Gua Studio

Kære SVM-regering, Dansk Handicap Forbund står klar med viden

En ny regering har set dagens lys, og nu begynder en ny politisk tid. Dansk Handicap Forbund har en unik indsigt i – og viden om de udfordringer, mennesker med handicap står overfor, og forbundet er klar til at hjælpe.

14. dec. 2022

Efter længere tids politisk stilstand glæder vi os til drøftelser med de nye ordførere, og sammen med kollegaer fra landets andre handicaporganisationer står forbundet klar med specialviden om livet med et handicap.

Men vi står også med mere specifik rådgivning om, hvordan samfundet på en ansvarlig måde kan åbnes for alle – det gælder både på socialområdet, universelt design og i det hele taget alle de steder, hvor vi ved at fjerne barrierer kan give borgerne mulighed for at være aktive samfundsborgere.

Regeringsgrundlag giver bekymring for retssikkerheden

En handlingsplan afhænger helt og holdent af indholdet, og når der gennemgående tales om ’frisættelse’, så skal vi være på vagt.

Landsformand Susanne Olsen

Ved præsentation af regeringsgrundlaget blev der talt om at løfte uddannelsesområdet, at flere skal i beskæftigelse og dernæst en såkaldt ’frisættelse’ af den offentlige sektor – herunder nedlæggelse af jobcentrene.

I det skriftlige regeringsgrundlagt nævnes det, at der skal sikres forbedrede forhold for mennesker med handicap blandt andet gennem forenklet adgang til hjælpemidler og en handlingsplan, som Dansk Handicap Forbund længe har efterspurgt. Men der er ikke specifik nævnt en reform af området.

”En handlingsplan afhænger helt og holdent af indholdet, og når der gennemgående tales om ’frisættelse’, så skal vi være på vagt. Med de udmeldinger, vi i dag har hørt, står det klart, at vi må arbejde hårdt for, at kompensation, forebyggelse, håndholdte indsatser og frem for alt retssikkerhed i den forbindelse får en afgørende rolle,” udtaler landsformand Susanne Olsen.

Et liv med lige vilkår
Landsformanden understreger, at forbundets politiske udvalg nu vil nærlæse regeringsgrundlaget og herigennem danne sig et mere konkret grundlag for det arbejde, der venter forude.

”Som interesseorganisation er det vigtigt at indgå i dialog med den siddende regering. Derfor vil jeg benytte lejligheden til at lykønske ministrene i den ny regering med en påmindelse om, at vores dør altid er åben.”

Yderligere tilbyder landsformanden en udstrakt hånd til den ny social- og boligminister (og resten af regeringen) ved at understrege en vigtig mærkesag – nemlig behovet for en egentlig reform af handicapområdet.

En reform, som skal sikre et krav om, at der inddrages specialiseret viden i visitationen, som er koblet med en ændret finansieringsmodel. Således at det ikke er den lokale kommuneøkonomi, men derimod faglighed og forebyggelseshensyn, som afgør, hvilken hjælp borgeren skal have.

Der er lang vej endnu
Inden folketingsvalget afholdt Dansk Handicap Forbund et digitalt vælgermøde med handicappolitiske briller. På vælgermødet anerkendte alle deltagende ordførere, at der er behov for en reform af området.

”Det enstemmige ja fra ordførerne fra begge fløje glæder os meget, for der er behov for forandring,” forklarer Susanne Olsen og tilføjer:

”I marts kom Rigsrevisionens beretning med en kras kritik af forvaltningen af handicapområdet. Og i kølvandet på evalueringen af det specialiserede socialområde fulgte et uambitiøst udspil fra den daværende regering, som ikke ville have nogen betydning i praksis.”

Det mener landsformanden, der skal laves om på, og som hun håber, en bred regering vil tage alvorligt. En ansvarlig justering af handicapområdet, som beskrevet af forbundet sammen med den øvrige handicapbevægelse, har afgørende betydning for, at offentlige beslutninger gøres med et korrekt og forebyggende sigte.

På den måde kan et bedre liv for borgerne kobles med en optimal anvendelse af samfundskroner.

Seneste nyheder

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform
24. jan. 2023

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform

Medlemmer søges til ny digital arbejdsgruppe
13. jan. 2023

Medlemmer søges til ny digital arbejdsgruppe

Året der gik 2022: erfaringsdeling, politisk arbejde og socialt fællesskab
31. dec. 2022

Året der gik 2022: erfaringsdeling, politisk arbejde og socialt fællesskab

Ny netværksgruppe for forældre med handicap
05. dec. 2022

Ny netværksgruppe for forældre med handicap

International handicapdag 2022: en fejring af fællesskaber
03. dec. 2022

International handicapdag 2022: en fejring af fællesskaber

Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2022 går til Wolturnus
24. nov. 2022

Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2022 går til Wolturnus

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT