Foto: Nicholas Ranfelt

Inklusion behøver ikke være så svært

For børn og unge med fysiske handicap er vellykket inklusion ofte et spørgsmål om praktiske hensyn omkring tilgængelighed, hjælpemidler og den rigtige hjælp, men mangel på viden, skolernes økonomi og komplekse regler skaber udfordringer, som kunne være undgået.

16. jun. 2018

Dansk Handicap Forbunds Forældrekreds var lørdag på pletten til en spændende debat om inklusion hos Danmarks Læreforening. I de senere år har inklusionsbølgen skyllet henover folkeskolen, og det har medført en betydelig debat om, hvordan man sikrer den rette støtte til de børn, som skal fungere i folkeskolen og samtidig sikrer lige vilkår for hele klassefællesskabet.

Gitte R.R. Nielsen, næstformand i Forældrekredsen, fremhævede gennem en konkret case, de forhindringer et barn med et fysisk handicap oplever gennem en skoledag. Vi er udfordret af, at vores børn ofte støder på nogle barrierer, som sagtens kunne have været undgået. Det handler om praktiske udfordringer med tilgængelighed på skolen, at få bevilget de rigtige hjælpemidler og den personlige hjælp. Skolerne mangler mange steder viden om området, reglerne er komplekse, og her opstår der barrierer, som kunne være undgået.

Vi er glade for, at vi med denne debat har fået sat spot på emnet, for inklusion er meget forskelligt – afhængig af, hvilken målgruppe vi taler om. ”Det kunne være så nemt”, siger Gitte R.R. Nielsen med henvisning til, at alt for mange børn med fysiske handicap ekskluderes, simpelthen fordi man ikke formår at løse de praktiske udfordringer, som ligger lige for at tage hånd om.

”I Forældrekredsen tænker vi, at lærerne kommer til at stå meget alene, når skolerne ikke formår at tage hånd om problemerne, og vi vil meget gerne videre med en bredere dialog. I handicaporganisationerne ligger vi inden med en masse viden om området – en viden, som tager udgangspunkt i familiernes oplevelser. Den vil vi nu arbejde for at få udbredt til skolerne, og en god start er, at vi konkret har aftalt med Danmarks Lærerforeningen, at vi skal fortsætte dialogen efter Folkemødet”, siger Gitte R.R. Nielsen, med henvisning til det særlige møde, som forbundet fredag har haft med Danmarks Lærerforening forud for inklusionsdebatten.

De deltagende på mødet var:

  • Jeanette Sjøberg, formand for Undervisningsudvalget, Danmarks Lærerforening
  • Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen
  • Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører, Enhedslisten
  • Camilla Lydiksen, direktør, ADHD-foreningen
  • Heidi Thamestrup, formand, Landsforeningen Autisme
  • Gitte R.R. Nielsen, næstformand, Dansk Handicap Forbunds Forældrekreds
  • Sif Holst, næstformand, Danske Handicaporganisationer

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT