisationerne inddrages tæt i arbejdet, så vi sikrer, at brugernes interesser varetages bedst muligt. Vi kender de mennesker, det her handler om, da mange af dem er medlem hos os. Derfor forventer vi også at blive inddraget, så vi får en bæredygtig model, hvor alle parter er enige om det præcise indhold af en endelig løsning.

Seneste nyheder

Sommeren er over os – vi ses til august
03. jul. 2020

Sommeren er over os – vi ses til august

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet
25. jun. 2020

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet

Socialområdet vender tilbage til normalen
11. jun. 2020

Socialområdet vender tilbage til normalen

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl
02. jun. 2020

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen
27. maj 2020

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen

Flere skal i job med håndholdt indsats og gode historier
20. maj 2020

Flere skal i job med håndholdt indsats og gode historier

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT