Foto: Colourbox.com

Ingen erstatning til svømmepigen

Østre Landsret har den 22. januar afsagt dom i den såkaldte svømmepigesag og har dermed taget stilling til, om en borger kan få økonomisk godtgørelse, når en kommune har truffet en ulovlig afgørelse om en ikke-økonomisk velfærdsydelse. Det kan man ikke, siger dommen, og netop derfor er der brug for at kigge nærmere på reglerne, mener landsformand Susanne Olsen.

23. jan. 2020

Onsdag faldt der dom i den såkaldte svømmepigesag, hvor man havde forsøgt at opnå erstatning, fordi kommunen uberettiget havde frataget hendes ledsagelse og ikke ville følge Ankstyrelsens afgørelse. Sagen blev prøvet, fordi der ikke har været praksis for at tildele erstatning for ikke-økonomiske ydelser.

”Vi har med spænding afventet landsrettens vurdering af, om det kan udløse en økonomisk godtgørelse, når en borger lider et ikke-økonomisk velfærdstab, fordi kommunen groft tilsidesætter sine pligter efter serviceloven. Desværre viser dommen, at det i nogle tilfælde kan betale sig økonomisk for kommunerne at vende det blinde øje til deres forpligtelser og Ankestyrelsens afgørelser. Det er et stort hul i borgernes retssikkerhed, som vi ikke kan være bekendt i en retsstat som den danske. Jeg håber derfor, at Folketingets partier på ny vil drøfte mulighederne for at etablere en godtgørelsesordning,” siger vicedirektør i Justitia Birgitte Arent Eriksson i en udtalelse.

Desværre overrasker dommen ikke i Dansk Handicap Forbund, men landsformand Susanne Olsen glæder sig til gengæld over, at spørgsmålet prøves i retten.

”På den måde bliver det tydeligt for politikerne, at der er behov for at kigge på regelændringer, så det har en konsekvens for kommunerne, hvis de fx tilsidesætter afgørelser fra Ankestyrelsen,” siger hun.

Læs mere om sagen hos Justitia, som sammen med Advokatrådet har stillet forslag om en godtgørelsesordning efter afgørelsen. 

Seneste nyheder

Sommeren er over os – vi ses til august
03. jul. 2020

Sommeren er over os – vi ses til august

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet
25. jun. 2020

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet

Socialområdet vender tilbage til normalen
11. jun. 2020

Socialområdet vender tilbage til normalen

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl
02. jun. 2020

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum
28. maj 2020

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen
27. maj 2020

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT